Wyrok 6 lat więzienia w procesie o zelżenie Narodu Polskiego

KRONIKA SĄDOWALWÓW (telefonem). W Borszczowie odbył się proces przeciw Lejbowi Majzelmanowi, oskarżonemu o zelżenie Narodu Polskiego. Akt oskarżenia zarzucał Majzelmanowi, że na korytarzu sądu grodzkiego odezwał się wobec woźnego Wł. Machora: „Wy Polacy możecie Żydom buty czyścić”. Na rozprawie oskarżony zaprzeczył, jakoby użyć miał tego wyrażenia i wyjaśnił, że Machor był mu winien pieniądze za towar, a gdy oskarżony upominał się o należność, woźny odpowiedzieć miał, że zapłaci mu, gdy Żydzi wyjadą do Palestyny. Na tym tle doszło między nimi do wymiany słów, po której Machor oskarżył Majzelmana o zelżenie Narodu Polskiego.

Zeznania oskarżonego potwierdził jako świadek adw. Tronkowid. Sąd nie dał jednak wiary temu zeznaniu, skazując Majzelmana na 6 lat bezwzględnego więzienia.

Nadmienić należy, że w Borszczowie miała już miejsce podobna sprawa, w której zapadł wówczas wyrok 1 roku więzienia z zawieszeniem kary.

Podtytuł: Żydowski Dziennik Poranny – gazeta codzienna wydawana przez Spółdz. Wydawn. „Nasza Prasa”. Wychodziła w Warszawie w latach 1937 – 1938. Publikowali w niej min. Roman Brandstaetter, Abraham Insler czy Michał Suryc.

Close