1931

Początki medycyny w dawnej Łodzi

Przed stu laty nie było w mieście naszem ani jednego lekarza. – Chorych leczył cyrulik lub baba-analfabetka. Niezwykle szybki rozwój stolicy polskiego przemysłu. Gdy wiosną r. 1810 Frankenstein, fizyk powiatowy łęczycko-zgierski zwrócił się do burmistrza Czaykowskiego z prośbą o informację „czyli w mieście tym jakie…

Niemieckie chamstwo i polska uprzejmość

Od kilku dni trzymają Niemcy w więzieniu opolskim dwóch zabłąkanych pilotów polskich st sierż. Wolfa i plut. Imielę. Nie dość na tem – pozostają oni obecnie pod grozą oskarżenia o nielegalne przekroczenie granicy, co w konsekwencji pociągnąć ma postawienie ich przed sądem karnym. Byłby to…

Groźny cień Al Capone zawisł nad życiem Chicago

A może zostanie on jeszcze senatorem Stanów Zjednoczonych? (Oryginalna korespondencja „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”) Waszyngton, w styczniu. Rząd federalny postanowił nareszcie stoczyć walną bitwę z „racketeersami”, „bootleggersami”, „gangstersami” i „gunmenami”, to jest, inaczej powiedziawszy wszelkiego rodzaju opryszkami, którzy od szeregu już lat teroryzują Chicago. Prawie jednocześnie…

Niemcy w przededniu faszyzmu

Idzie tylko o to, by „wytresować” dzikiego Hitlera Kraków, 4 lutego. Parlament niemiecki zebrał się we wtorek na sesję zimową. Długą i owocną nie będzie ona w żadnym razie. Parlament ten bowiem nie jest zdolny do poytywnej pracy. Podczas swoich ostatnich podróży politycznych Brüning wywodził…

Jak brat Cyprjan z Czerwonego Klasztoru leciał w powietrzu do Morskiego Oka… 200 lat temu

Badacze przeszłości Tatr i Podhala już przed wielu laty natrafili na ślady tajemniczego „brata Cyprjana” z Czerwonego Klasztoru w Pieninach, który miał przed dwoma wiekami „latać w powietrzu”. W ciągu poszukiwań znaleziono źródła historyczne, potwierdzające prawdziwie sensacyjną historję. W sprawie tej przesyła nam znany dziennikarz…

Jak zwalczyć kryzys światowy

Wysokie płace, niskie ceny, zwiększenie produkcji – oto, co uratować może chory organizm świata. Nieprzemyślana oszczędność jest gorsza od rozrzutności. W amerykańskiej prasie noworocznej ukazał się artykuł Henryka Forda o przyczynach i sposobie zwalczania ogólnoświatowego kryzysu. Artykuł odbił się głośnem echem na całym świecie, wywołując niezwykłą…

W stolicy Jego katolickiej Mości

(Orygin. korespondencja „Il. Kuryera Codz.”) Madryt, w styczniu. Trzy istnieją w Hiszpanji rodzaje pociągów: „llega cuando llega”, „no sale y no lleya” i „llega”, co przetłumaczywszy na polski znaczy: „przybywa kiedy przybywa”, „nie wychodzi i nie przybywa” i „przybywa”. Stanowi to wielki postęp w dziedzinie…

Ludzie genjalni są obłąkani
Wielkie myśli rodzą się w chorym mózgu.

Znakomity uczony niemiecki, psychjatra, dr. Wilhelm Lange – Eichbaum ogłosił w tych dniach bardzo interesujące dzieło, którego tytuł mówi sam za siebie. Tytuł ten brzmi – „Genjusz i obłąkanie”. Dr. Eichbaum rozwija w dziele tem teorję, że każdy genjusz stoi na granicy obłąkania. Niema wśród…

Za i przeciw karze śmierci

W Anglji ukazał się obecnie niezwykle ciekawy dokument: sprawozdanie komisji parlamentarnej, wyłonionej w celu zbadania kwestji zniesienia kary śmierci. Komisja ta składała się z 15-tu przedstawicieli, trzech głównych ugrupowań politycznych, lecz konserwatyści w ostatniej chwili wycofali się z niej. Żądali oni bowiem odłożenia posiedzeń do…

Pierwszy proces kryminalny w Łodzi

Odbył się przed 150-ciu laty w izbie „sesjonalnej urzędu burmistrzowskiego” Oskarżeni: Antoni Gozdowski i Zofja Moczygębina o… „obcowanie płciowe w alkierzu szynkowni” Znakomity historyk polski i pierwszy zarazem w piśmiennictwie naukowem badacz dziejów dawnej Łodzi, prof. Kochanowski powiada w swym słynnym szkicu „Kiedy Boruta był…

„Nie mieszać się do Ojczyzny!”

Do redaktora „Wiadomości Literackich” Nie obeschły jeszcze pióra od czasu wysoce pouczającej polemiki na temat, czem wolno zajmować się pismu literackiemu, a czem nie, gdy zagadnienie to zostało rozszerzone i rozwiązane, i to przez „czynniki” najbardziej kompetentne i „miarodajne”, mianowicie przez policję. A jak to…

Jak powstał Bank Anglji?

Oczy całego świata są dziś skierowane na prastary Bank Anglji, który przez długie wieki słusznie uważany był za najpotężniejszą instytucję finansową na globie ziemskim, a obecnie się zachwiał. Lata powojenne nauczyły wprawdzie ludzkość cywilizowaną nie dziwić się niczemu, co się dzieje w dziedzinie finansowo-gospodarczej. Mimo…

Ukraina… o 18 kilometrów od Zakopanego

Nowy antypolski wyskok Czechów Kraków, 31 stycznia. Wielka jest klęska, jaką ponieśliśmy w swoim czasie, przegrywając sprawę naszych kresów południowych. Straciliśmy wielką połać górnej Orawy, całe Czadeckie i prawie cały, odwiecznie polski, północny Spisz z doliną Popradu i miastami: Łubowlą, Podolińcem, Białą, Kieżmarkiem. Garnęła się…

Nad polską Amazonką

NOTATNIK Z PODRÓŻY NA WODACH POLESIA Oto kilka szczegółów opisu jednej z najciekawszych i najbardziej egzotycznych dróg, jaką udało mi się odbyć we wschodniej Europie. Dzięki uczestnictwu mojemu w ekspedycji filmowej, mogłem z olbrzymiego (w stosunku do wąskości koryta rzek) statku doznać wielu specjalnych wrażeń,…

Świetność Polski w opisie Labourera

Cała Polska przygotowywała się na uroczyste przyjęcie nowej królowej. Władysław IV stracił przed trzema laty pierwszą żonę, Cecylję Renatę, a ponieważ miał tylko jednego syna, nalegano więc, by dla dobra państwa i przyszłości rodu Wazów wstąpił ponownie w związki małżeńskie. I oto przypomniał sobie, że…

Walka o czaszkę murzyna walką o honor Anglji

Londyn, w grudniu. (j.w.) Pomiędzy niewykonanymi dotychczas artykułami traktatu wersalskiego – a jest ich niemało – niezwykle oryginalnie przedstawia się artykuł 246, obowiązujący Niemcy do zwrócenia Wielkiej Brytanji czaszki sułtana Makaona. Od czasu do czasu zwraca się do Niemiec rząd angielski, nawołując do spełnienia przyjętego…

Metamorfozy Lenina

Gdy spojrzymy na mapę polityczną dzisiejszej Europy oraz sąsiadujących z nią krajów Azji i Afryki, uderzy nas obfitość dyktatur o różnych zabarwieniach ustrojowo-politycznych, zależnych od kierunku, w jakim dzierżący władzę w danem państwie chce przeprowadzić reformy, bądź rozsadzające ramy dotychczasowej konstytucji, bądź niosące z sobą…

Pochwała Poznania

Poznań, w styczniu. Gdy cztery lata temu zwiedzałem przez dwa dni Poznań – spodobał mi się. W czasie Powszechnej Wystawy Krajowej byłem w nim tydzień, a wówczas – zaimponował – mi. A teraz siedzę w tem mieście piąty miesiąc i – pokochałem je! Bo jakże…

Mniejszość polska pod obuchem teroru niemieckiego

Co mówi światu proces malborski ? (Orygin. korespondencja „Il. Kuryera Codz.”). Królewiec, w styczniu. Pamiętny jest brutalny napad bojówki niemieckiej na mieszkania działaczy polskich i szkołę i ochronkę polską w mikołajkach w pow. sztumskim. Pamiętamy, jak to natychmiast po wyborach do Reichstagu rozpoczęły się brutalne…

Precz z burżuazyjną matematyką!

Matematyka sabotuje „piatiletkę” i ułatwia szpiegostwo gospodarcze! Z Rygi donosi (A): W Moskwie założono pod protektoratem komisarjatu oświaty „Stowarzyszenie matematyków sowieckich”. „Krasnaja Gazeta” zaznacza w związku z tem, że żadna inna dziedzina nauki nie jest w takim stopniu opanowana przez poglądy burżuazyjne(?!) jak matematyka. Zadaniem…

Marszałek Piłsudski w życiu prywatnem i obozowem

Warszawa, 31 grudnia. Stare przysłowie powiada, że wielcy ludzie w przeciwieństwie do wielkich gór, w miarę zbliżania się do nich, maleją. Tłumaczy ono w znacznej mierze zaciekawienie, z jakiem ludzie pospolici szukają wiadomości i szczegółów z życia ludzi niepospolitych, oraz zapewnia powodzenie ankietom, podobnym do…

22 lat uwięziona w chlewie „opętana przez djabła”

(Telefonem od naszego korespondenta). Poznań, 16 stycznia. (Sz). W ostatnich dniach władze policyjne dokonały strasznego odkrycia w Mieszkowie w powiecie jarocińskim w Wielkopolsce. Oto w chlewie, należącym do gospodarza Antoniego Kończaka, znaleziono kobietę niemal zupełnie nagą, leżącą na nieprawdopodobnie brudnym barłogu, a tuż obok koryta…

Gwałtowna ofenzywa niemczyzny nad granicą Polski

12 miljonów „odwetowców” wyciąga swe macki. – Trzeba się mieć na baczności. (Oryginalna korespondencja „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”) Królewiec, w lutym. Wystąpienie min. Curtiusa w Genewie i związana z tem kampanja prasowa była niejako wstępem do gwałtownej ofenzywy niemieckiej, podjętej przez zrzeszenia nacjonalistyczne na terenie Niemiec…

Paszkwil o Marsz. Piłsudskim

Kraków, 16 stycznia. M. A. Ałdanow zajmuje wybitne miejsce wśród essayistów współczesnych. Prace jego o rewolucji francuskiej i z epoki napoleońskiej (9 Termidora, Czarci most, Spisek, Św. Helena), oparte na głębokiej erudycji i źródłowych badaniach, postawiły go w jednym rzędzie z Ludwigem, Maurois i Rollandem.…

Myśl Niepodległa 18.04.1931

Projekt koronacji

Był czas. gdy zdejmowano koronę z głowy Orła Białego. Obecnie istnieje zamiar ukoronowania nawet Syreny warszawskiej. Dzienniki donoszą, że dyrektor Muzeum narodowego, Bronisław Gembarzewski wystosował do magistratu list, w którym stwierdza, iż rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 24 lutego 1930 r. upoważnia władze miejskie do…

Close