Ciekawostki medyczne

Najstarszym na świecie podręcznikiem chirurgii jest egipski zwój papyrusowy z r. 2800 przed Chrystusem. Rękopis ten nie dochował się jednak w całości, urywa się na opisie 48-go wypadku choroby.

Pierwszy publiczny szpital w Europie miała Irlandia. Około r. 300 przed Chrystusem założyła księżna Macha lecznicę, dostępną dla każdego, podczas gdy do tej pory tego rodzaju zakłady istniały tylko dla członków poszczególnych rodów. Obecnie za największy na świecie uchodzi szpital w Los Angeles, mieszczący 3.500 chorych.

Rzymski lekarz Scribonius był pierwszym, który poznał lecznicze właściwości elektryczności, w roku 48 przed Chrystusem zalecał on bowiem pacjentom, cierpiącym na reumatyzm lub uporczywe bóle głowy, przykładanie drętwy, której siłę elektryczną dokładnie zbadał. Pierwszy aparat elektryczny został zastosowany dla celów leczniczych w roku 1744.

Pierwszej operacji żołądka dokonano w połowie XVIII wieku we Francji na osobie przestępcy skazanego na śmierć. Pacjent umarł pod nożem chirurga.

Pierwszą transfuzję krwi ludzkiej przeprowadził 15 czerwca 1667 r. francuski lekarz Jean Denis. Zabieg ten obudził jednak powszechne oburzenie i parlament zakazał ponawiania go.

Pierwszy dokładny opis wstawienia człowiekowi sztucznego oka zawdzięczamy słynnemu chirurgowi francuskiemu, Ambrożemu Pare. W r. 1561 wstawił on oko z emalii i złota, nadając mu barwy naturalne. Pare nie podaje się jednak za wynalazcę takiego i nie twierdzi wcale, jakoby był on czymś nowym w medycynie.

Najkosztowniejszą operację przeprowadzono przed kilku laty w Ameryce. Młody król Sjamu miał bielmo na lewym oku i postanowił dać to zoperować przez najwybitniejszego amerykańskiego okulistę. Lekarz ten otrzymał honorarium w wysokości 200 tysięcy dolarów, a wraz z kosztami przejazdu króla i jego świty, pobytu w lecznicy itd., operacja pochłonęła około miliona dolarów.

Największym skupieniem lekarzy jest Marley Street w Londynie. Przy ulicy tej mieszka 500 lekarzy.

Najbogatszym instytutem radowym jest „Radium-hemmet” w Sztokholmie. Posiada on 10 gramów radu.

Rekord chorowania osiągnął, zdaje się, Amerykanin, Henry Smythe, który do 47 roku życia przebył 148 poważniejszych zabiegów chirurgicznych.

Pierwszy wypadek narodzin w samolocie wydarzył się w r. 1931 w Kanadzie.

Historia medycyny zna tylko jeden wypadek urodzenia przez kobietę naraz ośmiorga dzieci.

Gazeta polska wydawana w Allenstein (Olsztyn) w niemieckich Prusach Wschodnich. Wychodziła w latach 1886 – 1939.

Close