Tak wygląda współpraca

Trzy dni temu Rumunia zrywając dotychczasowe stosunki z Niemcami, przerzuciła się na stronę aliantów. W całym kraju rozgorzały walki z wojskami niemieckimi, szczególnie ośrodkiem walk jest Bukareszt. O sytuacji w Bukareszcie podaje rumuński sztab generalny, że wewnątrz stolicy odbywa się w dalszym ciągu likwidacja dużych gniazd oporu nieprzyjacielskiego. Znaczne siły nieprzyjacielskie przeszły do ataku na Bukareszt. Wojska rumuńskie dokonały przeciwuderzenia i zdołały odeprzeć nieprzyjaciela, oraz otoczyć obszar, na który się wycofał. Lotnictwo niemieckie przeprowadzało w dalszym ciągu ataki na Bukareszt, niszcząc liczne instytucje kulturalne i dzieła sztuki oraz powodując znaczne straty wśród ludności cywilnej.

Z komunikatu rumuńskiego sztabu generalnego wynika, że stolica Rumunii zaznaje w pewnej mierze takich przejść, jak Warszawa. Także i tam – chociaż w mniejszym zakresie – upadający barbarzyńca stosuje swoje zwykłe metody.

Jednakże między sytuacją Bukaresztu a Warszawy zachodzi głęboka różnica.

Bo oto, jak donosi Główna Kwatera Sił Sprzymierzonych Morza Śródziemnego, bazujące we Włoszech ciężkie bombowce wspomagały siły rumuńskie, broniące Bukaresztu przed atakami niemieckimi. Myśliwce alianckie dokonywały lotów w szerokim rejonie dokoła stolicy Rumunii. Bombowce zaatakowały lotnisko w Otopeni, które jest najbliższym znajdującym się w rękach niemieckich lądowiskiem. Było ono używane przez Niemców jako baza ataków lotniczych na Bukareszt. Inny zespół Liberatorów bombardował koszary w Baneasa, odległe o 15 klm. od Bukaresztu. Nad miastem operują lotnicze grupy alianckie, składające się z 400 i więcej samolotów.

Gdy czytamy te wiadomości, naprawdę trudno nam zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Przez szereg lat Rumunia gorliwie współpracowała z Niemcami. Obecnie, gdy w ostatniej chwili przeszła na stronę aliantów, nie tylko, że otrzymuje różne gwarancje sowieckie, ale skuteczną pomoc w walce. Polska w ciągu tych lat pięciu walczyła uparcie i bezkompromisowo z Niemcami. W Polsce nie znalazł się żaden Antonescu, który by wysługiwał się Hitlerowi. Alianckie i sowieckie bazy lotnicze znajdują się dalej od Bukaresztu, niż takie same bazy pod Warszawą. Zapytujemy i będziemy pytać nieustannie:

Dlaczego Rosja sowiecka nie zezwala na wyzyskanie baz amerykańskich, położonych na jej terytorium, dla niesienia pomocy walczącej Warszawie?

Pismo socjalistyczne powołane do życia w 1894 roku jako centralny organ Polskiej Partii Socjalistycznej. Jednym z pierwszych redaktorów „Robotnika” był Józef Piłsudski. Więcej informacji…

Close