Praga miała warunki do obrony

Zdrada zgubiła Czechosłowację

PARYŻ (ar). Na łamach „Epoque” opowiada Henri Kerillis o rozmowie swej z szefem francuskiej misji wojskowej w Pradze gen. Faucher, który przed kilku tygodniami powrócił do Francji, po dziewiętnastoletnim pobycie w Pradze. W rozmowie gen. przedstawił swój pogląd na zagadnienie obronności Czechosłowacji w okresie kryzysu sudeckiego. Konkluzją wywodów gen. jest, że Czechosłowacja posiadała wszystkie warunki do obrony. Jak stwierdza gen. Faucher, żołnierz czeski jest wyśmienity, dowództwo armii doskonałe, a ludność ożywiona płomiennym patriotyzmem zdecydowana była w dniach krytycznych września do obrony granic.

Nedame se!Mówią – wtącił naczelny redaktor dziennika „L’Epoque”, de Kerillis, że system umocnień na południowej granicy Czechosłowacji nie był dostatecznie rozbudowany. Gen. żywo zaprzecza temu, stwierdzając, że umocnienia te były niewątpliwie słabsze niż na innych odcinkach, dostatecznie jednak rozbudowane, by umożliwić akcję defenzywną. Po marcu 1938 r. w południowym pasie pogranicznym przeprowadzono szereg prac, mających na celu wzmocnienie istniejących już linii obronnych. Pobudowano strzelnice betonowe, przeszkody przeciwko czołgom, stworzono sieć dobrze zamaskowanych fortów i doskonale rozplanowanych okopów, w których żołnierz czeski mógł się bronić. Na pytanie czy sowieckie lotnictwo mogło skutecznie poprzeć akcję obronną Czechosłowacji, gen. odpowiada również twierdząco. „W pierwszych tygodniach wojny – oświadczył gen. Faucher – pomoc ta była by niewątpliwie słabsza. Jednakże strategiczne położenie wojskowych lotnisk czeskich było tak dogodne, że przy stosunkowo małej ilości materiału, można było pokusić się o osiągnięcie znakomitych rezultatów. Czesko-słowackie bazy lotnicze sięgały niejako w samo serce Niemiec. W kilku zaledwie minutach samoloty czeskie mogły dotrzeć do Berlina, Wiednia, Drezna i Wrocławia. To był silny atut w ewentualnej rozgrywce…

Generał zaprzecza zdecydowanie występującemu często za granicą poglądowi, że skład narodowościowy armii czesko-słowackiej był źródłem tej słabości. Argument ten wysuwano często w odniesieniu do Niemców sudeckich, spodziewając się z tej strony masowych buntów i dezercji. „Przede wszystkim – oświadcza generał – w armii czeskiej nie było jednolitych pułków sudeckich. Niemcy sudeccy byli rozproszeni po wszystkich jednostkach czesko-słowackiej siły zbrojnej. W tych warunkach, o jakimkolwiek kolektywnym wystąpięniu Niemców sudeckich nie było mowy. Abstrahując od mniej lub więcej licznych wypadków dezercji w pierwszych dniach wojny, reszta Niemców była by pełniła swą służbę w jednostkach armii czesko-słowackiej. Trzeba panu wiedzieć, że dziś jeszcze znajduje się w armii czesko-słowackiej kilkudziesięciu oficerów Niemców sudeckich, którzy po wypadkach wrześniowych mając możność całkowitą powrotu do Niemiec, woleli zostać w szeregach czeskich.

Na pytanie – jak długo armia czeska mogła się opierać inwazji niemieckiej – generał odpowiada: „Przykład wojny światowej poparty doświadczeniami wojny hiszpańskiej wykazuje, że bohaterska armia rozporządzająca nowoczesnym systemem umocnień polowych, może trzymać się bardzo długo. Jestem przekonany – podkreśla generał z naciskiem że w walce z Niemcami, armia czeska mogła się opierać miesiącami. Armia ta, jak wiadomo, składała się z 40 dywizji, co uwzględniając stosunek sił czeskich do całokształtu niemieckich sił zbrojnych odpowiada stosunkowi francuskich sił zbrojnych pod Verdun w okresie najcięższych zmagań wojennych.

Jak wiadomo, bohaterska armia francuska pod Verdun, mimo wielokrotnej przewagi przeciwnika, zarówno liczebnej jak i materialnej, potrafiła trzymać się pół roku i wreszcie zwyciężyć.

Z wywodów gen. Faucher, który zna teren i wypadki wynika, że nie brak sił zgubił Czechosłowację. Zgubiła ją kapitulacja tych „mężów stanu”, którzy wczoraj nie chcieli się bronić, a dziś doskonale umieli się do nowej sytuacji przystosować.

Dziennik demokratyczny wychodzący w Krakowie w latach 1937 – 1939.

Close