„Ideologiczne” buty
Kosztowne pomysły sowieckiego manjaka

(kz) Prasa moskiewska donosi, że na czele głównego oddziału modelowego przemysłu obuwianego stał niejaki Piekar, człowiek umysłowo chory. Piekar opracowywał nowe modele obuwia, uzasadniając swoje pomysły w sposób „ideologiczny”.

Uważał on, że znajdujące się obecnie w użyciu obuwie, jest przesądem „z czasów przeklętego feudalizmu”. „Tylko empirycy – mówił on – mogą twierdzić, że od obuwia należy wymagać wygody i trwałości. Obuwie powinno mieć wartości ideologiczne”.

Wychodząc z tych założeń, Piekar wydawał polecenia warsztatom modelarskim, ażeby przy opracowaniu nowych modeli ten właśnie wzgląd miały na uwadze. – A więc np. tematem obuwia damskiego miały być wzory „park-kultury i odpoczynku”, albo „muzyka” i „partytura”, zamiast sprzączki – klucz wiolinowy. Modele te oczywiście były nie do zrealizowania. Temat dla obuwia męskiego – to „kołchozy”, dla dzieci – „bajka o carze Sołtanie”. Ogółem projektów takich miało być 9. Przygotowania do opracowania modeli pochłonęły 33.000 rubli.

W związku z tem „Prawda” pisze, iż rozumie, że człowiek umysłowo chory mógł wydawać tego rodzaju fantastyczne projekty, ale nie może zrozumieć, dlaczego naczelnik oddziału modelarskiego Rytman, mógł je zatwierdzać i wydawać polecenia wykonania.

Największy, najważniejszy i jednocześnie pierwszy ogólnopolski dziennik dwudziestolecia międzywojennego. Wydawany w Krakowie w latach 1910 – 1939. Za­ło­ży­cie­lem, za­ra­zem wy­daw­cą i re­dak­to­rem na­czel­nym był Ma­rian Dą­brow­ski. Posiadał dodatki jak Kuryer Literacko-Naukowy, wydawany w latach 1924–1939, i Kuryer Kobiecy, wydawany w latach 1927–1939. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości IKC przekształcił się w najpotężniejszy w okresie międzywojennym koncern prasowy. Politycznie czasopismo reprezentowało opcję centrową a po zamachu majowym – prorządową. Od lat 20-tych był gazetą o najwyższym w Polsce nakładzie 150 tys. egzemplarzy. Z gazetą współpracowali czołowi polscy dziennikarze i publicyści a także ludzie kultury i nauki.

Close