Dlaczego komuniści są zdrajcami proletarjatu polskiego?

Komuniści głoszą, że są jedynymi, prawdziwymi obrońcami proletariatu. Że oni doprowadzą go do wyzwolenia i zwycięstwa.

Jest to jedno wielkie kłamstwo i oszustwo.

Komuniści w Polsce (t. zw. Komunistyczna Partja Polski) nie broni interesów polskiego proletarjatu – lecz interesów rosyjskich bolszewików i żydowskiej burżuazji, nie prowadzi polskich robotników do zwycięstwa lecz do zguby i jeszcze większej niewoli. Dlaczego? – Oto dla tego, że:

1) K. P. P. (Komunistyczna Partja Polski) – jest sekcją Międzynarodówki w Moskwie. Z Moskwy jest rządzoną, a nie kierowaną przez wybrany z łona członków partji w Polsce – Zarząd. Zarząd ten mianowany w Moskwie składa się z posłusznych i bezwzględnie oddanych Sowietom wykonawców;

2) W skład kierownictwa K. P. P. wchodzi 90% żydów, wrogo usposobionych do Polski, a więc i do spraw polskiego proletarjatu.

Ci żydzi komunistyczni wodzowie uważają swój udział w K. P. P. za dobry interes handlowy – gdyż poza pensjami otrzymywanemi z Moskwy – otrzymują z rosyjskich placówek handlowych szereg koncesyj na sprzedaż sowieckich towarów i na kupno polskich towarów dla Sowietów.

W ten sposób dochodzą ci „wodzowie proletarjatu” – do wielkich majątków – uważając komunizm za wcale dobry proceder i interes.

3) Partja Komunistyczna w Polsce istnieje jedynie dzięki temu, że jest zasilana rok rocznie olbrzymiemi sumami pieniężnemi z Moskwy. Bez tych subwencyj, bez tych srebrników – nie byłoby ani śladu komunizmu w Polsce. Za obce pieniądze, dla obcych, wrogich celów spełnia zdradziecką swą rolę K. P. P. w Polsce.

4) K. P. P. służy nie tylko obcym żydowsko-rosyjskim interesom politycznym. Jest ona używana dla celów szpiegostwa wojskowego na rzecz obcego mocarstwa – a więc jej członkowie są zdrajcami stanu wobec Państwa Polskiego i polskiego proletarjatu.

5) Do K. P. P. należy 70% żydów, a 30% Polaków, Ukraińców, Niemców i t. d. Jest to więc partja przedewszystkiem żydowska. Nieżydowscy, a zwłaszcza polscy członkowie K. P. P. są więc tylko najmitami żydowskiemi, ofiarami własnej głupoty lub demagogji. Jeżeli zaś są świadomymi komunistami – to należy ich uznać za zdecydowanych wrogów polskości i proletarjatu polskiego, za szkodników, zdrajców i wyrzutków polskiego narodu – dla których niema miejsca w Polsce, niema litości i pobłażania.

6) K. P. P. w swym programie politycznym domaga się oderwania od Polski Śląska, Pomorza, Małopolski wschodniej ze Lwowem, Wileńszczyzny, Polesia i Wołynia.

Jest więc to partja antypaństwowa, dąży do nowego rozbioru Polski, do jej osłabienia, do zniszczenia niepodległości Polski przez jej osłabienie, do oddania miljonowych rzesz ludu polskiego roboczego i chłopskiego w niewolę niemiecką, rosyjską i ukraińską.

7) W akcjach społeczno-ekonomicznych K. P. P. prowadzi awanturniczą taktykę wysuwania niemożliwych do osiągnięcia postulatów, taktykę gwałtów i napadów – przez co naraża poważne akcje robotników na prześladowania, represje policyjne, a w rezultacie na klęski.

W ten sposób K. P. P. jest odpowiedzialna za szereg krwawych ofiar, za setki trupów robotników – pchniętych podżeganiem płatnych zbirów bolszewickich do ostrych demonstracyj i rozruchów. K. P. P. odpowiada też za przegrane strajki, w których swem postępowaniem demagogicznem doprowadziła do rozbicia szeregów robotniczych i osłabienia jednolitego frontu robotniczego.

8) Komunizm podważa odwieczne zasady moralności słowiańsko-chrześcijańskiej naszego narodu – przez propagandę bezbożnictwa uprawianą pod płaszczykiem różnych stowarzyszeń wolnomyślicielskich – a przez szerzenie t. zw. świadomego macierzyństwa, wolnej miłości, małżeństw koleżeńskich i t. p. dąży do ogólnego rozprzężenia obyczajów i rozkładu duchowego Polski – z czego korzystają wrogowie naszego społeczeństwa.

9) Komunizm – głosząc pacyfizm i walkę z militaryzmem w Polsce – dąży do rozbrojenia Polski i oddania jej na łup świetnie uzbrojonych sąsiadów.

10) Komunizm rozbija ruch robotniczy – wciska się w szeregi partji robotniczych celem rozwalenia ich od wewnątrz i w ten sposób osłabia i tak już wątłe siły świata pracy – a więc przyczynia się do coraz bardziej wzrastającej reakcji i dyktatury burżuazji.

A więc jak z tego widzimy – komunizm w Polsce – jest ruchem obcym, szkodliwym i zdradzieckim. Walka z komunizmem – jest obowiązkiem każdego uświadomionego proletarjusza polskiego.

Enes.

Podtytuł: Centralny Organ Partji Narodowych Socjalistów. Pismo polityczno-społeczne wychodzące w Warszawie w latach 1932-1937. Redaktorem naczelnym i założycielem miesięcznika (później tygodnika) był pierwszy prezes Partii Narodowych Socjalistów – Fryderyk Fiałkiewicz.

Brak komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close