• Robotnik
  • / 14.08.1944
  • / Warszawa
  • / Rok 51, Nr 21

Komunikat TASS o Powstaniu w Warszawie

Oświadczenie wydane przez TASS, oficjalną agencję sowiecką – stwierdza:

„Ostatnio pojawiły się w zagranicznej prasie wiadomości, pochodzące z polskiego radia i prasy o wybuchu powstania w Warszawie w dn. 1.8., na rozkaz polskich kół emigracyjnych w Londynie. – Prasa polska i radio rządu emigracyjnego w Londynie twierdzą, iż powstańcy w Warszawie są w kontakcie z dowództwem sowieckim, i że ono nie przesyła im żadnej pomocy.

TASS, sowiecka agencja jest upoważniona do stwierdzenia, że oświadczenia w prasie zagranicznej są albo wynikiem nieporozumienia albo też paszkwilem na sowieckie dowództwo naczelne. TASS znajduje się w posiadaniu wiadomości, że polskie koła w Londynie, odpowiedzialne za powstanie w Warszawie, nie uczyniły żadnej próby celem skoordynowania tego powstania z sowieckim naczelnym dowództwem. W ten sposób odpowiedzialność za wydarzenia w Warszawie spoczywa w pełni na polskich kołach emigracyjnych w Londynie”.

Pismo socjalistyczne powołane do życia w 1894 roku jako centralny organ Polskiej Partii Socjalistycznej. Jednym z pierwszych redaktorów „Robotnika” był Józef Piłsudski. Więcej informacji…

Close