Mason amerykański

Dnia 25 sierpnia r. b. ukazał się w Ameryce, w Waszyngtonie, numer pierwszy czasopisma p. t. „The american Mason”, w którym pod nagłówkiem „Polacy mordują żydów” wydrukowano następujący artykuł:

„Wrogi naród polski morduje tysiące żydów, mężczyzn, kobiet i dzieci, a mimo to Polska ma zuchwałą odwagę zwracać się do Stanów Zjednoczonych o pomoc i wyratowanie z rąk czerwonych napastników, sprzysiężonych na jej zgubę. Przez wieki Polska jęczała w niewoli samowładnych i okrutnych carów rosyjskich, a ludność jej wznosiła modły o wybawienie. Pewnego dnia Europa stanęła w płomieniach pożogi wojennej, której wynikiem było obalenie cara rosyjskiego i innych krwiożerczych monarchów, i Polska nareszcie stała się wolną. Lecz zaledwie Polska odzyskała wolność, a już ludność jej rzuciła się na żydów, tępiąc ich niemiłosiernie. Następnie powstał bolszewizm, którego wodzowie postanowili zgnieść naród polski. Wtedy to Polska ponownie wzniosła okrzyk o pomoc i dzisiaj stara się skłonić nasz rząd do uratowania jej od zagłady. Polska nie zasługuje na naszą pomoc. Stany Zjednoczone powinny wstrzymać udzielanie pomocy krwawej Polsce dotąd, dopóki jej naród nie zobowiąże się uroczystym paktem, że zaprzestanie mordować ludność żydowską. Żydzi są potężnym narodem. Są oni wierni Bogu i swoim ideałom poświęcają swe siedziby, mnożą się i zapełniają ziemię, przestrzegając słowa bożego. Zasługują na opiekę ze strony wszystkich narodów. Wogóle żydzi są spokojni, pracowici, jako obywatele lubią domowe ognisko, a zajmując się swemi sprawami, są zawsze gotowi wspierać innych. Wielu największych mężów stanu, jakich świat znał, było żydami. Ich naród wzbogacił historję, a kraj, który zachęca do ich prześladowania i mordowania, nie jest zdolny do życia. Dlatego też Polska powinna być raczej nienawidzoną, niż wspomaganą. Gdyby Polska odmówiła zaopiekowania się żydami w obrębie swych granic, narody świata powinny od niej stronić i pozwolić na jej wymazanie z oblicza ziemi”.

Panuje u nas mniemanie bardzo rozpowszechnione, że masonerja została całkowicie opanowana przez żydów. Autor tych słów, który badał historję masonerji w różnych krajach, niejednokrotnie starał się temu zaprzeczyć. Ale po ukazaniu się zaraz w pierwszym numerze czasopisma „The american Mason” takiego artykułu, jak powyższy, opuszcza ręce, gdyż nikt w Polsce już nie uwierzy, by masonerja była od żydostwa niezależna. Jeżeli więc jest inaczej, to masonerja światowa powinnaby potępić za ów artykuł redakcję czasopisma „The american Mason”, jeżeli zaś przejdzie milkliwie nad nim do porządku dziennego, to potwierdzi panującą w Polsce o masonerji opinję.

Czasopismo ukazujące się w Warszawie w latach 1906 – 1931; początkowo wolnomyślicielskie i antyklerykalne z czasem przekształciło się w antysemickie i endeckie. Największy wpływ na kształt czasopisma wywarł jego wydawca i redaktor Andrzej Niemojewski.

Close