Grodno
Przegląd Kresowy 15.01.1930

Czy order rosyjski Św. Stanisława ma wpływ na wysokość emerytury polskiej?

Za „świetlanej” pamięci rządów zaborczych oświata pono kwitła w stosunku najzupełniej proporcjonalnym do głupoty… Były gimnazja, progimnazja i „profesorzy”, którzy z zaparciem… siebie nieśli, oświaty kaganiec… …Wojna światowa zmieniła kartę Europy. W wolnej, niepodległej Polsce odrodziło się szkolnictwo w całej pełni. Na odpowiedzialnych stanowiskach pedagogów…

Przegląd Kresowy 24.04.1930

Nieśmiertelna głupota ludzka

Od Arystotelesa do Leibnitza człowiek w głupstwa wierzy Głupota ludzka od niepamiętnych czasów stanowi niezmiernie wdzięczny temat dla dociekań najrozmaitrzych filozofów, którzy, nawiasem powiedziawszy byli czasem tej głupoty prawdziwą koroną. Od zgryźliwego satyryka Lukiana aż do wielkiogo pesymisty Szopenhauera genjalni ludzie wszystkich stuleci często stawiali…

Przegląd Kresowy 20.04.1930

Niemiła przygoda naiwnego kmiotka

Stare to już kawały naciągania emigrantów wiejskich, wybierających się zagranicę, na t. zw. „doktora” i „konsula”. Ponieważ coraz częściej zdarzają się tego rodzaju wypadki, przeto dla uświadomienia szerokich rzesz emigrantów, zwłaszcza tych ze wsi, notujemy niesamowitą przygodę jednego z włościan z pod Łucka (wieś Rokitno),…

Close