Łódź
Hasło Łódzkie 12.09.1930

„Wypędzanie djabła” z chorej kobiety

Obrazek z czasów średniowiecznych na wsi pod Łodzią W dniu onegdajszym doszło do wiadomości komendy P. P. w Sieradzu niesamowite doniesienie, a mianowicie, że we wsi Zelisław miał miejsce okropny wypadek nawiedzenie włościanki przez djabła, który całkowicie opętał kobietę i mimo wszelkich zabiegów wytrawnego znachora…

Tel-Awiw XI 1919

Powstanie i początki chasydyzmu

W połowie w. XVIII powstał wśród Żydów polskich ruch religijno-mistyczny, który, zdobywszy sobie niezwykłą wziętość, wywierał głęboki, a trwały wpływ na bieg życia żydowskiego. Podczas gdy inne ruchy mistyczne w końcu XVII i w XVIII w. (Sabataizm, Frankizm) zdołały zaciągnąć pod swoje sztandary zaledwie nieznaczną…

Początki medycyny w dawnej Łodzi

Przed stu laty nie było w mieście naszem ani jednego lekarza. – Chorych leczył cyrulik lub baba-analfabetka. Niezwykle szybki rozwój stolicy polskiego przemysłu. Gdy wiosną r. 1810 Frankenstein, fizyk powiatowy łęczycko-zgierski zwrócił się do burmistrza Czaykowskiego z prośbą o informację „czyli w mieście tym jakie…

Fantastyczna kariera kasiarza „Szpicbródki”

Niezwykłe dzieje wytwornego włamywacza. – Ujęty w Zgierzu przestępca jest hersztem międzynarodowej szajki kasiarzy Szpicbródka-Cichocki obracał się w najelegantszych sferach stolicy Łódź, 1 marca. (gr.) „Express” doniósł w sobotę o sensacyjnym aresztowaniu znanego nietylko w kraju ale i zagranicą Stanisława Cichockiego, wytrawnego kasiarza międzynarodowego, występującego…

Panorama 29.07.1934

Wielcy pisarze byli złymi uczniami

Słynny pisarz francuski, autor „Fałszerzy”, Andre Gide był tak fatalnym uczniem, że otrzymał w szkole przydomek barana („le moutou”). Rodzice jego nosili się z myślą oddania go do rzemiosła, uważając, że syn ich nie posiada dostatecznych zdolności do pracy umysłowej. Gerhard Hauptman również był bardzo…

Tel-Awiw II 1920

Rzut oka na dzieje Żydów w wiekach średnich

Od upadku świata starożytnego do połowy wieku XIII. Podział historji żydowskiej nie pokrywa się ze zwykłym podziałem historji powszechnej. Pierwsza główna epoka w dziejach żydowskich kończy się upadkiem samodzielności państwowej w roku 76 p. Chr., t. j. w czasie największego rozkwitu lmperjum rzymskiego, a gdy…

Tel-Awiw II 1921

Istota problemu polsko-żydowskiego

Zostawiając na boku wszelkie aspekty polityczne i gospodarcze – aż do znudzenia powtarzane w niezliczonych dyskusjach i polemikach, sprobójmy na tem miejscu sprowadzić problem polsko-żydowski do najprostszych, ostatnich jego elementów. Spróbójmy skomplikowane – tragicznie skomplikowane – zagadnienie o charakterze tak różnorodnym: narodowym, politycznym, ekonomicznym, kulturalnyn…

Hasło Łódzkie 14.09.1930

Program rozbioru Polski

Niedawne rewelacje niemieckiej prasy demokratycznej o współpracy Reichswehry z armją czerwoną zasługują na baczną uwagę. Wojskowa współpraca Niemiec i Z.S.S.R. datuje się już od chwili zawarcia umowy w Rapallo . Jeden z wybitnych wojskowych lotników sowieckich Wojtek, który zerwał z Sowietami i przebywa na emigracji,…

Hasło Łódzkie 21.09.1930

Reklama w starożytności i obecnie

„Wywoływanie” najstarszą formą zachęcania do kupna Miał słuszność stary Ben Akiba, twierdząc, iż wszystko na tym świecie kiedyś już było. Nawet reklama, która w naszych czasach tak olbrzymią w życiu gospodarczem wszystkich cywilizowanych narodów odgrywa rolę, bynajmniej nie jest wynalazkiem nowoczesnym. Znały ją bowiem już…

Hasło Łódzkie 18.09.1930

Bajeczna tranzakcja
„Oryginalna” tablica z góry Synaj za 500 zł

Majloch Guterman, kupiec zbożowy z Piaseczna pod Warszawą padł ofiarą oszustwa jakiego jeszcze świat nie widział. Pewnego dnia odwiedził go współwyznawca, ubrany w piękny strój galicyjski. Oświadczył, iż właśnie przybywa z Palestyny i ma do sprzedania dwie autentyczne tablice kamienne, na których z polecenia Mojżesza,…

Kurier Popularny 29.11.1945

Propaganda i ciągnica

Wyraz „propaganda” od czasów Goebelsa brzmi dla polskiego ucha nieznośnie. Ale jak go zastąpić? Pamiętam, jak na jednym zebraniu w Łodzi podniosły się protesty przeciw nazwaniu pewnej sekcji „propagandową”. „Wymyślcie, panowie, coś innego, co oddawałoby całkowicie treść tego wyrazu, a podpiszę się z zapałem obydwiema…

Prawda 10.11.1929

Szczęśliwy kraj

Jest rzeczą niewyjaśnioną, co skłoniło piętnastoletniego Avona A. Foremana, zamieszkałego w Baltimore, w Stanach Zjednoczonych, że w połowie lipca ni stąd ni zowąd przymocował starą deskę do prasowania na szczycie 15 stóp wysokiego masztu, stojącego w ogrodzie jego ojca, poczem wydrapał się na maszt, usadowił…

Jak zwalczyć kryzys światowy

Wysokie płace, niskie ceny, zwiększenie produkcji – oto, co uratować może chory organizm świata. Nieprzemyślana oszczędność jest gorsza od rozrzutności. W amerykańskiej prasie noworocznej ukazał się artykuł Henryka Forda o przyczynach i sposobie zwalczania ogólnoświatowego kryzysu. Artykuł odbił się głośnem echem na całym świecie, wywołując niezwykłą…

Ludzie genjalni są obłąkani
Wielkie myśli rodzą się w chorym mózgu.

Znakomity uczony niemiecki, psychjatra, dr. Wilhelm Lange – Eichbaum ogłosił w tych dniach bardzo interesujące dzieło, którego tytuł mówi sam za siebie. Tytuł ten brzmi – „Genjusz i obłąkanie”. Dr. Eichbaum rozwija w dziele tem teorję, że każdy genjusz stoi na granicy obłąkania. Niema wśród…

Prawda 17.11.1929

Reklamowe gadanie

Radjo nie powinno być wogóle nadużywane do reklamy. Prędzej czy później prawda ta stanie się oczywistością i trudno nam będzie pojąć, że kiedyś nie rozumiano tego i z chęci zarobku popełniano gwałt na słuchaczach, płacących opłaty radjowe, pchając im w uszy „towar” nie ten, za…

Prawda 10.02.1929

Trocki

W urzędowym organie rządu sowieckiego ukazał się komunikat, według którego naczelne władze partji komunistycznej i naczelna władza sowieckiej republiki rosyjskiej zdecydowały się wydalić z granic Rosji Leona Trockiego, jednego z najbardziej czynnych uczestników przewrotu bolszewickiego, ministra wojny republiki sowieckiej i generalisimusa armji czerwonej – byłego,…

Za i przeciw karze śmierci

W Anglji ukazał się obecnie niezwykle ciekawy dokument: sprawozdanie komisji parlamentarnej, wyłonionej w celu zbadania kwestji zniesienia kary śmierci. Komisja ta składała się z 15-tu przedstawicieli, trzech głównych ugrupowań politycznych, lecz konserwatyści w ostatniej chwili wycofali się z niej. Żądali oni bowiem odłożenia posiedzeń do…

Prawda 10.02.1929

Antypolska literatura we Francji

René Martel. – La Pologne et Nous. – La Légende et L’histoire Chiméres et Réalités. Literatura antypolska we Francji jest liczną i do ostatnich czasów była ignorowaną przez publicystykę polską, natomiast wszelkie głosy przychylne, wszelkie wydawnictwa naszej propagandy we Francji były reklamowane. Jest to polityka…

Pierwszy proces kryminalny w Łodzi

Odbył się przed 150-ciu laty w izbie „sesjonalnej urzędu burmistrzowskiego” Oskarżeni: Antoni Gozdowski i Zofja Moczygębina o… „obcowanie płciowe w alkierzu szynkowni” Znakomity historyk polski i pierwszy zarazem w piśmiennictwie naukowem badacz dziejów dawnej Łodzi, prof. Kochanowski powiada w swym słynnym szkicu „Kiedy Boruta był…

Panorama 29.04.1934

Brzuch i wrzód stolicy nadsekwańskiej

Paryż, w kwietniu. Biały bez, tulipany, orchidee, róże. Niewieleby zabrakło, a w tę ciepłą noc kwietniową uległbym złudzeniu, że błądzę po alejach jakiegoś sułtańskiego parku. Podniósł się jednak lekki wietrzyk i nozdrza moje uderzył zapach świeżo ubitego bydła. Skierowałem kroki w stronę, skąd zapach ten…

Panorama 27.05.1934

„MADE IN JAPAN”

Mimo wszystkich pogróżek krajów importujących, japońscy przemysłowcy zachowują dobrą minę. Narazie ich kantory zawalone są zamówieniami nieomal ze wszystkich krajów świata. Wystarczy w jakimkolwiekbądź kraju powiedzieć, że dany towar jest „Made in Japan”, aby klijenci szybko ten towar chwycili. Turyści, którzy przybywają do Japonji, aby…

Panorama 08.07.1934

COTY czyli, bandytyzm, perfumy i demagogja polityczna

Jeśliby dać wiarę najbliższym znajomym i przyjaciołom „króla perfum” Coty’ego – powodzi mu się bardzo niedobrze. Choroba umysłowa, jaka dotknęła Coty’ego oraz całkowite załamanie się jego przedsiębiorstw – oto jaki jest koniec karjery jednego z najciekawszych ludzi doby współczesnej. Życie Coty’ego to pasmo nieprawdopodobnych wprost…

Panorama 13.01.1935

Wiele „zarabia” Hitler

Blagierski gest i rzeczywista pensja. – Tantjemy za „Mein Kampf” Jedno z pism niemieckich, wychodzących w Strasburgu przynosi niezwykle ciekawe obliczenia na temat dochodów osiąganych przez Hitlera. Jak wiadomo jest on równocześnie kanclerzem i prezydentem Rzeszy. Na podstawie posiadanych przez siebie dokumentów pismo to stwierdza,…

9-ciu dyktatorów z Kapitolu

Najstarszy z nich liczy sobie lat 79, najmłodszy – 62. – Każdy obywatel ma prawo zaskarżyć do Sądu Najwyższego ustawę państwową i obalić ją. – Starcy z „Kapitolu” pełnią swe obowiązki dożywotnio i nie mogą być usunięci (x) Mimo, iż upłynął cały miesiąc od wyborów…

Panorama 20.05.1934

Sing-Sing dom okropności

Nie wiemy zupełnie, dlaczego żelazna brama, która prowadzi do lokalów administracyjnych do wnętrza, jest pomalowana całkowicie na kolor złoty. Przekraczamy tę złotą bramę i momentalnie ogarnia nas przerażenie! Wiele już widzieliśmy, czytaliśmy i słyszeliśmy, ale ten widok… Oto przed oczyma naszemi rozciąga się osławiony Main…

Close