• Robotnik
  • / 15.08.1944
  • / Warszawa
  • / Rok 51, Nr 22

Komendant Monter ostrzega: Za kradzież zrzutów – kara śmierci

Zdarzają się, niestety, wypadki przywłaszczania zawartości zrzutek przez nieodpowiedzialne elementy ze strony ludności cywilnej. Zaszłe i stwierdzone fakty zmusiły Kom. Okr. Warsz. AK Montera do wydania apelu do mieszkańców Warszawy, w którym czytamy:

Oddziały AK walczące w obrębie Warszawy, zaopatrywane są w sprzęt wojenny, m. inn. przy pomocy zrzutków powietrznych. Zawartość zrzucanych zasobników to tylko broń i amunicja potrzebna tak koniecznie wojsku do wywalczenia zwycięstwa nad wspólnym naszym wrogiem – Niemcami. W zrzutach nie ma niczego, coby mogło pomóc ciężkiej doli ludności cywilnej.

Mimo tego stwierdzono, że część ludności cywilnej wykorzystuje nieobecność posterunków wojskowych w przypadkowych miejscach upadku zasobników aby zasobniki te rozbijać, a materiał w nich zawarty grabić.

Działalność taka jest zbrodnią w stosunku do wojska, które dźwiga cały ciężar walki, a dla którego otrzymanie sprzętu jest kwestią być albo nie być.

Zwracam się tą drogą do władz administracyjnych i ogółu obywateli, by po stwierdzeniu miejsca upadku sprzętu dla AK sprzęt ten natychmiast zgłaszali do najbliższej placówki wojskowej AK. Chcę widzieć serdeczną pomoc, okazywaną walczącym przez ludność cywilną. Pomoc ta okazać się winna we wskazywaniu miejsc upadku zasobników oraz obserwacji miejsc upadku sprzętu i zgłaszania tych miejsc oddziałom AK, po przeprowadzeniu zabezpieczenia przez najbliższe władze administracyjne.

W stosunku do winnych grabieży sprzętu zrzucanego dla AK – będę stosował przeciw dywersantom doraźne postępowanie sądów – karne. Równocześnie wzywam tych wszystkich, którzy taki sprzęt zabrali – do oddawania go w najbliższych placówkach wojskowych. W stosunku do dobrowolnych oddawców broni i amunicji zaniecham wyciągnięcia wszelkich konsekwencji. Jeżeli jednak po dniu 15.8. godz. 12 zostanie stwierdzone posiadanie broni, amunicji lub innego materiału wojennego przez osoby nie będące w służbie AK – względnie z nią współpracujące – osoby te jako uchylające się od tego zarządzenia będą oddawane pod sąd wojenny i karane śmiercią.

Władze administracyjne i wszystkich Polaków dobrej woli wzywam do wskazywania ukrywających zabrany sprzęt wojenny.

Pismo socjalistyczne powołane do życia w 1894 roku jako centralny organ Polskiej Partii Socjalistycznej. Jednym z pierwszych redaktorów „Robotnika” był Józef Piłsudski. Więcej informacji…

Close