Ile zarabiają urzędnicy

Premier – minister – wojewoda – starosta

Pracownicy państwowi pobierają płace na podstawie podziału na kategorje. Jakie są normy tych uposażeń, unaoczniają to dane z oficjalnego źródła „Rocznika statystycznego”, wydawanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Urzędnicy należą do jednej z czterech kategorji służby państwowej: administracji ogólnej, szkolnictwa, sądownictwa i wojska. W administracji ogólnej najwyższe uposażenie posiada prezes rady ministrów, którego pensja wynosiła w grudniu 1928 r. prawie dwa tysiące złotych, dokładnie 1,936,59 zł. Pensja ministra, mającego drugą, jak wiadomo, klasę (prezes ministrów ma pierwszą) wynosiła w tym czasie 1,589,34 zł. do 1,806,04 zł. w zależności od jego stanu rodzinnego i lat służby. Podsekretarz stanu zarabia od 1,254,70 zł do 1,610,22 zł., dyrektor departamentu względnie wojewoda od 993,71 zł. do -1,414,40 zł., naczelnik wydziału od 797,78 zł. do 1,183,67 zł., wreszcie starosta od 456,01 zł. do 714,22 zł. Widzimy więc, iż pensje najwyższych w państwie polskiem urzędników wynoszą od 500 do 2,000 zł. miesięcznie.

Wymienione powyżej pensje wypłacane są tylko tym urzędnikom, którzy pracują w Warszawie. Na prowincji pensję są niższe, np. wojewody, urzędnika z zasady prowincjonalnego, nie przekracza 1.162,24 zł., pensja starosty zaś 588,86 zł.

Do urzędników niższej kategorji należą sekretarze, kanceliści i woźni, których pensję sięgają od 110,75 zł. do 483,42 zł., w zależności oczywiście od stopnia i miejsca pobytu, oraz stosunków rodzinnych. Np. woźny w Warszawie, mający XVI. grupę uposażenia, mający żonę i dwoje dzieci, zarabia po 12 latach pracy 250,35 zł.

Przechodzimy do szkolnictwa. Na szczycie drabiny uposażeniowej stoi profesor uniwersytetu którego pensja wynosi od 885,97 zł. do 1,487,90 zł. Nauczyciel gimnazjum zarabia od 301,13 zł. do 635,91 zł., np. nauczyciel gimnazjum państwowego w Warszawie, mający żonę i dwoje dzieci, zarabia po 12 latach pracy 635,91 zł. miesięcznie. Nauczyciel szkoły powszechnej zaś pracujący w tych samych warunkach służbowych i rodzinnych, zarabia 444 zł. 26 gr., na prowincji 367,14 zł.

W sądownictwie najwyższe uposażenie otrzymuje sędzia sądu najwyższego od 1,189,43 do 1,544,95 zł., najniższe sędzia sądu pokoju lub powiatowego od 431,32 zł. do 883,94 zł. Sędzia po 12 latach pracy, mający żonę i dwoje dzieci, otrzymuje w Warszawie 1,544,95 zł., gdy jest członkiem sądu najwyższego, 1,349,13 zł., gdy jest członkiem sądu apelacyjnego 1,118,39 zł. gdy jest członkiem sądu okręgowego, 883,94 zł. gdy jest członkiem sądu powiatowego.

W wojsku przedstawiają się płace następująco: Najwyższe uposażenie otrzymuje człowiek żonaty, mający dwoje dzieci po 12 latach pracy. W tych warunkach wynosi pensja generała dywizji 1,997,22 zł., pułkownika 1,441,57 zł., majora 1.034,44 zł., kapitana 821,72 zł., porucznika 632,78 zł., plutonowego 367,85 zł., kaprala 328,52 zł.

Najniższe uposażenie ma kapral samotny na prowincji w pierwszem trzechleciu, otrzymuje bowiem – 167,17 złotych.

Socjaldemokratyczny dziennik łódzki wydawany w latach 1929 – 1939

Close