Postacie z Ciemnogrodu

Przytoczyliśmy wczoraj dosłowny tekst wyroku, wydanego przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy na ks. Kościoła Narodowego, St. M. Zawadzkiego. Ks. Zawadzki został skazany na dwa i dwadzieścia dni więzienia, względnie na 1.200 zł. grzywny. „Zbrodniarz” ów – pomiędzy innemi – ośmielił się przeczyć istnieniu szatana. Ten to czyn karygodny wywołał zgrozę w sercach pp. Radłowskiego, doktora (!) Nieduszyńskiego, Bleji, Zwierzynieckiego, doktora (!) Zielińskiego oraz członka prokuratury (!) Metelskiego, wskutek czego biedny ks. Zawadzki powędruje do więzienia na dni 80, aby znać uwierzył gruntownie, że szatan istnieje zaprawdę.

KRONIKA SĄDOWAMożnaby sądzić, że chodzi tu o żart „Cyrulika”. Bo skądże, u licha biorą się w XX stuleciu takie figury z nieprawdopodobnego zdarzenia, obdarzone w dodatku tytułami „doktorów”. Może panowie wymienieni nie zdają sobie sprawy, że ośmieszyli się na całe życie. Ale obok śmieszności jest w całej historji i strona smutna także: to kompromitacja Państwa. Władzę państwową reprezentował w Bydgoszczy „członek prokuratury” Metelski. Natrzyjcie raz wreszcie uszów takim Metelskim, bo przecie nie wolno bezkarnie ośmieszać własnego kraju, o ile się piastuje zaszczytne stanowisko urzędowe.

Oprócz obrony szatana pp. sędziowie z Bydgoszczy przytaczają również inne motywy swego „wyroku”. Na te inne motywy odpowiada Konstytucja:

„Art 111. Wszystkim obywatelom poręcza się wolność sumienia i wyznania. Żaden obywatel nie może być z powodu swego wyznania i przekonań religijnych ograniczony w prawach, przysługujących innym obywatelom”.

Pismo socjalistyczne powołane do życia w 1894 roku jako centralny organ Polskiej Partii Socjalistycznej. Jednym z pierwszych redaktorów „Robotnika” był Józef Piłsudski. Więcej informacji…

Close