• Panorama
  • / 09.09.1934
  • / Łódź
  • / Rok 2, Nr 36

Uświadomienie seksualne wśród dziatwy

Ankieta, która winna zwrócić uwagę wychowawców

Doktór Grosvey, w kantonach: Waat i genewskim, we francuskiej Szwajcarji przewodniczący stowarzyszenia młodzieży katolickiej, urządził ankietę na temat uświadomienia seksualnego młodzieży męskiej. Nadeszło 108 odpowiedzi z których rodzice i wychowawcy młodego pokolenia mogliby wiele skorzystać.

SeksualizmPierwsze pytanie ankiety brzmiało: „W którym roku życia dowiedziałeś się w jaki sposób przychodzą na świat dzieci?” Drugie pytanie: „W jakim wieku dowiedziałeś się o roli matki i ojca?” Z otrzymanych odpowiedzi wynikało, że dzieci znacznie wcześniej zaczynają rozumieć rolę matki, aniżeli rolę ojca.

W dziesiątym roku życia prawie wszystkie dzieci coś niecoś wiedziały o powstaniu człowieka, w dwunastym roku życia zaczynają się interesować rolą ojca w małżeństwie. W dwunastym roku życia 71% dzieci wiedziało już dokładnie o rodzicielskiem posłannictwie matki i 53% o roli ojca.

Dziesiąty rok życia jest okresem przełomowym dla wszystkich dzieci, które wtedy właśnie zaczynają interesować się kwestjami seksualnemi. Rodzice i wychowawcy powinni od tego okresu zacząć powoli uświadamiać powierzone ich pieczy, dzieci.

Trzecie pytanie ankiety brzmiało: „Od kiedy jesteś seksualnie uświadomiony”. Jedna odpowiedź budziła zdumienie. Dziewięcioletni chłopiec był uświadomiony seksualnie, wskutek przysłuchiwania się rozmowom starszych. Kilku chłopców zostało uświadomionych przez pikantne dowcipy, jeden był na odczycie, innego uświadomił ojciec, trzech chłopców uświadomiła… biblja, jednego uświadomił starszy brat, pięciu chłopców wskutek obserwowania zwierząt, siedmiu – uświadomili krewni, a dwudziestu czterech – koledzy.

Jak z ankiety tej wynika, rodzice odgrywają minimalną rolę w tej dziedzinie tak ważnej dla przyszłego życia ich dzieci. Doktór Grosvey opowiada, że dziesięcioletnie dzieci w szkole, podczas lekcji botaniki, okazywały wyjątkowe zainteresowanie kwestją zapylania kwiatów, znaczna część dzieci rumieniła się i wstydliwie kryła wzrok. Grosvey, na tej podstawie, twierdzi, że uświadomienie dzieci powinno nastąpić pomiędzy ósmem, a dziesiątym rokiem życia.

Czwarte pytanie ankiety brzmiało: „Jakie wrażenie odnieśliśmy po uświadomieniu?” Ta odpowiedź była bodaj najciekawsza. Ci nieliczni, których uświadomili rodzice, przyjęli prawdę spokojnie, czując dla rodziców wielki szacunek i wdzięczność połączoną z bezgranicznem zaufaniem. Spośród tych, których uświadomili koledzy, 6% zaledwie przyjęło to do wiadomości, nie wyrażając się sprośnie i nie czyniąc brzydkich uwag na związane ztem tematy. Wszyscy inni, 62% odpowiedzi, przyjęli uświadomienie z wielkim niesmakiem, byli przez dłuższy czas pod przykrem wrażeniem i odnosili się pogardliwie do starszych, a szczególnie do małżeństw, nie wyłączając własnych rodziców.

Forma uświadomienia przez kolegów była tak brutalna, nie smaczna i obrzydliwa, że na długi czas odbierała spokój dziecku. Jedna z odpowiedzi zaopatrzona była następującą uwagą: „Myślałem zawsze, że w akcie miłości małżeńskiej, którego wynikiem są narodziny dziecka, jest coś niemal boskiego, tymczasem dowiedziałem się, że jest to brudne, obrzydliwe i niskie.”

Odczyt, za pośrednictwem którego nastąpiło uświadomienie jednego z uczestników ankiety, podziałał raczej szkodliwie, aniżeli dodatnio. Prelegent nie miał subtelności ojca lub matki i nie trafił do duszy dziecka.

Tygodnik ilustrowany wydawany w Łodzi przez wydawnictwo „Republika” w latach 1933 – 1939. Pismo o zasięgu ogólnopolskim.

Close