I to jest poziom umysłowy polskich maturzystów?

SKANDALICZNE WYNIKI ANKIETY PISMA WARSZAWSKIEGO

(b) Wysłannik redakcji jednego z pism warszawskich przeprowadził szereg rozmów z uczniami i uczenicami 8. klasy szkół warszawskich. Dojrzałym pannom i wąsatym kawalerom zadał szereg pytań, na które, zdaćby się mogło, każdy przeciętnie inteligentny i posiadający gimnazjalne wykształcenie człowiek powinien bez trudu odpowiedzieć. Tymczasem…

Pytania brzmiały: 1. Kto to jest Marconi? 2. Kto to jest Dymsza? 3. Kto to jest Einstein? 4. Co oznacza pakt o nieagresji? 5. Co oznacza moratorjum? 6. Czy Polska ma kolonje? 7. Czy Conrad był Polakiem? 8. Kto to jest Pola Negri? 9. Co to jest komunizm? 10. Czy jesteśmy mocarstwem?

Z pytaniami temi zwrócił się dziennikarz do pięciu uczniów i pięciu uczennic 8-mych klas szkół warszawskich, zarówno prywatnych jak i państwowych.

Niektóre odpowiedzi były zdumiewające. Jeden z uczniów np. na pytanie co to jest moratorjum? odpowiedział: „W szkole nie słyszałem, ale zdaje się, że to będzie choroba”. Inny określił Marconiego w ten sposób: „Zdaje się senator, który ma coś wspólnego z radjem…” „Pakt o nieagresji? Coś słyszałem. ale zapomniałem”… „Czy jesteśmy mocarstwem? Nie, jesteśmy republiką”. Inny jeszcze z maturzystów twierdził, że Polska ma kolonję – Angolę, a na pytanie: „Czy Conrad był Polakiem?” odpowiedział „Nie wiem. Pierwszy raz słyszę to imię…” Na pytanie zaś: „Co ta jest komunizm?” – odpowiedział: Państwo sowieckie…

Płeć piękna spisała się także niezbyt tęgo.

Dla jednej z uczenic 8-mej klasy Marconi to włoski aktor filmowy. „Widziałam go w filmie historycznym z Galonne”. Dymsza to „bardzo przeciętny komik filmowy. Utrzymuje się na ekranach, bo niema innego”. Einstein to żydowski profesor, mieszka w Palestynie. O pakcie o nieagresji nic nie wie, moratorjum, to jej zdaniem pożyczka państwowa.

Czy Polska ma kolonje? – Chyba nie…
Czy Conrad był Polakiem? – Rosjaninem. Czytałam jego bardzo smutną książkę „W oczach zachodu”.

Pola Negri? – Bardzo dobra, stara już aktorka filmowa. Musiała ustąpić miejsca innym…

Co to jest komunizm? Stronnictwo wywrotowe…

Czy jesteśmy mocarstwem? Nie wiem…

Uczenica 3:

Marconi? – Wódz faszystów. Był kowalem…

Dymsza? – Aktor. Nie ma powodzenia w Warszawie…

Einstein? – Pisarz niemiecki. Nic nie czytałam…

Pakt o nieagresji? – Umowa pokojowa. Zawarliśmy ją z Francją…

Moratorjum? – Wstrzymanie eksmisyj…

Czy Polska ma kolonje? – Nie…

Czy Conrad był Polakiem? – Czytałam coś jego, ale nie wiem co i kto to był…

Pola Negri? – Nazywa się właściwie Chałupiec i wychodzi teraz piąty raz zamąż. Mam wszystkie jej fotografje…

Co to jest komunizm? – Wyrzeczenie się Boga…

Czy jesteśmy mocarstwem? – Nie, państwem demokratycznem…

Dla innej jeszcze uczenicy Marconi to śpiewak włoski. „Bardzo często śpiewa w radjo. Nigdy go nie słyszałam.” Conrad, to „zdaje się, wynalazca amerykański”.

Czy jesteśmy mocarstwem? – Nie, jesteśmy niepodległem państwem, które nie chce niczego, ale i swego nie odda…

Tak oto wygląda plon rozmów z ludźmi, którzy po latach nauki, wychodzą w świat po dalszą naukę, albo po chleb.

Pismo, które urządziło wspomnianą ankietę, pyta w konkluzji:

Czy istotnie młodzież nasza zdobywa wiedzę, czy raczej nie prześlizguje się po łatwiznach, wykorzystując dobrą wolę czy nieuwagę swych wychowawców, aby dopiero potem, kiedy stanie oko w oko z twardą rzeczywistością życia, opuścić bezradnie ramiona i wołać: „Jesteśmy niepotrzebni!”

Pismo narodowo-katolickie wychodzące w Poznaniu od roku 1890 jako „Postęp”. W roku 1927 zmieniło nazwę na „Nowy Kurjer” i ukazywało się aż do wybuchu II Wojny Światowej. Jak dowiadujemy się z pierwszego po zmianie nazwy wydania, pismo „będzie zwalczało bezwzględnie wszelkie prądy wywrotowe, działające na szkodę państwowości polskiej, Kościoła katolickiego i kultury chrześcijańskiej, potępiając i zwalczając w pierwszym rzędzie wpływy żydowskie w życiu polskiem”

Close