1929
Prawda 10.11.1929

Szczęśliwy kraj

Jest rzeczą niewyjaśnioną, co skłoniło piętnastoletniego Avona A. Foremana, zamieszkałego w Baltimore, w Stanach Zjednoczonych, że w połowie lipca ni stąd ni zowąd przymocował starą deskę do prasowania na szczycie 15 stóp wysokiego masztu, stojącego w ogrodzie jego ojca, poczem wydrapał się na maszt, usadowił…

Prawda 17.11.1929

Reklamowe gadanie

Radjo nie powinno być wogóle nadużywane do reklamy. Prędzej czy później prawda ta stanie się oczywistością i trudno nam będzie pojąć, że kiedyś nie rozumiano tego i z chęci zarobku popełniano gwałt na słuchaczach, płacących opłaty radjowe, pchając im w uszy „towar” nie ten, za…

Prawda 10.02.1929

Trocki

W urzędowym organie rządu sowieckiego ukazał się komunikat, według którego naczelne władze partji komunistycznej i naczelna władza sowieckiej republiki rosyjskiej zdecydowały się wydalić z granic Rosji Leona Trockiego, jednego z najbardziej czynnych uczestników przewrotu bolszewickiego, ministra wojny republiki sowieckiej i generalisimusa armji czerwonej – byłego,…

Prawda 10.02.1929

Antypolska literatura we Francji

René Martel. – La Pologne et Nous. – La Légende et L’histoire Chiméres et Réalités. Literatura antypolska we Francji jest liczną i do ostatnich czasów była ignorowaną przez publicystykę polską, natomiast wszelkie głosy przychylne, wszelkie wydawnictwa naszej propagandy we Francji były reklamowane. Jest to polityka…

Głos Poranny 09.12.1929

Dniówka robotnika w Ameryce

Wrażenie z pracy w zakładach Forda Nazwisko Forda, znane w całym świecie, dla wielu posiada jakieś wprost niesamowite znaczenie. Dla miljonów ludzi jest on czarodziejem, który sypie z rogu obfitości niezliczoną ilość samochodów, jest jakby prorokiem nowego stulecia, twórcą nowych metod i warunków pracy. Jak…

Głos Poranny 18.12.1929

Oblicze dzisiejszego sejmu

Skład narodowościowy i zawodowy POSŁOWIE WEDŁUG NARODOWOŚCI W sejmie obecnym jtust 350 posłów polaków i 94 innych narodowości. Ci ostatni dzielą się na ukraińców, niemców, żydów, białorusinów, czechów i rosjan. Ukraińców jest w obecnej izbie 44. Dzielą się oni podług klubów w następujący sposób: 20…

Głos Poranny 15.12.1929

Ile zarabiają urzędnicy

Premier – minister – wojewoda – starosta Pracownicy państwowi pobierają płace na podstawie podziału na kategorje. Jakie są normy tych uposażeń, unaoczniają to dane z oficjalnego źródła „Rocznika statystycznego”, wydawanego przez Główny Urząd Statystyczny. Urzędnicy należą do jednej z czterech kategorji służby państwowej: administracji ogólnej,…

Słowo Polskie 22.03.1929

W Anglji o korytarzu pomorskim

Czołowy dziennik londyński „Times”, który ma ten chwalebny, a w polskiej publicystyce niestety tak rzadko stosowany zwyczaj, że stara się swoim czynnikom dać możliwie objektywny materjał faktyczny, a potem dopiero oświetla go ze stanowiska swojej polityki – ukończył niedawno serię artykułów swego berlińskiego korespondenta na…

Bluszcz 26.01.1929

Przystań desperatów

„W zeszłym miesiącu targnęły się na życie 102 osoby, w tej liczbie 13 z wynikiem śmiertelnym.” Sucha dziennikarska notatka w rubryce wypadków. Sto dwu samobójców i samobójczyń; z tych, na szczęście, tylko trzynastu nie udało się odratować. A co się stało z pozostałymi? Dokąd poszło…

Bluszcz 16.03.1929

200.000 dzieci bez szkoły

„W latach 1929-30 około 200.000 dzieci nie będzie mogło korzystać z nauki z powodu niedostatecznej liczby szkół. „Na papierze” – 200.000. W rzeczywistości – conajmniej 300.000″. Trzysta tysięcy główek dziecięcych bez światła. Gdyby całą tę dzieciarnię zebrać razem, powstałaby armja małych analfabetów, przyszłych rycerzy ciemnoty…

Bluszcz 09.02.1929

Tytułomanja*

(Listy od czytelników) Powracam raz jeszcze na łamach „Naszej Mównicy” do kwestji, poruszanej już w „Polsce Zbrojnej” i – nawet niedawno – w „Bluszczu” – do kwestji „tytułomanji”. Jako żona oficera, obracam się przeważnie w sferach wojskowych. I tu, tu właśnie, w tej atmosferze hierarchji,…

Słowo Polskie 16.02.1929

Miniaturowa republika na pograniczu Polski i Niemiec

Prasa niemiecka wspomina o republice na pograniczu Polski i Niemiec, która przetrwała 218 dni, a zakończyła swój byt z chwilą, gdy Międzynarodowa Komisja Graniczna wytyczyła granice Polski na zachodzie. Tuż na samej granicy polsko-niemieckiej, między Poznańskiem a Prusami Wschodniemi leży wioska Schwenten, cała ukryta w gęstych…

Czas 26.10.1929

Miasto poszukiwaczy złota

Wczorajszy „Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung” zamieszcza wstępny artykuł pod powyższym „obiecującym” tytułem. Ponieważ „Berliner Tageblatt” jest najpoważniejszym pismem środkowej Europy, a autor tegoż artykułu Dr E. Feder znanym niemieckim ekonomistą, przeto wywody jego podajemy poniżej w streszczeniu, w nadziei, że zainteresują czytelników „Czasu”. Na wieży…

Czas 04.11.1929

Kryzys finansowy w Nowym Yorku

Niemal codziennie depesze amerykańskie alarmują o ogromnym spadku akcyj na giełdzie w N. Yorku i wielkiej katastrofie gospodarczej, jaka dotknęła najszersze masy Amerykan. Czy dzisiaj trwająca deruta giełdowa jest nagłym i groźnym kataklizmem? Ani jedno, ani też drugie – zwłaszcza dla nas. Że spadek akcyj…

Jak wymordowano rodzinę carską?

Wobec powtarzających się uporczywie pogłosek o uratowaniu się członków rodziny carskiej – pewien wiarogodny świadek, a mianowicie jenerał Sokołow, który z polecenia Kołczaka prowadził śledztwo w sprawie śmierci cara oraz jego rodziny – ogłosił obecnie w pismach francuskich sprawozdanie o przebiegu egzekucji, jaka miała miejsce…

Dwanaście lat bolszewizmu

Kraków, 13 listopada. Dnia 7 b. m. minęło dwanaście lat od czasu, gdy bolszewicy zdobyli władzą dyktatorską w ogromnej, pobitej i zanarchizowanej Rosji i władzę tę dzierżą do dnia dzisiejszego, wbrew wszelkim nadziejom i przepowiedniom, że nie utrzymają się u steru ani roku, co więcej,…

Close