1953
Wiadomości 06.09.1953

Skarby wawelskie

Do redaktora „Wiadomości” Bardzo ciekawy był artykuł Janty w nr. 384 „Wiadomości” o skandaliczności wrześniowych warunków ewakuacji skarbów wawelskich. Ale istotną skandalicznością był sam pomysł tej ewakuacji. Skarby wawelskie należało – w miarę możności – zabezpieczyć na miejscu. Zapakować je w ogniotrwałe skrzynie, znieść do…

Wiadomości 09.08.1953

Szalona ewakuacja

W relacji gen. Sławoja Składkowskiego „Prace i czynności Rządu Polskiego we wrześniu 1939 r.” w nr. 5 „Kultury” z r. 1948 czytamy pod datą 10 września 1939: „Z wielką radością dowiaduję się że bezcenne narodowe skarby przechowywane na Wawelu zostały ocalone z rąk niemieckich. Płk.…

Wiadomości 06.09.1953

Miecz Prusa nad „Ogniem i mieczem”

Wśród licznych angielskich słowników cytat wyróżnia się wydany w r. 1902 w Londynie gruby tom Williama Wale p.t. „What Great Men Said of Great Men”. Zawiera on wypowiedzi wybitnych, znakomitych i wielkich ludzi o wybitnych, znakomitych i wielkich ludziach. Sporządzenie analogicznego compendium w języku polskim…

Wiadomości 19.04.1953

Odpompatycznienie

Książkę Czesława Miłosza „Zniewolony umysł” *) wydała „Kultura” bardzo pięknie, powiedziałbym – luksusowo; – w zupełnie inny sposób niż są wydawane inne polskie książki emigracyjne, gdzie dobra wola wydawcy walczy z nędzą pieniężną. Prześliznąłem się po pierwszych trzech rozdziałach. Myśli moje nie zaczepiały się o…

Wiadomości 26.04.1953

Fajka Dżyngis-Chana

Hitler, przy całym swym kunszcie demagogii wiecowej, nie potrafił przesłonić światu swego prawdziwego oblicza. Ukazywał mu się zawsze bez maski, jako fanatyk i krwawy tyran. Wobec kabotyna, jakim był Hitler, Stalin okazał się wirtuozem sztuki aktorskiej. Umiał nadać sobie pozory dobrodusznego gospodarza, prawego rządcy, ojca…

Wiadomości 06.09.1953

Roosevelt, Zagłoba i Maciek z Bogdańca

Sienkiewicz pisał „Trylogię” dla pokrzepienia serc, ale nie myślał zapewne że będzie ona w ciężkich chwilach krzepiła jednego z najznakomitszych amerykańskich mężów stanu. W liście Theodore’a Roosevelta do Jeremiaha Curtina z 19 listopada 1900 czytamy że w czasie kampanii wyborczej nieraz czerpał otuchę z jego…

Wiadomości 29.03.1953

Śmierć Stalina

Wybawienie narodów z niewoli sowieckiej nie stało się jeszcze celem polityki świata zachodniego. Eisenhower w czasie kampanii wyborczej uroczyście obiecywał wyprzeć się Jałty: skończyło sie na tym że się wyparł samego siebie. Od r. 1945 zmieniło się tylko tyle, że w Jałcie Anglosasi bez żadnych…

Wiadomości 12.04.1953

Katyń

W piśmie amerykańskim „Freeman” z 9 marca b.r. Wasilij Jerszow, b. pułkownik armii sowieckiej, ukazuje odrażającą postać przeciętnego oficera sowieckiego kapitana Borisowa – oprawcy, pijaka i szpiega N.K.W.D., po czym opowiada jak dowiedział się o masakrze katyńskiej: „W końcu r. 1944 dywizja nasza miała postój…

Wiadomości 12.04.1953

Burza nad Warszawą

To opowiadanie pochodzi ze zbioru wspomnień wojennych znakomitego lotnika francuskiego Pierre Clostermanna p.t. „Feux du ciel”. W tekście oryginalnym poprzedza je motto z „Ksiąg pielgrzymstwa” – z „Modlitwy pielgrzyma” : „Panie Boże wszechmogący! Dzieci Narodu wojennego wznoszą ku Tobie ręce bezbronne z różnych końców świata.…

Wiadomości 08.03.1953

Powstanie Warszawskie

B. oficer sowiecki Boris Olszanskij opisuje w piśmie nowojorskim p.n. „Nowoje Russkoje Słowo” (numer z 17 stycznia 1953) wrażenia z wkroczenia wojsk sowieckich do Warszawy oraz ujawnia instrukcje dla wojsk sowieckich pod Warszawą w okresie poprzedzającym wybuch powstania oraz w czasie powstania. Po krótkim opisie…

Close