1943
Wiadomości Polskie 07.03.1943

„Adolf Wielki”*

FREBLÓWKA DEMOKRACJI Prawo wzajemnego oddziaływania dobra i zła, niestety, jest prawem o nieuchronnym tryumfie zła nad dobrem. Można skonstruować smutny paradoks: w każdej walce zawsze przegrywa zwycięzca. W każdej walce zwycięża pokonany. Zwycięża tem, że wprzód zmusza zwycięzcę, aby przejął jego metody walki, jego broń,…

Wiadomości Polskie 10.01.1943

Patos w modzie

Do redaktora „Wiadomości Polskich” Z wielkiemi wydarzeniami wiążą się wielkie czyny, te zaś wyzwalają wielkie słowa. Wielkie czyny, to zazwyczaj wynik małych, szarych, nieznanych ludzi; z wielkiemi słowami zaś rzecz się przedstawia inaczej, szczególnie w czasach takich, jakie teraz przeżywamy. Gdy czyta się gazetę, gdy…

Walka 03.11.1943

Trzeci sojusznik

Anglia zlekceważyła niebezpieczeństwo komunizmu, jako siły zdolnej w nader krótkim czasie odrestaurować Rosję. Niezależnie od tego jak bardzo byliśmy przejęci uwielbieniem dla Anglii – to jednak musimy stwierdzić, że będąc na swojej wyspie tak bardzo pewną, zbyt łatwo daje się kołysać pozorom bezpieczeństwa i łatwości.…

Walka 03.11.1943

Problem pruski

„W czasie swej przemowy – pisze znany angielski publicysta Tahoo Hole omawiając ostatnią mowę angielskiego premiera – Churchill przybierał często charakterystyczny dla jego twarzy wyraz „buldoga”, gdy mówił o militaryźmie pruskim – grzmiał słowami pełnymi oburzenia”. Ten charakterystyczny dla Churchilla wyraz twarzy – twarde zacięcie…

Walka 03.11.1943

Wspólnicy terroru

Jeden z wojennych wierszy, napisanych pod wrażeniem zbrodni katyńskiej przedstawia w sposób poetycki wielki sąd dziejów, na który „kat pozwał kata”. Jest to najtrafniejsze określenie obu partnerów zbrodni z pod Koziej Góry i Oświęcimia, oraz ich wzajemnego stosunku na odcinku eksterminacji Narodu Polskiego. Zanim jednak…

Polska Walcząca 31.07.1943

Z dziejów wojska brytyjskiego (I)

Dzieje Wojska Brytyjskiego muszą z natury rzeczy nas obecnie bardzo interesować, gdyż od jego powodzenia w znacznym stopniu zależy i nasz los, a żeby znać jego wartość trzeba poznać jego przeszłość. Studia w tej dziedzinie nie przedstawiają trudności, gdyż historia wojska brytyjskiego posiada bogatą literaturę.…

Polska Walcząca 13.02.1943

Ameryka liczy tylko na siebie

(Korespondencja własna „Polski Walczącej”) Pociąg zwolnił dojeżdżając do Trenton. Starszawy sierżant wstał, obciągnął mundur i powiedział do młodego podporucznika lotnictwa: – Good-bye, my boy. And good luck! Kiedy sierżant wyszedł, podporucznik przesunął się na jego miejsce, wyciągnął nogi na przeciwległą ławkę, tuż koło mnie i…

Wiadomości Polskie 24.01.1943

Shaw a Polska

W książce Hesketha Pearsona „Bernard Shaw” (Collins) znalazły się dwa listy Shawa do Lady Astor, w których czytamy: 28 września 1939. …Bezmyślność naszej gwarancji dla Polski pozostawiła nas bez żadnego wyjścia (without a leg to stand on). Jak najbardziej niefortunnie zobowiązaliśmy się do przyjścia jej…

Polska Walcząca 27.11.1943

O świcie będzie spokój…

Pamięci towarzyszy broni z O.R.P. „Orkan” poświęcam. Zastępca kończył rondę. Wszystko w porządku. Obserwacja dobra. Drzwi i włazy wodoszczelne pozamykane, zaciemnienie okrętu dobre. Wolna wachta śpi. Jedni nerwowo przewracają się w hamakach, inni uśmiechają się przez sen. Marzy im się może daleki kraj, czy dziewczyna……

Polska Walcząca 05.06.1943

Jedna doba na „Błyskawicy”

Ostatnie mrugania reflektorów – alarm manewrowy, odkotwiczenie… wychodzimy w morze pełni radości, bo przeczuwamy jakąś nową, niezwykłą robotę. Port zostaje w mroku nocy. Dowódca w krótkich słowach wyjaśnia czekającą nas pracę… Przypadło nam wzięcie czynnego udziału w walkach o Afrykę, a tym samym o zupełne…

Wiadomości Polskie 14.11.1943

W niewoli niemieckiej (cz. 2)
Rabenhof

Pierwsze moje spotkanie ze Staśkiem odbyło się na wielkiem buraczanem polu, dokąd przyprowadził mnie mój gospodarz Schnabel i gdzie właśnie odbywała się gorączkowa robota pielenia chwastów. Brała w niej udział, obok Staśka, Wanda. Z Wandą pracowała pozatem druga młoda dziewczyna, którą wołali Emma. Na przedzie…

Wiadomości Polskie 17.10.1943

W niewoli niemieckiej (cz. 1)
Na wieś

Żołnierz niemiecki z bagnetom na karabinie prowadzi grupę dziesięciu jeńców francuskich, odkomenderowanych na roboty do chłopów. Z miną dumną i zadowoloną każe nam nieść swój ciężki tornister. Przyglądam się bliżej karabinowi, który przed wyjściem w drogę załadował na ostro. Karabin jest polski. Przyglądam się wachmanowi:…

Wiadomości Polskie 21.02.1943

W Gdańsku przed wybuchem wojny *)

Ambasada niemiecka w Londynie odmówiła mi wizy. Wprawdzie bardzo uprzejmie. Jeden z urzędników ambasady oświadczył: – Może pan otrzymać pozwolenie na wjazd, o ile przed wyjazdem powie nam pan co zamierza pan pisać i zobowiąże się tego nie zmieniać. Było to w lipcu 1939 r.…

Wiadomości Polskie 02.05.1943

CASTRUM DOLORIS

Gdyby nad masowym grobem Polaków pod Smoleńskiem stanął mędrzec, który zawsze twierdził, że wszystko już było, że niema rzeczy nowej pod słońcem, tam, na widok tysięcy zwłok pomordowanych oficerów, załamałaby się jego pewność, i powiedziałby, że tego jeszcze nie było. Prawda ! Grób pod Smoleńskiem…

Wiadomości Polskie 03.01.1943

Rzecz o kampanji wrześniowej

Jeżeli kiedykolwiek w przyszłości znajdzie się w Polsce genjalny, na miarę Piłsudskiego zakrojony psychoanalityk, który zajmie się zgłębianiem istoty psychiki naszego narodu, jeżeli poradzi sobie z tą przedziwną mieszaniną zagrożeń, sprzeczności, kompleksów i wynikających z nich tendencyj oportunizmu, chwiejności i małoduszności – nie będzie on…

Wiadomości Polskie 27.06.1943

Sztuka dr. Goebbelsa

Karjera Goebbelsa, którą analizuje F. W. Pick w swej książce „The Art of Dr. Goebbels”1), jest wielce pouczająca, nie tylko ze względu na personalja tego najinteligentniejszego z gangsterów hitlerowskich. Można znaleźć w niej bardzo dużo podobieństwa do karjery samego Führera. W obu wypadkach nasuwa się…

Wiadomości Polskie 28.03.1943

Polacy i Anglicy wobec władzy

– Eee, to łatek, – mówią lekceważąco Anglicy, – on do niczego nie doszedł, to tylko urzędnik państwowy… – Aaa, to figura, – szepcą z uznaniem Polacy, – on zrobił karjerę, on jest urzędnikiem państwowym. Etatowym !! * Anglik mówi : – Byłem dziś z…

Wiadomości Polskie 28.02.1943

Polacy i Anglicy kiedy mówią

Jeśli się zejdzie dwóch Anglików odmiennych wyznań, należących do przeciwnych partyj politycznych, różniących się we wszelkich poglądach – będą póty próbowali rozmaitych tematów, aż znajdą jeden, co do którego będą zgodni. Spędzą pół godziny na rozważaniu rozkoszy łowienia pstrągów. Gdy się spotka dwóch Polaków tego…

Wiadomości Polskie 25.07.1943

Polacy i Anglicy wobec wojny

Dowiedziawszy się, że wojna z Niemcami wybuchła, dwaj Polacy wołali: – Za tydzień będziemy bezapelacyjnie w Berlinie ! Dwaj Anglicy mówili: – Miejmy nadzieję, że za tydzień spotkamy się bez przeszkód w Wembley na meczu piłkarskim Anglja-Szkocja. * Każdy Polak namiętnie chce iść do wojska.…

Close