1925
Myśl Narodowa 11.04.1925

W obronie nieuctwa

W Polsce „czarna reakcja” stanowczo podnosi głowę, do tego przekonania dojść musi każdy prawy obywatel, czytujący „Robotnika”. Niedawno właśnie takie podnoszenie głowy miało miejsce w czasie wyborów do Rady Miejskiej w Sochaczewie. Bo pomyśleć tylko – prawica domagała się, aby każdy radny miejski umiał czytać…

Głos Prawdy 07.11.1925

Kodeks karny bolszewizmu

Bolszewizm, im dokumentniej bankrutuje w społeczeństwach Europy zachodniej i środkowej, tem głębiej utrwala się w Rosji. Świadectwem tego utrwalającego się władztwa bolszewickiego na ziemi rosyjskiej, jest świeżo przez sowiety ułożony kodeks karny: znak, że rządy sowieckie od doraźnych dekretów i zarządzeń administracyjnych postanowiły przejść do…

Lekkomyślność i niewdzięczność

Pani Marja-Jehanne Wielopolska na łamach „Wiadomości Literackich” (nr. 84) wzywa pisarzy polskich do obrony Stefana Żeromskiego, zarzucając im brak etyki koleżeńskiej. Pani Wielopolska może ma rację, może nie ma. Nie mogę znaleźć w sobie rozwiązania tych wątpliwości, gdyż sam przeżyłem w Polsce taki sam okres…

Głos Prawdy 29.08.1925

Sądy doraźne i ich skutki

Sądy doraźne, które przecież są środkiem wyjątkowym i nadzwyczaj ostrym, zdobyły u nas tak szerokie zastosowanie, że stały się de facto instytucją normalną, równoległą gałęzią sądownictwa. Ale gałęź taka jest anomalją w państwie praworządnem i powinna być najrychlej usunięta lub przynajmniej zredukowana do minimum. Sądy…

Myśl Narodowa 11.04.1925

Zawsze ci sami

W nowojorskiem piśmie „The Globe” niejaki A. Fishman wystąpił z wezwaniem do żydów o zorganizowanie kampanji, mającej na celu przeszkodzenie w uzyskaniu przez Polskę pożyczki w Ameryce. Poniżej podajemy treść tego wezwania za pismem polskiem w Ameryce („Sokół Polski” z 19 lutego r. b. Nr…

Prawda o Jacku Londonie

Wspomnienia Uptona Sinclaira Wspomnienia Uptona Sinclaira o Jacku Londonie dotyczą przedewszystkiem dysputy, jaką obaj pisarze prowadzili aż do śmierci Londona. Szło o to, czy człowiek lepiej wyzyskuje wartości życia uprawiając ścisłą ascezę, czy też używając wszystkich możliwych rozkoszy. Spór ten zaczął się już przy pierwszem…

O „dodatniość sił nieustanną”
Norwid o „Panu Tadeuszu”

Trzy listy poety z r. 1866 W r. 1866 napróżno kołatał Norwid do różnych wydawców z drugim tomem swoich pism (pierwszy ukazał się w Lipsku w r. 1863). Szczególnie szło wtedy poecie o wyprowadzenie na światło dzienne cyklu „Vade mecum”, do którego, jak się zaraz…

Słowo 07.05.1925

Tragiczne zajście w gim. im. J. Lelewela

Szczegóły wypadku. Wczoraj rano odbywały się w gimnazjum im. Lelewela egzaminy abiturjenckie w obecności p. p. wizytatora szkół Fedorowicza, delegata kuratorjum Bronisława Czapskiego, dyrektora gimnazjum im. Lelewela Biegańskiego tudzież profesora C. Jankowskiego. Wśród 43-ch stających do egzaminu abiturjentów dawało się uczuwać nie tylko silne przemęczenie…

Marja Dąbrowska o sobie

Dwie fotografje ze staroświeckich portretów w mahoniowych ramkach. Twarze i stroje z przed lat osiemdziesięciu. Tak nosili się nasi dziadkowie. Dama o czole ujętem w gładko zaczesane nioby, biedermayerowska suknia, twarz bardzo stylowa a zarazem mocno niepokojąca, za mocno, jak na nasze prababki. W oczach…

Kresy a mocarstwowe stanowisko Polski

Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej stanowią połać wewnętrzną, zachodnią, rozległego obszaru, odgraniczonego od wschodu Dźwiną i Dnieprem, od zachodu – Niemnem, Bugiem i Złotą Lipą, opartego na południe o jary Dniestru. Jest to obszar, na którym w ciągu wieków rozgrywała się walka o potęgę naszej Rzplitej, jej…

Przegląd Wileński 31.05.1925

Żubr redivivus

Twarda germańska dłoń i ostry miecz krzyżacki prowadziły, jak wiadomo, ostatnią wojnę światową nie tylko z armjami koalicji, lecz z całą ludnością podbitych i zajętych krajów. Ogołacało się okupowane kraje ze wszystkiego. Furor teutonicus nie oszczędził nawet pierwotnych mieszkańców kniei i puszcz! Po niebotycznych, bezcennych…

Polskie Klondyke

Pieśń złożona z dwu dźwięków, pieśń trwająca wiecznie, pieśń co nie milknie na jeden moment. Dźwięk pierwszy – ponury: – buru, buru, buru, buru – to systematyczna, dźwigająca praca tłoków. To ciężkie westchnienie motorów, którym nie danem jest nigdy odpocząć. To ponure zawodzenie niewolnika, znudzonego…

Kresy wschodnie pod względem narodowościowym

Jednym z najbardziej charakterystycznych procesów ludnościowych w Europie wschodniej jest ten „Drang nach Osten”, który niesłusznie przypisujemy Niemcom wyłącznie. To parcie ku wschodowi jest może jeszcze bardziej znamienne u słowian wschodnich. Kolonizacja rosyjska, rozszerzająca się z nad Wołgi wgłąb Azji północnej aż do wybrzeży Oceanu…

TWARZE i MASKI

I Cofnijmy się w przeszłość o lat 10 lub 20, pod ołowiane niebo rosyjskiego caratu: i spytajmy, czem był Żyd w świadomości, a raczej w instynkcie ludu rosyjskiego? Niebylejakiego trzeba na to wysiłku wyobraźni, niebylejakiego natężenia woli, aby przeskoczyć w myśli ten krwawy, wysoki próg…

Błąd historyczny

Czterysta lat temu, dn. 10 kwietnia 1525 roku, mistrz Albert z domu Brandenburskiego, siostrzeniec Zygmunta Starego, składał na Rynku krakowskim przysięgę hołdowniczą swemu wujowi a w Jego dostojnej osobie – Polsce. Nie był to jednak bynajmniej, jak chcą niektórzy, triumf. Ze stanowiska rozwoju wydarzeń historycznych…

Dziennik Ludowy 26.02.1925

Konkordat (I)

My, socjaliści, zasadniczo jesteśmy przeciwnikami konkordatu. Jesteśmy za rozdziałem Kościoła od Państwa, jesteśmy przeciwni wszelkiemu wiązaniu Państwa z Rzymem. Jednakowoż – skoro art. 114 Konstytucji przepisuje zawarcie konkordatu, musimy (walcząc w dalszym ciągu o zasadę rozdziału!) stanąć na gruncie konstytucyjnym i poddać rzeczowej i szczegółowej…

Skreślenia cenzuralne w „Lalce” B. Prusa

Artykuł niniejszy zainteresuje czytelników „Tyg. Ill.” tembardziej, że od mies. bież. dołączać będziemy „Lalkę” wydaną po raz pierwszy bez skreśleń cenzuralnych, w tekście opracowanym przez dr. Z. Szweykowskiego. (Red.)———- Znane są aż nazbyt dobrze niesłychanie ciężkie warunki, w jakich rozwijała się artystyczna twórczość polska w…

Wiek Nowy 12.02.1925

O walkę z trądem demoralizacji

Masowa epidemja. – Powojenny karnawał. – Podejrzane budy taneczne domami rozpusty. – Szumowiny tańczą… – Harce apaszów. — Dziewczęta pozbawione opieki. — Szeregi cór Koryntu wzrosną. – Polowanie na kobiety na ulicach. – Wspólne „przechadzki”. – Homoseksualizm. – Wiosna się zbliża… – Dzieci wojny. –…

Dziennik Ludowy 02.03.1925

Na marginesie konkordatu z Rzymem

W ciągu wielowiekowego swego bytu przed rozbiorem Polska potokami krwi okupywała zaszczyt nazywania się „przedmurzem Chrześcijaństwa”. I rzeczywiście była tem przedmurzem, broniąc chrześcijaństwa i Europy zalewem potęgi turecko-tatarskiej. Od dawna. Dług zaciągnięty wobec Polski przez Europę i przez Rzym – nie został nigdy spłacony. Przeciwnie.…

Wiek Nowy 19.02.1925

Nieludzkie wymuszanie zeznań przez policję.

Artystka pod zarzutem rabunkowego morderstwa. Obwinioną bito trzcinami w podeszwy i gumą po plecach. Przyznanie się do niezawinionej winy. Uniewinnienie oskarżonej. (Telefonem od naszego korespondenta). Warszawa (z). W warszawskim sądzie okręgowym toczyła się sensacyjna sprawa przeciw młodocianej artystce, Lucynie Michelis, z teatru Nowości w Toruniu.…

Wiek Nowy 11.02.1925

G.P.U. Obrazki z czerwonej Rosji. (II)

(Niewinny sklepik. – Kantor Owaniesowa. – Żołnierze G. P. U. – Przyjęcie do pensjonatu. – Współmieszkańcy. – Woń domowa i duch serdeczności. – Serwis na codzień. – Zupa z czarnych oczu. – Czarny kruk przyleciał). Przechodząc na końcu Miasnickej między setkami przechodniów, obok mnóstwa dorożek,…

Wiek Nowy 08.02.1925

G.P.U. Obrazki z czerwonej Rosji. (I)

(Co znaczą te trzy straszne litery ? Łubianka w Moskwie. Dawny gmach Towarzystwa asekuracyjnego. Kamienni żołnierze ożywieni i żywi skamieniali. Czarny Cadillac. Pan bardzo długi i bardzo chudy. Fenomen natury ludzkiej. Prawdziwa zdarzenie z urzędowania Dzierżyńskiego. Okropna słodycz, obiecująca ponurość. Rola Feliksa Edmundowicza). Dnia 6.…

Banda „czarnej ręki” we Lwowie.

Nieletni młodzieńcy byli jej organizatorami. Lwów, 4 lutego W ostatnich dniach kilka osób w Winnikach pod Lwowem otrzymało w kopertach z czarnemi obwódkami tajemnicze listy, podpisane przez klub „Czarnej Ręki”. W listach tych wyrażone były żądania złożenia 1000 zł. w oznaczonym terminie i miejscu. Listy…

Dziennik Ludowy 09.03.1925

Nowoczesny inkwizytor

Kto poniesie odpowiedzialność za zmasakrowanie niewinnego człowieka? Przed kilku dniami zdarzył się znowu fakt, który rzuca jaskrawe światło na metody, jakiemi posługują się ludzie, przeznaczeni do czuwania nad bezpieczeństwem ogółu i przestrzegania praworządności. Była to sobota, tydzień temu, ślusarz kolejowy we Lwowie Józef Bodiakowski, zamieszkały…

Close