1946
Wiadomości 21.07.1946

Prawo rządzące polityką polską

1 W wyniku tej wojny ponieśliśmy jedną z największych klęsk w historii Polski. Ponieśliśmy klęskę, wyrażającą się nie tylko w utracie połowy terytorium narodowego i milionów ludzi, ale przede wszystkim w faktycznej utracie niepodległości politycznej. Prawdopodobnie przez lata całe będziemy analizowali tę straszliwą klęskę i…

Wiadomości 29.12.1946

O ksenofobii i innych objawach

1 Cudzoziemcy, przebywający w Wielkiej Brytanii, uskarżają się coraz częściej na objawy ksenofobii wśród mieszkańców tego kraju. Nowi przybysze napływający do Anglii mogą się spotkać z objawami tego co język angielski określa mianem „anti-foreigner feeling”. Nie kusząc się o wyczerpanie tak złożonego zjawiska, jak ksenofobia…

Wiadomości 29.12.1946

Dawny Lwów

Lwów pierwszych lat XX w. nie był wielkim miastem. Liczył zaledwie jakieś 150.000 mieszkańców i nie miał brukowanych ulic, lecz słodycz jego rozległych ogrodów, urok dworków podmiejskich, życzliwość mieszkańców, melodyjność piosenki stwarzały atmosferę, której nikt, kto do tego miasta zawitał, nie mógł łatwo zapomnieć. W…

Wiadomości 29.12.1946

Likwory angielskie towarzysza pancernego Paska

Wśród wielu cech, różniących współczesny język angielski od polszczyzny naszej doby, dość poważna rola przypada nieporównanie – w mowie Galsworthych – większej liczebności wyrazów przejętych z łaciny. Stykamy się z nimi na każdym kroku, w każdej dziedzinie słownictwa, w każdym typie i gatunku języka. Najsłabiej…

Stolica 17.11.1946

Od Marie-Mont do Marymontu

Nie każdy patrząc na kościółek wznoszący się na wzgórzu marymonckim, domyśla się, że jest to ten sławny pałacyk, w którym żona Sobieskiego, królowa Marysieńka miała swoją siedzibę i z którym było związane nie jedno wydarzenie w naszych dziejach. Królowa, chcąc mieć własną rezydencję niezależnie od…

Wiadomości 06.10.1946

Listy z Niemiec
Kraina sądu ostatecznego

Altona, we wrześniu 1946. W dobie niemieckiego blitzu podnoszona ze słuszną dumą doskonałe zachowanie się ludności cywilnej Wielkiej Brytanii; mieszkańcy Londynu, Coventry, Portsmouth, Southampton, Liverpoolu, Bristolu mówili ze spokojem, iż „zniosą i to”, a hasło „we can take it” stało się pewnego rodzaju zawołaniem bojowym.…

Głos Demokratyczny 31.03.1946

Uparta legenda o Janie z Kolna

Otrzymałem w tych dniach list od pewnego znajomego, który osiedlił się w Koszalinie. Na odwrocie koperty widniał adres nadawcy: ulica Jana z Kolna 46. Przed wojną dwa miasta polskie posiadały ulice Jana z Kolna: Kolno mazowieckie i Gdynia, a skoro w ich ślady wstąpił już…

Wiadomości 12.05.1946

Wspólnicy wszczęcia wojny w r. 1939

Pisząc w r. 1943 dłuższą rzecz o Polsce i Rosji w „Wiadomościach Polskich”, przedstawiłem w rozdziale o latach 1939-1941 (nr 182) sprawę układu między Niemcami a Rosją z 23 sierpnia 1939 podpisanego w Moskwie przez pp. von Ribbentropa i Mołotowa na tydzień przed uderzeniem Niemiec…

Wiadomości 11.08.1946

Dwie koncepcje wojny

Historia, jak stary filister, ma swoje ulubione przymówiska, przeróżne „mocium panie”, nad których obiektywnym sensem już dawno przestano się zastanawiać, mimo że ten sens wcale nie jest bezsporny. Owszem, powinien stać się ogniskiem sporu o prawdę przeciw banałowi, bo niedobrze jest mieć głupstwo za punkt…

Wiadomości 12.05.1946

Draża Michajlović

W chwili gdy Hitler stal u szczytu potęgi, a osamotniona, po klęsce Francji, Wielka Brytania broniła, z pomocą polskiego lotnictwa wyspy, zamach stanu, dokonany w Belgradzie 27 marca 1941, usunął paktujący z Trzecią Rzeszą rząd Cvetkovića, i Jugosławia stanęła zdecydowanie po stronie zachodnich sprzymierzeńców, przy…

Wiadomości 16.06.1946

Wszystkiemu winni reakcjoniści londyńscy

Katechizm Bierutowego żołnierza Apolityczność wojska, to stary, reakcyjny przesąd. W nowym, wspaniałym świecie komunistycznym armia służy nie narodowi, nie państwu, lecz regime’owi. To też dzisiaj żołnierz w Polsce nie może mieć na nic własnych poglądów. Musi on być dobrze wytresowaną papugą, powtarzającą bezdusznie narzucone mu…

Close