1923
Słowo 12.05.1923

Przestrogi dla Polski

Wyliczając pewne minusy naszego życia państwowego, o wielu z których nie tylko niemieccy piszą publicyści, ale także angielscy, włoscy, a nawet francuscy, powiedzieć możemy, że: 1) Nasze położenie skarbowe jest gorsze niż w innych państwach, powstałych z łaski traktatu Wersalskiego, Marka polska stoi niżej od…

Myśl Narodowa 22.09.1923

Nierząd w stolicy

Trzeba będzie nielada wysiłków i mozołu, żeby usunąć z powierzchni Warszawy fatalne ślady półbolszewickiej gospodarki i niedorzecznych doświadczeń społecznych, skutkiem których stolica odrodzonej Polski została gruntownie powstrzymana w rozwoju, a zewnętrzny jej wygląd uległ bijącej w oczy degradacji. Przeciągana „ochrona lokatorów”, zniesiona już nawet w…

Myśl Niepodległa 06.01.1923

Testament polityczny Eligjusza Niewiadomskiego

Jakimkolwiek będzie jego los: czy własnem życiem przypłaci swoje zaślepienie, czy też prawem ŁASKI RZECZYPOSPOLITEJ przywrócony ognisku domowemu odkupi swój czyn pracą naukową dla przyszłych pokoleń zdala od rozgwaru polityki – nie wolno nam pominąć milczeniem jego obrony w sądzie, która nie mogła wpłynąć na…

Myśl Wolna III 1923

Święci i błogosławieni – in spe

Obchodzimy jubileusz Kopernika. Tego samego, co księżą su­tannę nosił, a pod tą sutanną przez „cztery razy po dziewięć lat”, jak sam pisał, nosił żmiję, która obryzgała później jadem najświęt­sze wierzenia żydów, katolików i protestantów. Tego samego, co ośmielił się tłumaczyć, że Jozue pomylił się, wołając…

Nasz technik-poeta XVII wieku

Niepośledniego technika-poetę mieliśmy w XVII wieku; był nim komornik województwa kaliskiego, słynny matematyk, Maciej Głoskowski. Komornikami, lub limitantami zwano wtedy geometrów, przydawanych w pomoc podkomorzym, czyli sędziom granicznym. O życiu uczonego miernika skąpe tylko mamy wiadomości. Urodził się w końcu XVI-go w., we wsi Sowina,…

JAPONKI

Wśród ras kolorowych świata Japonka należy do najpiękniejszych okazów, zaś bezspornie jest najpiękniejszą kobietą wśród ras żółtych. Ani Chinka, ani spokrewniona z nią rasowo Annamitka nie dorównywa bogactwem zalet fizycznych, wdzięku i uroku pięknej córze słonecznego Nipponu. Kraina wschodzącego słońca ma ładne kobiety, a urok,…

Szczęśliwy kraj

Jest taki kraj, jak z bajki. Cieszy się przyjaźnią i szacunkiem wszystkich narodów świata, nie ma wrogów na całej kuli ziemskiej, nie wie od stulecia z górą co to jest wojna, ma bogaty przemysł i handel. Na ulicach jego miast i wsi nie spotyka się…

Głos Narodu 18.02.1923

Kopernik o – walucie.

(Ustępy z dzieła Mikołaja Kopernika „Sposób urządzenia monety”). Lubo niezliczone upadku królestw, księstw i rzeczypospolitych można by naznaczyć przyczyny, te jednak cztery: niezgoda, śmiertelnośc, niepłodność ziemi i spodlenie monety, są według mojego zdania, najgłówniejsze. Trzy pierwsze są tak jasne, iż nikt prawdzie ich nie zaprzeczy;…

Przymus żenienia się w Turcyi

Kto nie chce się żenić, traci prawa obywatelskie i musi płacić znaczny podatek. – Wdowcy muszą żenić się powtórnie. Kraków, 23 stycznia (?) Turcya potrzebuje do budowy swojego państwa, które tak wiele ucierpiało wskutek wojen, przedewszystkiem jaknajwięcej obywateli, to też nic dziwnego, że młodotureckie zgromadzenie…

Close