1930
ABC 17.07.1930

„Bohaterskie” napady nocne tajnych organizacyj sanacyjnych na przeciwników politycznych

Tajne organizacje sanacyjne „Związek Żołnierskiego Czynu” i jego odgałęzienie na „cywilów” „Związek Orła Białego” mają za sobą bogatą przeszłość. Przedewszystkiem „Związek Żołnierskiego Czynu” nielada rolę odegrał w zamachu majowym. Ale dowództwo „Związku Żołnierskiego Czynu” nie zadowolił udział w zamachu, tajna organizacja trwa nadal i od…

Hasło Łódzkie 12.09.1930

„Wypędzanie djabła” z chorej kobiety

Obrazek z czasów średniowiecznych na wsi pod Łodzią W dniu onegdajszym doszło do wiadomości komendy P. P. w Sieradzu niesamowite doniesienie, a mianowicie, że we wsi Zelisław miał miejsce okropny wypadek nawiedzenie włościanki przez djabła, który całkowicie opętał kobietę i mimo wszelkich zabiegów wytrawnego znachora…

Otyli mężczyźni są najlepszymi mężami

Taką opinję wygłoszono podczas debaty w znanym, intelektualnym klubie paryskim, zwanym „Club de Faubourg”. Oczywiście opinię tę poprzedziła bardzo ożywiona dyskusja, przyczem powoływano się na zdanie wszystkich możliwych ekspertów, nie wyłączając Szekspira. Argumentem, który najbardziej zaważył w ostatecznej chwili, było twierdzenie, iż ludzie otyli posiadają…

Przegląd Kresowy 15.01.1930

Czy order rosyjski Św. Stanisława ma wpływ na wysokość emerytury polskiej?

Za „świetlanej” pamięci rządów zaborczych oświata pono kwitła w stosunku najzupełniej proporcjonalnym do głupoty… Były gimnazja, progimnazja i „profesorzy”, którzy z zaparciem… siebie nieśli, oświaty kaganiec… …Wojna światowa zmieniła kartę Europy. W wolnej, niepodległej Polsce odrodziło się szkolnictwo w całej pełni. Na odpowiedzialnych stanowiskach pedagogów…

ABC 17.07.1930

Okrutny samosąd nad złodziejem w wiosce na Wileńszczyźnie

WILNO, 17. 7. (Tel. wł.) W wiosce Lipniaki gm. turgielskiej, pow. wileńsko-trockiego, wieczorem i przez całą noc na 20 września 1926 r. rozgrywał się samosąd nad mieszkańcem tej wioski Józefem Wojniuszem. Wojniusz od dłuższego czasu zakradał się do zagród gospodarzy w okolicy i wyrządzał im…

Hasło Łódzkie 14.09.1930

Program rozbioru Polski

Niedawne rewelacje niemieckiej prasy demokratycznej o współpracy Reichswehry z armją czerwoną zasługują na baczną uwagę. Wojskowa współpraca Niemiec i Z.S.S.R. datuje się już od chwili zawarcia umowy w Rapallo . Jeden z wybitnych wojskowych lotników sowieckich Wojtek, który zerwał z Sowietami i przebywa na emigracji,…

Przegląd Kresowy 24.04.1930

Nieśmiertelna głupota ludzka

Od Arystotelesa do Leibnitza człowiek w głupstwa wierzy Głupota ludzka od niepamiętnych czasów stanowi niezmiernie wdzięczny temat dla dociekań najrozmaitrzych filozofów, którzy, nawiasem powiedziawszy byli czasem tej głupoty prawdziwą koroną. Od zgryźliwego satyryka Lukiana aż do wielkiogo pesymisty Szopenhauera genjalni ludzie wszystkich stuleci często stawiali…

Hasło Łódzkie 21.09.1930

Reklama w starożytności i obecnie

„Wywoływanie” najstarszą formą zachęcania do kupna Miał słuszność stary Ben Akiba, twierdząc, iż wszystko na tym świecie kiedyś już było. Nawet reklama, która w naszych czasach tak olbrzymią w życiu gospodarczem wszystkich cywilizowanych narodów odgrywa rolę, bynajmniej nie jest wynalazkiem nowoczesnym. Znały ją bowiem już…

Hasło Łódzkie 18.09.1930

Bajeczna tranzakcja
„Oryginalna” tablica z góry Synaj za 500 zł

Majloch Guterman, kupiec zbożowy z Piaseczna pod Warszawą padł ofiarą oszustwa jakiego jeszcze świat nie widział. Pewnego dnia odwiedził go współwyznawca, ubrany w piękny strój galicyjski. Oświadczył, iż właśnie przybywa z Palestyny i ma do sprzedania dwie autentyczne tablice kamienne, na których z polecenia Mojżesza,…

ABC 26.08.1930

Ciemne perspektywy współczesnej rodziny
Kobiety do domu!

Na marginesie pewnej dyskusji Artykuł powyższy zamieszcza redakcja jako dyskusyjny. W jednem z pism warszawskich świeżo skończyła się dyskusja na jeden z najbardziej palących tematów życia powojennego: nad sytuacją kobiety pracującej. Bezpłodne wyniki Osoby, biorące udział w sporze podzieliły się na kilka obozów. Niektóre wystąpiły…

Przegląd Wileński 16.11.1930

Dysonanse

Bardzo rozsądnie postąpił rząd angielski proponując zaniechanie zwyczaju składania wieńców na grobie Nieznanego Żołnierza. Zwyczaj ten bowiem podsyca ustawicznie w duszy tłumów wspomnienia o krwawych walkach ze wszystkiemi straszliwemi ich przeżyciami i utrudnia zasypanie przepaści, jaka się wytworzyła pomiędzy dwoma wrogiemi obozami: zwycięzców i zwyciężonych.…

Czyżby naprawdę schwytano „upiora z Düsseldorfu”?

(Telegram własny „Il. Kuryera Codziennego”) Düsseldorf, 24 maja. (rg) Policja kryminalna w Düsseldorfie dokonała dzisiaj aresztowania robotnika Piotra Kürtena, urodzonego dnia 26 maja 1863 r. w miejscowości Mühlrein nad Renem pod zarzutem dokonania masowych morderstw na kobietach w ostatnich miesiącach roku ubiegłego w Düsseldorfie. Wedle wszelkiego…

PRUSY WSCHODNIE

MAZURY, WARMJA, POWIŚLE Niema może dramatyczniejszego pierwiastka w dziejach naszych, jak walka osiadłych nad Bałtykiem plemion lechicko-słowiańskich z wypierającą ich stamtąd siłą germańską. Początki jej sięgają bardzo odległych czasów a trwała ona, z mniejszem lub większem natężeniem, niemal przez cały ciąg naszej historji. W czasach…

Prawda o Robinsonie Crusoe i jego wyspach

San Juan de Bautista (wyspa Mas a Tierra), maj 1930. Niema bodaj na świecie człowieka, któryby nie znał historji życia i przygód sławnego rozbitka, Robinsona Crusoe. Młodzież całego świata zaczytuje się od dwóch wieków w książce angielskiego autora, Daniela Defoe *), który te przygody opisał.…

Przegląd Kresowy 20.04.1930

Niemiła przygoda naiwnego kmiotka

Stare to już kawały naciągania emigrantów wiejskich, wybierających się zagranicę, na t. zw. „doktora” i „konsula”. Ponieważ coraz częściej zdarzają się tego rodzaju wypadki, przeto dla uświadomienia szerokich rzesz emigrantów, zwłaszcza tych ze wsi, notujemy niesamowitą przygodę jednego z włościan z pod Łucka (wieś Rokitno),…

ABC 11.07.1930

Tajemnica łaźni

W czasie wojny z bolszewikami zaprzyjaźniłem się z pewnym oficerem francuskim. Był to człowiek inteligentny, poza swoją adwokaturą, którą sprawował w cywilu w jednem z zachodnich miast Francji, interesował się historją, studiował literaturę – słowem musiał wyróżniać się wśród kapitanów wogóle, a wśród kapitanów francuskich…

Boże Narodzenie u różnych narodów

Zwyczaj choinki istnieje dopiero od 300 lat.  – Choinki ze stali. – Wawrzyn, jako „Boże drzewko” Kraków, 27 grudnia. Boże Narodzenie minęło. Czyż można wyobrazić sobie to najmilsze ze świąt bez jarzącej się tęczą barw i blasków choinki? Ten miły, radosny obrazek jednoczy się nierozerwalnie…

Pierwsza wojna polsko-murzyńska w Ameryce

Detroit, w grudniu. Pierwsza wojna polsko-murzyńska, na szczęście bezkrwawa i nie grożąca żadnymi zbyt zawiłymi konfliktami politycznymi, rozegrała się na terenie miasta Hamtramck w obrębie stanu Michigan (Stany Zjednoczone), które dzięki licznym Polakom nazywane jest „miastem polskiem”. Od dłuższego już czasu panują w tym mieście…

Gazeta Bydgoska 24.06.1930

„Czarna prasa” w Ameryce

Istnieje w Ameryce pewien odłam prasy zwany w przenośni „żółtą prasą”, o której i w Europie wiadomo. Wystarcza ona -jak się zdaje – informacyjnym i intelektualnym wymogom większej ilości „białych”. Istnieje jednak w Ameryce – i to nie w znaczeniu przenośnem – „czarna prasa” t…

Nowy Kurjer 08.01.1930

Zbrodnia ciemnoty czyli jak chłopi z pod Wielunia wypławili inżynierów

Warszawa, 7. 1. Ani p. Pietrzykowski, ani p. Kempisty, dzielni inżynierowie meljoracyjni, nie boją się wody, a jednak na wspomnienie chłodnych nurtów Widawy pod Wieluniem dotąd jeszcze miewają dreszcze. Początku sprawy należy szukać w kontrakcie, zawartym między urzędem ziemskim a Bankiem Ziemiańskim, który podjął się…

Nowy Kurjer 12.01.1930

Jak powstała apteka?

Pierwsze ślady aptekarstwa znaleziono na wschodzie – w Indjach i Egipcie. W Indjach bramini wyrabiali w najdawniejszych czasach pigułki czyszczące z soku ostromlecznego i mączki kukurydziannej; kapłani zaś egipscy robili różnego rodzaju odwary z ziół. Nazwa apteka pochodzi z greckiego i oznacza miejsce zapasowe. Grecy…

Nowy Kurjer 11.01.1930

Para nagich bandytów przed sądem

Przed sądem karnym w Wiedniu stanęła oryginalna para: mężczyzna i kobieta. On, noszący nazwisko Schuhmacher, a ona Augusta Beiter. On oskarżony o liczne oszustwa i kradzieże z włamaniem, a ona tylko o kradzieże. Oryginalna para znana jest wiedeńskiej kronice policyjnej pod nazwą „nagich bandytów”. W…

Remarque nie czuje się szczęśliwym

Niezwykły wywiad telefoniczny z głośnym pisarzem. Jeden z berlińskich dziennikarzy odbył niedawno wywiad z Erykiem Marją Remarque’em, którego drugą powieść drukujemy właśnie na szpaltach I.K.C. Oto jak interwiew ten wyglądał. – Wywiad? – odpowiada Remarque gdy się zgłosiłem w jego mieszkaniu z prośbą o wywiad.…

Z Kiepurą w „Expressie” Warszawa – Zakopane

Wywiad specjalny dla „Ilustr. Kuryera Codziennego” Warszawa, w grudniu. Spotkałem Go na dworcu głównym. Roześmiany, wesoły, swobodny jak zwykle, w gronie przyjaciół, znajomych, wielbicieli. Wyjeżdża na święta do Zakopanego. Musi wypocząć po ostatnich występach w stolicy. Podchodzę, witam Go i wsiadłszy do wagonu, proszę o…

Czy Rembrandt był lekkomyślnym bankrutem?

Ciekawy proces, który będzie rozpatrywał sąd w Amsterdamie. Amsterdam, w grudniu. Chodzi właściwie o rzeczy stare i możnaby powiedzieć powszechnie znane, a jednak sprawa jest na nowo aktualna, bo jak donoszą z Amsterdamu, w sądzie tamtejszym całkiem formalnie tę kwestię podniesiono. Uczynił to mianowicie uczeń…

Close