Piotrogród
Głos Polski 23.04.1916 (10.04.1916)

Wielkanoc w Polsce

(Ze wspomnień dawnych czasów) Uderzmy w dzwon, zanućmy psalmy, Weźmy do rąk zielone palmy, Niech zabrzmi pieśń zmartwychpowstania… W te wielkie dni już Polska cała, W odświętny strój się przyodziała, I ziemia niebu się kłania… Tak śpiewał przed laty poeta polski, witając Wielkanoc… Przed laty…

Głos Polski 21.05.1916 (08.05.1916)

Myśli Sienkiewicza o kobietach

Wiadomo, że są malarze, którzy przeważnie i z zamiłowaniem męskie twarze rysują, nie czując czy chęci, czy zdolności do odtwarzania kobiecych typów. Ten sam objaw mamy i w literaturze: są poeci, powieściopisarze, którzy typów kobiecych nie umieją nakreślić, jakkolwiek są mistrzami w portretowaniu charakterów męskich.…

Głos Polski 21.05.1916 (08.05.1916)

Ku pocieszeniu serc

Były to smutne czasy… czasy ponure i szare. Coś urwało się jakgdyby w duszy polskiej, coś w niej zagasło. Urwał się ów pęd bohaterski, który miała ona w chwilach najcięższych walk, pęd – szwoleżerów, przekazywany przez ojców – synom, przez synów – wnukom. Zagasł ów…

Głos Polski 21.02.1915 (08.02.1915)

Terytoryum narodowe

W poczuciu ogółu zarówno jak w opinii uczonych żyje wytrwale ta myśl, że państwo narodowe jest typem normalnym i pożądanym organizacyi politycznej. Głośny teoretyk nauki o państwie, Bluntschli, twierdzi, że „każdy naród powołany i uprawniony jest do utworzenia państwa… Każdy naród powinien być jednem państwem,…

Głos Polski 16.01.1916 (03.01.1916)

Nowy Rok trefnisia królewskiego

W zamku królewskim na Wawelu, w dniu 1-ym stycznia 1551-go roku, zebrała się szlachta i panowie, aby według przyjętego oddawna zwyczaju powinszować królowi dni przebytych i życzyć nowych, lepszych i szczęśliwszych. Trzeci już rok siedział na tronie Zygmunt August, ale po raz pierwszy dopiero w…

Głos Polski 21.05.1916 (08.05.1916)

Wpływ Sienkiewicza na opinję zachodnio – europejską

(Z powodu 70-cia urodzin autora „Quo vadis?”) Gdyby Polska miała Instytut Nieśmiertelnych, własny Panteon zasłużonych Ojczyzny synów, jakże błyszcząca i liczna byłaby to galerja posągów, jakże imponująco reprezentowałaby nas i naszą cywilizację na genjuszów Olimpie… Gdyby np. Wyspiański i Konopnicka dostępni byli obcym, gdyby bezpośrednio…

Close