Projekt koronacji

Był czas. gdy zdejmowano koronę z głowy Orła Białego. Obecnie istnieje zamiar ukoronowania nawet Syreny warszawskiej. Dzienniki donoszą, że dyrektor Muzeum narodowego, Bronisław Gembarzewski wystosował do magistratu list, w którym stwierdza, iż rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 24 lutego 1930 r. upoważnia władze miejskie do wniosku o zmianę herbu Warszawy:

„Dyrektor Gembarzewski proponuje pozostawić dotychczasowe zasadnicze emblematy herbu: Syrenę z głową bez nakrycia, ze zwróconą ku górze prawicą, trzymająca w lewej ręce tarczę okrągłą. Przewiduje jednak wprowadzenie następujących dodatków: 1) korony królewskiej na tarczy herbu na podobieństwo herbu b. Królestwa Polskiego według uchwały sejmu z r. 1831 (Korona ta zaznaczałaby stanowisko Warszawy, jako stolicy państwa) ; 2) nadanie herbowi Warszawy orderu „Virtuti militari” z dewizą „Semper Heroica”.

Bogiem a prawdą nie bardzo pojmujemy, dlaczego „stolica państwa” ma otrzymać koronę, której nie nosi Głowa państwa, czyli prezydent Rzeczypospolitej. Dyrektor Gembarzewski czynił w swoim czasie poszukiwania za koroną królewską, niemniej przeto Polska obywa się dotąd doskonale bez insygniów królewskich.

Nadanie orderu „Virtuti militari” herbowi stanowi pomysł jeszcze bardziej oryginalny. Orderem tym zostały udekorowane miasta Lwów i Verdun i dlatego Lwów umieścił go w swym herbie. Gdybyśmy jednak chcieli dekorować herby za zasługi protoplastów, jak pragnie dyrektor Gembarzewski, kapituła orderu „Virtuti Militari” znalazłaby się w wielkim kłopocie. Trzebaby odznaczyć przynajmniej połowę herbów miast polskich, przyczem dużo starożytnych grodów, opierając się na tym „precedensie”, również gotoweby złożyć podania o udekorowanie swych godeł.

Czasopismo ukazujące się w Warszawie w latach 1906 – 1931; początkowo wolnomyślicielskie i antyklerykalne z czasem przekształciło się w antysemickie i endeckie. Największy wpływ na kształt czasopisma wywarł jego wydawca i redaktor Andrzej Niemojewski.

Close