1940
Wiadomości Polskie 17.03.1940

O sojuszu sowiecko-niemieckim

Odgadywanie przyszłości, jeśli jest sprowadzone do pewnych granic, nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek szarlatanerją i nadużywaniem ludzkiej łatwowierności. Procesy historyczne mają swoją własną logikę, wystarczy więc dobra znajomość materjału faktycznego i odrobina zdrowego rozsądku, by przewidywać ogólny kierunek, w którym muszą pójść wydarzenia. Rzecz…

Wiadomości Polskie 28.04.1940

„Le prussianisme – voilà l’ennemi!”

Nieustannie powtarza się w prasie angielskiej i w przemówieniach wszystkich brytyjskich polityków kwalifikacja „nazi” jako określenie tych, z którymi toczy się wojnę. Jest coś z obsesji w tem przekonaniu Anglików, że nie wojują z Niemcami, tylko z „the Nazis”. Samoloty, które zrzucają miny magnetyczne, to…

Wiadomości Polskie 17.03.1940

U źródeł słabości

Być może, że nie warto tego czynić. Dnia 1 września weszliśmy wszyscy w ciemny tunel dziejów. Niewiadomo, niesposób zgadnąć co czeka nas u wylotu. Glob ziemski cały, wirując, zanurzać się poczyna w ciemnym, olbrzymim otworze, który prowadzi ze świata jaki opuszczamy, jaki już opuściliśmy, w…

Wiadomości Polskie 29.12.1940

O kraju dzieciństwa i młodości

Łatwym wysiłkiem – omal nie napisałem: „na skrzydłach tęsknoty” – serce me jednym wzlotem równocześnie w ocean przeszłości i poza Atlantyk siny przerzucając, widzę moje strony rodzinne, widzę je w przestrzeni, ograniczonej od północy biegiem górnej Wisły a Karpatami od południa i w czasie dzieciństwa…

Wiadomości Polskie 02.06.1940

Warszawa w gruzach

Pod taką nazwą stowarzyszenie „Amis de la Pologne” zorganizowało wystawę zdjęć fotograficznych, wykonanych w stolicy polskiej podczas oblężenia wrześniowego i w ciągu zimy. W Paryżu znalazła ona wspaniałe i dostojne ramy w alejach Pól Elizejskich. Przez cały miesiąc odwracała uwagę tłumów od przecudnej perspektywy uwieńczonej…

Wiadomości Polskie 21.04.1940

Wojna zaczęła się w Gdańsku

Krążownik „Schleswig-Holstein” Od chwili odłączenia na podstawie traktatu wersalskiego Gdańska wraz z jego okolicą od Rzeszy Niemieckiej i nadania mu charakteru wolnego miasta, Rzesza, niezależnie od innych kroków, podejmowanych w celu utrudnienia Polsce korzystania z praw przysługujących jej w porcie gdańskim i na terenie wolnego…

Wiadomości Polskie 17.03.1940

Sekrety Hitlera

Londyn, w lutym 1940. Czy to prawda, że się będzie znowu pisało dla „Wiadomości Literackich”, które opuściwszy Warszawę i osiadłszy nad Sekwaną, wychodzić będą pod nazwą „Wiadomości Polskich”? Nie można myśleć bez wzruszenia o tym fakcie. Dla pisarza i publicysty polskiego z „Wiadomościami” wiążą się…

Polska Walcząca 29.11.1940

Z Polski okupowanej
Pierwszy rok wojny w Wilnie

POLITYKA SOWIECKA NA ODCINKU WILEŃSKIM Rządy sowieckie w Wilnie, aż do chwili odstąpienia miasta Litwinom, nosiły przez cały czas charakter tymczasowości. Mało dbano o aprowizację ludności, która, zdziwiona, patrzyła, jak wywożono meble z biur i urzędów, maszyny z nieczynnych fabryk, druty, kable, a podobno i…

Polska Walcząca 29.11.1940

„Litzmanstadt” czy Łódź?

Przeglądając prasę polską we Francji, w Rumunii czy nawet tu w Anglii znajdowaliśmy i znajdujemy stosunkowo niewiele wiadomości dotyczących Łodzi, po wcieleniu do „Warthegau”, przemianowanej przez Niemców, na Litzmanstadt. Z okruchów wiadomości zebranych od ludzi, którzy widzieli Łódź w czasie kampanii wrześniowej i pod zaborem…

Wiadomości Polskie 24.03.1940

Wieczny tłumacz

Część z nas, literatów, uniosła zagranicę trwożne głowy, część pozostała w kraju. Co też tam oni robią, jak i z czego żyją, czy sprzedają naprzykład papierosy, czy są kelnerami, czy też piszą, pracują w swoim fachu? Makuszyński, Nałkowska, Parandowski, Nowaczyński, Kaden i ilu ich tam…

Wiadomości Polskie 15.09.1940

Srul z Detroit, czyli o Żydach nie mów źle!

LISTY Z AMERYKI Z CYKLU „NO PARKING” Moje kontakty z Ukraińcami były ubogie, z przyczyn jak wewnątrz. Mianowicie jak wewnątrz stosunków polsko-ukraińskich. Ograniczyły się do kilku rozmów, raczej krótkich i raczej nieprzyjemnych dla obu stron. Dialog z pewnym leaderem ukraińskim, d. X., urwał się raptownie…

Wiadomości Polskie 21.04.1940

Kraj umiaru

Haga, w kwietniu 1940. Dziwny kraj. Niepodobny do żadnego innego. Gdy – przed wojną – jadąc nocnym pociągiem podróżny wyjrzał rano przez okno, nie potrzebował szukać napisów stacyjnych: sam wygląd mijanych domków odrazu wskazywał mu, że już minął granice. Wszystko tu jest inaczej, niż u…

Wiadomości Polskie 29.12.1940

Warszawiak

Z cyklu „Żołnierze których znam” – Gdzie się pan urodził, panie Antoś? – Gdzie rodowity warszawiak może być urodzen? Wiadomo – na Solcu pod 17-tym. Jako prawdziwy powiślak Antoś nienawidzi wody. Zdradziecka woda uczyniła jego dziadka sierotą gdy pradziadzio po pijanemu wpadł do Wisły i…

Wiadomości Polskie 29.12.1940

Szwejk w szponach „Gestapo” (4)

Wczoraj o dwunastej w południe w mieszkaniu Szwejka zjawił się agent „Gestapo” i zapytał sucho: – Szwejk Józef, lat 53, urodzony w Pradze? – W Pradze – odrzekł Szwejk. – No to idziemy. Bez rzeczy. Jazda! I poszli. W byłym pałacu Peczeka, gdzie mieści się…

Wiadomości Polskie 15.12.1940

Szwejk o tajemniczej broni Adolfa Hitlera (3)

Jednym z szefów ,”Gestapo” w Pradze jest pan Hau. W zakres jego działalności wchodzi m. in. organizacja t. z w. „Vlajki”, narodowo-socjalistycznej partji czeskiej na modłę niemiecką. Partja ta składa się z kilkudziesięciu osób o przeszłości przeważnie mocno kryminalnej. Na jej czele z ramienia „Gestapo”…

Wiadomości Polskie 15.09.1940

Szwejk o przyszłym ustroju świata (2)

Były dzielny wojak Szwejk począł, jak wiadomo, niedawno znowu uczęszczać do knajpy „U Kalicha” w Pradze, którą zaszczycał swoją obecnością podczas poprzedniej wojny światowej. Spotkał się tam przed paru dniami z kilkoma przyjaciółmi i z panem Bretschneiderem, byłym szpiclem policji austrjackiej, a obecnie agentem „Gestapo”.…

Wiadomości Polskie 01.09.1940

Szwejk komentuje mowy Hitlera (1)

Kto czytał przygody „Dzielnego wojaka Szwejka”, ten napewno pamięta pana Bretschneidera, agenta policji austrjackiej w Pradze, tego co to aresztował pana Paliwca i szereg innych osób za obrazę majestatu. Pan Bretschneider od pewnego czasu znowu bawi w Pradze i pracuje w dawnym fachu. Jest teraz…

Close