1900
Głos Narodu 08.01.1900

Żydowska lichwa wśród Hucułów

Ruski dwutygodnik Hromadskij Hołos, organ radykalnej partji, zamieścił w 23 numerze artykuł, p. t. : „Żywe obrazki huculskiej nędzy”. Czytamy w nim wprost przerażające wiadomości o żydowskiej lichwie, nie, to za słabo powiedziano, o żydowskim rozboju między Hucułami i o niewytłómaczonem postępowaniu władz względem żydowskich…

Głos Narodu 01.02.1900

Galicja czy Palestyna?

Ciekawy i bardzo znaczący artykuł pod powyższym tytułem pojawił się w pierwszym zeszycie styczniowym żydowskiego tygodnika, wychodzącego po niemiecku w Krakowie, p. t. Sprawiedliwość. Wśród innych ważniejszych spraw brakło nam miejsca na omówienie tego artykułu i zaznajomienie naszych czytelników z jego treścią. Jest on znamienny…

Tygodnik Illustrowany 10.03.1900 (26.02.1900)

U Henryka Sienkiewicza (cz. 1)

Zaprzeczyć się nie da, że nikt w naszych czasach nie rozniósł po świecie sławy imienia polskiego tak szeroko, jak twórca Quo vadis i Trylogii. Możemy się poszczycić takimi pierwszorzędnymi talentami w zakresie literatury, malarstwa i muzyki, jak Klaczko, Siemiradzki, Paderewski, Reszkowie, Kochańska i Modrzejewska, których…

Głos Narodu 09.01.1900

„Westrussland” *

Wydany świeżo w Berlinie atlas Andree’go daje Dzien. Poznańskiemu temat do następujących najzupełniej słusznych uwag: „Nawet do sfery czysto naukowej, jaką jest nauka o ziemi, wdziera się moloch antykulturny, któremu na imię germanizacja i robi zamach na to, co każdemu narodowi jest świętem, godzi na…

Głos Narodu 05.01.1900

Zbrodniczy zabobon żydowski!

Niezwykle sensacyjną sprawę rozsądzały sądy warszawskie: Dnia 15-go kwietnia r. b. niejaki Nusyn Goldwasser z Radzymina oznajmił policji tamecznej, iż zamieszkały razem z nim młodszy brat, Moszek, z niewiadomej pobudki, najprawdopodobniej zaś przez nienawiść ku niemu, sprofanował mogiłę jego niemowlęcia, odkopał bowiem zwłoki dzieciny i,…

Głos Narodu 12.01.1900

Co to jest Łódź?

– Kominy, kościoły, bóżnice, ludność, teatry, ogrody, ulice. – Łódzkie żydki. – Miejscowi i Litwaki. – Sjonizm łódzki. – Łódzka moralność. – Bohater narodowy Salo Boruch. – Co będzie z Łodzią. Mało kto z szerokiego ogółu w Galicji, zdaje sobie z tego sprawę, co to…

Close