1922

Gdańsk, miasto niegdyś nasze…

Polska opinja publiczna zbyt optymistycznie patrzy na sprawę Gdańska. Zbyt ufnie i zbyt często powtarza ona za Mickiewiczem, że „Gdańsk, miasto niegdyś nasze, będzie znowu nasze”, mało przywiązując wagi do szeregu faktów, które zaszły od chwili podpisania traktatu wersalskiego, a które, zamiast przybliżyć, oddaliły moment…

Dziennik Ludowy 24.12.1922

Pan poseł Józef de Hallenburg Haller

Trzy razy tyle lat służby trzeba było panu Józefowi Hallerowi w wojsku austryackiem, by zostać z adepta kadeckiej szkoły kapitanem, – aniżeli w polskiem wojsku z kapitana – generałem broni. Kiedy bowiem po długich staraniach został wreszcie kapitanem c. k. artyleryi – uważał za stosowne…

Gazeta Bydgoska 09.08.1922

Dwa współczesne żargony żydowskie.

Naród żydowski w swem dążeniu do panowania nad światem stosuje stale starą i wypróbowaną od 3000 lat taktykę. Jednym szczegółem tej taktyki jest upodobnienie się zewnętrzne do otoczenia, o ile to otoczenie jest na tyle silne, że może żydom w razie czego być groźne. Bo…

Wiek Nowy 23.12.1922

Przepaść

Zamordowanie prezydenta Rzeczypospolitej usunąć musi, oprócz gwałtownych odruchów uczuciowych, szereg refleksyi na temat sytuacyi wewnętrznej Polski, ktorym trudno w tych decydujących chwilach, jakie Polska przechodzi, nie dać wyrazu. Pisma prawicowe, potępiwszy zbrodnię, chcą wykazać, że morderstwo było następstwem wzburzenia, wywołanego tem, że prezydent nie został…

Close