1910
Kurjer Warszawski 20.02.1910

Heine o Chopinie

Ze wszystkich poetów największe szczęście do kompozytorów muzycznych miał Henryk Heine. Do pieśni jego, stanowiących wymarzony tekst muzyczny, najznakomitsi z nich dorabiali muzykę. Specjalne katalogi wykazują parę tysięcy numerów, a pomiędzy kompozytorami nie brak ani jednego rozgłośnego nazwiska. A tymczasem Heine odpłacał kompozytorom za te…

Niezwykły dziwak

„Każdy człowiek jest w pewnym kierunku maniakiem” – zawyrokował niedawno jeden z niemieckich psychologów. Zbyt to skrajna i wysoce naciągnięta konkluzya – niemniej jednak nie pozbawiona pewnych znamion możliwości. Ileż to bowiem osób oddając się z zamiłowaniem danym gałęziom pracy, popada na tem tle później…

Bluszcz 04.06.1910

Polska a Syon (II)

Litwacy, rozporządzający prasą żargonową, której technikę wzorowali na pismach żargonowych amerykańskich, zbrojni w kapitały wyniesione z pogromów, w energję i śmiałość, które ich otoczyły nimbem poszanowania wśród mas proletaryatu żydowskiego, ufni nadto w łaskawość i pobłażliwość rządu (bo tak umiejętnie władają językiem urzędowym i tak…

Bluszcz 21.05.1910

Polska a Syon (I)

Są bolesne przejawy w życiu naszem narodowem, o których niechętnie się mówi i jeszcze bardziej niechętnie porusza publicznie. Nie porusza się ich nie dlatego, aby sam przedmiot nie był dość ważny, ale dlatego, że nasz sposób patrzenia na dane zjawisko przed szeregiem lat był już…

Close