1909

Z za kulis Watykanu

Ogłoszona d. 6 marca „konstytucja” Vacanti Sede leżała 5 lat pod korcem, zanim papież zdecydował się na krok, który nasuwa przykre dla kardynała Puzyny reminiscencje z ostatniego Conclave… Jak wiadomo, trzy państwa katolickie – Francja, Austrja, Hiszpanja – posiadają tradycyjne prawo veto, szczątkowy zwyczaj średniowieczny,…

Znasz li ten kraj?

Myśl Niepodległa wspomniała o pewnej wsi w Galicji, w której 16 rodzin zgłosiło bezwyznaniowość. Wieś ta leży o kwadrans drogi od Zborowa (w którym mieszkam). Chodziło o budowanie plebanji. Olbrzymi wydatek dla wsi tak biednej, że „cala już zadłużona”, jak mi naiwnie mówiła żona proboszcza…

Zajęcie Wawelu przez zabór czwarty

Ty będziesz widział moje białe kościW straż nieoddane kolumnowym czołom… Juljusz Słowacki. Twierdzenie nasze, iż gdyby Polska jakimś cudem historycznym wyzwoliła się z pod panowania trzech mocarstw politycznych, czyli trzech zaborów, to popadłaby natychmiast w jawną niewolę zaboru czwartego, watykańskiego, jak obecnie pozostaje w niewoli…

Walka o Panteon Narodowy

Aczkolwiek cały naród, rozporządzający swoją świadomością, orzekł, iż zwłoki Juljusza Słowackiego mają być złożone w podziemiach Wawelu, wszelako opór kardynała Puzyny przeciwko tej zbiorowej woli podziałał, jak zwykle, najsilniej na młodzież. W różnych ogniskach nauki, w Galicji i na obczyźnie, młodzież zbierała się licznie na…

Pająki katolickie

„Widzisz tych dwoje młodych? Ja ci tę parę daruję”. „Mnie?” „Na własność. To jest młode małżeństwo. Ponieważ on ma niedużą pensję i trochę długów, a ona wcale nie ma żadnego dochodu, więc było im pilno się ożenić”. Lejbuś się roześmiał. „Ja im do tego szczerze…

Close