Hr. Lasocki z pod Kutna – osobisty wróg Polski

Z Warszawy donosi (Pm): W sobotę dn. 25 b. m. odbędzie się w warszawskim sądzie okr. sprawa, jakiej jeszcze w sądach polskich nie było.

Obywatel polski oskarżony o zelżenie własnego narodu. Smutnym bohaterem tej sprawy jest ziemianin z pod Kutna hr. Lasocki. Dnia 26 lutego br. Lasocki przybył w towarzystwie znajomego do kawiarni Hotelu Europejskiego, jak sie później okazało, również ziemianina p. Żelichowskiego. P. Lasocki rozmawiał po niemiecku i w tym języku zwrócił sie również do kelnera. Kiedy kelner oznajmił, że nie rozumie po niemiecku, Lasocki odezwał się dalej w języku niemieckim: „Wy polskie świnie, jeżeli nie będziecie mówić po niemiecku, to będziecie dostawać w mordę!”

Powiedzenie to usłyszeli inni goście, przebywający w kawiarni, którzy rzucili się w kierunku aroganta. Obecny jednak na miejscu przypadkowo wiceprokurator Grabowski wmieszał się w tę sprawę i zapobiegł wielkiej awanturze, oddając Lasockiego w ręce policjanta.

W areszcie Lasocki rzucił się na policjanta i urwał mu rękaw.

Obrona uzyskała zezwolenie na sprowadzenie do sprawy świadków, którzy mają dowieść, że hr. Lasocki był lojalnie i patrjotycznie usposobiony do Polski. Dowiadujemy się jednak, że również i urząd prokuratorski powołał świadków, którzy maja stwierdzić coś wręcz przeciwnego, a mianowicie, że Lasocki, przebywając zagranicą, wypierał się polskości.

Oskarżony hr. Lasocki od dnia zajścia przebywa w areszcie. Od decyzji prokuratora, który jako środek prewencyjny zastosował bezwględny areszt, Lasocki odwołał się do sądu okręgowego. Sąd jednak na rozprawie niejawnej odwołanie to odrzucił i decyzję o bezwzględnym areszcie utrzymał w mocy.

Na rozprawie będzie rozstrzygnięta interesująca kwestja prawna, a mianowicie,

czy odezwanie się Lasockiego do kelnera jest obrazą całego narodu polskiego – czy nie.

Oskarżenie stanęło na gruncie, że ponieważ art. 152, z którego Lasocki jest oskarżony, mówi: o obrazie narodu polskiego, idzie wiec nie tyle o sam naród, ile o uczucie patriotyczne społeczeństwa. Urząd prokuratorski stanął więc na stanowisku, że używanie słów, które choćby pośrednio poniżyły naród polski, podlegają art. 152 k. k.

Artykuł ten przewiduje karę aresztu lub więzienia do lat trzech. Jeżeli wina Lasockiego w tym względzie zostanie udowodniona, to należy się spodziewać utraty przezeń obywatelskich praw publicznych i honorowych, wobec charakteru przestępstwa.

Sam oskarżony hr. Lasocki tłumaczy się tem, że w krytycznym momencie był pijany. Ogółem do sprawy wezwano 12 świadków. Sprawa ta ze względu na jej charakter budzi olbrzymie zainteresowanie.

Największy, najważniejszy i jednocześnie pierwszy ogólnopolski dziennik dwudziestolecia międzywojennego. Wydawany w Krakowie w latach 1910 – 1939. Za­ło­ży­cie­lem, za­ra­zem wy­daw­cą i re­dak­to­rem na­czel­nym był Ma­rian Dą­brow­ski. Posiadał dodatki jak Kuryer Literacko-Naukowy, wydawany w latach 1924–1939, i Kuryer Kobiecy, wydawany w latach 1927–1939. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości IKC przekształcił się w najpotężniejszy w okresie międzywojennym koncern prasowy. Politycznie czasopismo reprezentowało opcję centrową a po zamachu majowym – prorządową. Od lat 20-tych był gazetą o najwyższym w Polsce nakładzie 150 tys. egzemplarzy. Z gazetą współpracowali czołowi polscy dziennikarze i publicyści a także ludzie kultury i nauki.

Close