1903
Wiek Nowy 13.09.1903

Witaj nam, witaj, miły Hospodynie!

W murach naszego grodu, przystrojonych odświętnie, stanie jutro Gość Najdostojniejszy, a czcią powszechną otaczany w całym narodzie polskim. Witamy Go radośnie i sercem gorącem nietylko w myśl tej odwiecznej zasady Ojców i Dziadów naszych, która tak pięknie wyrażała sie słowy: „Gość w dom, Bóg w…

Głos Narodu 01.01.1903

Alfred Nobel

Wobec nowego rozdania nagród z zapisu Nobla, świat zajmuje się znowu człowiekiem, którego wynalazek sprzyjał rozwojowi wojny, a testament popiera sprawę pokoju. Oto kilka szczegółów biograficznych. Nobel był z pochodzenia Szwedem, niepospolita energja, wytrwałość i przedsiębiorczość były zaletami dziedzicznemi w tej rodzinie. Jego ojciec, Emanuel,…

Głos Narodu 03.01.1903

Wynalazki warjatów

Prawo patentowe istniejące we Francji od roku 1844-go dozwala na wydawanie patentów wynalazcom bez poprzedniego zbadania ich wynalazków. Na dyplomie tylko urząd patentowy zwany we Francji „Bureau de brevets” dodaje od siebie uwagę, że za dobroć i prawdziwość opisanego wyżej wynalazku nie bierze na siebie…

Close