• Robotnik
  • / 21.08.1944
  • / Warszawa
  • / Rok 51, Nr 28

Czy to prawda?

W sobotę moskiewska „Prawda” wystąpiła z najostrzejszym z dotychczas ogłoszonych artykułów na temat ostatnich wypadków w Warszawie. Artykuł podpisany przez Demidowa i zamieszczony w widocznym miejscu, na tytułowej kolumnie gazety stwierdza: „Czerwona armia czyni wszystko co jest w mocy ludzkiej, aby jaknajszybciej uwolnić Warszawę. Podziemne powstanie nie powiodło się i ciemna gra polityczna, zainscenizowana przez polskie emigracyjne koła w Londynie została ujawniona.” W dalszym ustępie artykuł dodaje: „Ani czerwona armia, ani rząd sowiecki, ani też brytyjski nie został nawet zawiadomiony o powstaniu, które się przygotowywało i nie powiedziano ani jednego słowa o koordynacji z powstańcami”.

Mniej więcej od początku swojej wojny z Niemcami, Moskwa nawoływała Polaków do powstania. Ponieważ uważaliśmy wówczas wybuch za przedwczesny, byliśmy bezustannie atakowani przez Moskwę, oskarżającą nas ni mniej ni więcej, tylko o zdradę własnego narodu i wysługiwanie się Hitlerowi.

Kiedy zwracaliśmy się o uzgodnienie działań wojennych naszych jednostek z działaniami jednostek sowieckich, dowódcy nasi byli przez bolszewików aresztowani, a oddziały usiłowano wcielić do sowieckiej armii Berlinga. Teraz znów Moskwa twierdzi, żeśmy za wcześnie zaczęli powstanie i żeśmy się z nią nie porozumiewali. Ale w sprawie tej możemy przedstawić jeszcze inne fakty. Zwróciliśmy się dnia 2-go sierpnia za pośrednictwem premiera Mikołajczyka do Sowietów o pomoc wojskową.

Premierowi Mikołajczykowi marsz. Stalin w dniu 3-go sierpnia obiecał – zanim nastąpi ofenzywa sowiecka na Warszawę -poparcie ze strony lotnictwa w pełnych granicach swych możliwości.

Dowódca Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej zwrócił się w dniu 8-go sierpnia do dowódcy frontu marsz. Rokossowskiego o pomoc i uzgodnienie działań. Na te wszystkie apele zarówno przed powstaniem, jak i w czasie jego trwania Moskwa nie odpowiedziała.

Jak wygląda wobec powyższego prawda Moskwy o powstaniu warszawskim?

Pismo socjalistyczne powołane do życia w 1894 roku jako centralny organ Polskiej Partii Socjalistycznej. Jednym z pierwszych redaktorów „Robotnika” był Józef Piłsudski. Więcej informacji…

Close