1927

Czeski Rabelais-Cervantes
Powieść o Svejku

Historja wojaka-aforysty Przed paru laty umarł Jaroslav Hasek, który obok wielu pomniejszych prac humorystycznych pozostawił czterotomowe dzieło, do którego literacka krytyka czeska i zagraniczna nieodrazu znalazła właściwą drogę. Jest to książka o losach dobrego wojaka Svejka podczas wojny światowej („Osudy dobrého vojáka Svejka za svetové…

Myśl Narodowa 15.02.1927

LIBERUM VETO

Pielgrzymka do prof. Kemmerera. – Przypuszczalny Jej skutek. – Rezultat zakazu używania alkoholu. – Propozycja zaprowadzenia cenzury. – Owoce zakazane. – Bibuła. – Źródła natchnień poetyckich. – Zmącone życie. – Nawiązanie przerwanej pracy. NAPEWNO nie wiem, czy to, co mam rzec poniżej, nie będzie obrazą…

Głos Prawdy 15.01.1927

Urzędomanja

Niedawno komisja budżetowa Sejmu zredukowała budżet personalny ministerstwa spraw wewnętrznych o 6% w centrali, zaś w województwach i starostwach o 5%. Łącznie z redukcją, przeprowadzoną przez ministerstwo spraw wewnętrznych niezależnie od komisji budżetowej, tysiąc z górą osób – urzędników tego ministerstwa podległo redukcji. Los tego…

Głos Narodu 14.09.1927

„Tradycja znikania w rodzinie Zagórskich”

O gen. Zagórskim niema żadnych wiadomości. „Głos Prawdy” korzystając z tego, że od 31 dni „zaginiony” generał bronić się nie może, drukuje artykuł o tajemniczem zniknięciu Juljusza Zagórskiego (brata generała) w roku 1919. „Tragedja – pisze „organ piłsudczyków” – czy może obydwaj bracia spacerują dzisiaj…

KRONIKA TYGODNIOWA
Antoniego Słonimskiego

Zginiesz straszną śmiercią! – Przepowiednie pogody. – Czekoladki Wyplutos. – Wezwanie do wszystkich osób. – Niezły sposób. – Spadanie z kanapy. – To także ludzie. – Śpiewanie pieśni na trzy glosy. – Nareszcie rozsądna rozmowa. – Francuz to duża rzecz. — Łotwa z Litwą. –…

KRONIKA TYGODNIOWA
Antoniego Słonimskiego

Biadam, czemu nie Adam. – Wszystkich drani do wojska. – Wróbel w ręku. -Protesty. – Nagle wrażliwość. – Biskup który padł ofiarą oszusta. – Adresy domów schadzek. – Kąpiele morskie. -Match w Filadelfji. – Dziś nogi. – Modna część ciała. – Bankrut w dwadzieścia cztery…

Prawda 27.02.1927

Mniejszości narodowe

Chakterystyka czterech głównych mniejszości narodowych w Polsce i ich właściwości, wpływających na ustosunkowanie się do Państwa. Przy układaniu traktatu wersalskiego, jakoteż przy innych traktatach w formowaniu nowopowstalych państw okazało się rzeczą niemożliwą tworzenie państw o jednolitej narodowości ze względu na prawa historyczne i  warunki terytorjalne.…

„Nie płacz, Dante!”

Stała się rzecz niezwykła. Sprawa życia dwu ludzi zamkniętych w więzieniu amerykanskiem poruszyła umysły i sumienia całego świata. Obojętność, z jaką ludzie mrużą oczy na codzienne zbrodnie i morderstwa dokonywane zarówno przez policję państw kapitalistycznych jak i przez Łotyszów z Czerezwyczajki – nagle odpadła i…

KRONIKA TYGODNIOWA
Antoniego Słonimskiego

Wybitny piccolak. – Klejenie pieniędzy. – Co mamy oddać poczcie. – Nieznane piersi. – O Anglji. – Pchnąć kryminalistów. -Kobieta w sześciu częściach. – Mordercy Grobickiej. – Co zrobi Majde, gdy umrze Krukowski. – Analiza moczu. – Kilkadziesiąt tysięcy stolików. – Bodo się nie rozwija.…

Z Warszawy do Krakowa z trumną Słowackiego

I Staję spokojnie na warcie przy trumnie prostej, czarnej, drobnej. Ale drobna ta trumna ciąży straszliwie. Jak gdyby jej waga była symbolem wagi duchowej. Nad trumną Matka Boska, czarniawa i łagodna, podobna do Ostrobramskiej, uśmiechnięta. W purpurowych drzwiach wagonu-kaplicy ucieka Polska. Okryła się w ten…

Czas 19.01.1927

Depolonizacja

Zamieszczając poniższe uwagi – pochodzące z poważnej strony – o obecnem położeniu na Wołyniu, musimy dodać, że obraz tam nakreślony, wydaje się nam zbyt czarny; w każdym razie, jest to głos przestrogi zwrócony do czynników rządowych, przypominający im, że problemat naszych kresów nie może być…

Czas 07.01.1927

Dar-er-Islam

„Dar-el-Islam” znaczy dosłownie dom Islamu. W przenośni nabiera to pojęcia solidarności religijnej, która sprawia, że wszyscy wyznawcy proroka bez różnicy rasy i narodowości czują się niejako braćmi, że są częścią pewnej całości, że istnieją między nimi więzy, łączące ich silniej i potężniej niż wszystko to,…

Robotnik 10.04.1927

Postacie z Ciemnogrodu

Przytoczyliśmy wczoraj dosłowny tekst wyroku, wydanego przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy na ks. Kościoła Narodowego, St. M. Zawadzkiego. Ks. Zawadzki został skazany na dwa i dwadzieścia dni więzienia, względnie na 1.200 zł. grzywny. „Zbrodniarz” ów – pomiędzy innemi – ośmielił się przeczyć istnieniu szatana. Ten…

KRONIKA TYGODNIOWA
Antoniego Słonimskiego

Tańcujący pies. – Ryba, która sama włazi, – System Ptolomeusza. – Włos w zupie. – „Titine”. – Panienka w smole. – O złudzeniach. – Córka miljardera. – Empirja nie istnieje. – 2 + 2 = 5. – Oszukany przez powonienie. – Lewa pierś w Kaliszu.…

KRONIKA TYGODNIOWA
Antoniego Słonimskiego

Czego nie było. – Literatura maruderem. – Sos bez potrawy. – Psy i mróz. – Nakłady książek. – Czyżby naprawdę ludzie w Polsce byli nieczuli? – Nawoływanie do kanonady. – Kpiny z prasy. – Kalendarz geograficzny. – Szapiro delfinem. – Wogóle parą drobnych kawałów. –…

KRONIKA TYGODNIOWA
Antoniego Słonimskiego

Redakcje się tłumaczą. – Pisz pan o własnych portkach. – Fale wyrzucające muszelki. – Rzeczy zwykłe. – Sabcia obroniła Benka. – Trudna praca dla generała. – Raport przed pomnikiem. – Jednak koń się może uśmiechnąć. – Aluzje do redakcji. – Ciągle ci sami ludzie. –…

KRONIKA TYGODNIOWA
Antoniego Słonimskiego

Stare dowcipy. – Kanały są nawet na Marsie. – 1 : 3.000. – Dlaczego nie wysłano Gracjana Pyrka? – Z czem do gościa? – Dedykacja Or-Ota. – Boy jest elektroluxem. – Stalaktyty. – Co mi p. Kołaczkowski zrobi? – Słabe odkrycie. – Barok czy prymityw?…

KRONIKA TYGODNIOWA
Antoniego Słonimskiego

Parszywe racje. – Kurki towarzyskie. -Dwa rodzaje prawd. – Facet wywijający tasakiem. – Handel końmi. – Rota. – Damensztajn jako Alina. – Byłem Goplaną. – Skrobacze ryb. – Brzydka p. Wodzińska. – Upicie Wyrzykowskiego. – Horyca chwyta za gardło. – Drobna autoreklama. – Nic nie…

KRONIKA TYGODNIOWA
Antoniego Słonimskiego

Sprawy konkursowe – Z. A. D. nie jest zdolny do dania satysfakcji – O oficerach i tasakach – Stempelki – Grubiński na stosie – Czy Lorentowicz wypłynie? – Niema walki – Porozumienie przeciętności – Groźby – Głos budzącego się życia. Przyjęła się u nas metoda…

KRONIKA TYGODNIOWA
Antoniego Słonimskiego

O cudzoziemcach. – Dobrze o Schillerze i źle o Śliwińskim. – „Pusta czaszka” – Projekty p. Kotarbińskiego. – Mężczyzna o kobiecem imieniu. – Niewiadomo co gorsze. Cudzoziemcy, którzy jak dotąd przyjeżdżali do nas w pojedynkę, zachęceni pewnie pochwałami „menu” bankietów, rozgłoszonemi w prasie przez Tomasza…

„Kulturalny” system zabijania ludzi

Egzekucje w amerykańskiem więzieniu Sing-Sing. Jeden z dziennikarzy nowojorskich miał sposobność być naocznym świadkiem stracenia 2 skazańców „ulepszonym” systemem amerykańskim (zapomocą prądu elektrycznego). Egzekucja odbyła się w osławionem więzieniu Sing-Sing, a skazańcami byli dwa młodzi ludzie. Jeden z nich chciał usunąć ze świata męża swej…

Tęcza 31.12.1927

Kraj wodników

Fotografje zdjęte z samolotu, a zamieszczone na niniejszej karcie, nie przedstawiają ani rozlanego na miednicy wosku w wigilję św. Andrzeja, ani innej zabawki dziecinnej. Obrazki te przedstawiają holenderski pejzaż. Gdy Pan Bóg stworzył świat i każdemu narodowi dał kraj wedle jego prośby, ostatni był Holender.…

Close