• Piast
  • / 20.11.1949
  • / Warszawa
  • / Rok 36, Nr 47

Bądźmy czujni – wróg nie śpi

Rada Ministrów uchwaliła ostatnio dekret o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej. Dekret określa, co należy rozumieć przez tajemnicę państwową i służbową. Tajemnicę państwową stanowią wszelkie wiadomości, dokumenty czy inne przedmioty mające znaczenie dla obrony, bezpieczeństwa i interesów gospodarczych kraju. Tajemnicę służbową stanowią zaś wszelkie wiadomości i dokumenty, które mogą być udostępnione wyłącznie osobom do tego powołanym.

Jaki jest cel dekretu? Wytoczyć bezwzględną walkę wszystkim tym elementom, które będąc na usługach obcego kapitału w najprzeróżniejszy sposób usiłują dotrzeć do tajemnic państwowych, aby je następnie przekazywać wrogom Polski Ludowej. Chodzi tym ludziom często o rzeczy na pozór drobne. Ot, interesuje ich jakiś szczególik nowo wyprodukowanej maszyny, jaki środek zastosowano przy produkcji takiego czy innego materiału, jak często jadą pewną linią pociągi itd. Naturalnie, o rzeczy te pytają niewinnie, nie budząc żadnych podejrzeń, i taki nieświadomy obywatel myśląc, że ma do czynienia tylko ze zwyczajną ciekawością, bez złej woli, opowiada wszystko budzącemu przecież zaufanie przygodnemu znajomemu. Z takich właśnie drobnych faktów mogą wynikać poważne szkody dla państwa.

I to jest cel dekretu. Oprócz surowych kar, które dekret przewiduje dla wszystkich tych, którzy nie potrafią zatrzymać tajemnicy przy sobie, z dekretu wynika obowiązek uświadamiania szerokich mas społeczeństwa a zwłaszcza tych, którzy mają bezpośrednią styczność z czynnościami o wybitnym znaczeniu dla bezpieczeństwa, obrony i gospodarki państwa – o niebezpieczeństwie, jakie kryją pozornie mało znaczące często drobne, nieostrożne wypowiedzi.

Wrogowie Polski Ludowej i krajów związanych z nami sojuszem i tu w kraju i zagranicą nie śpią. Na każdym kroku starają się podważać spoistość wewnętrzną państwa przy pomocy szpiegostwa, dywersji czy sabotażu. Obowiązkiem więc naszym jest podwoić czujność, wzmóc wysiłki w walce z wszelkiego rodzaju szkodnikami, których działalność godzi w nasze interesy, jak również wystrzegać się niepotrzebnych wypowiedzi, mogących przynieść państwu niepowetowane szkody.

Podtytuł: Tygodnik społeczno-polityczny poświęcony sprawom ludu polskiego. Wydawany w latach 1913–1939 i 1945–1949. Naczelny organ PSL „Piast”, SL oraz PSL. Wychodził początkowo w Krakowie a następnie w Warszawie.

Close