1954
Wiadomości 04.04.1954

Analiza pojęcia „honor”

W jakiś czas po wojnie odbywała się w Londynie uroczysta akademia polityczna. Jeden z prelegentów odczytał mowę Becka z 5 maja 1939, która była odprawą daną Hitlerowi i która przesądziła ostatecznie o tym iż Hitler napadł na Polskę. Mowa ta kończyła się wyrazem: „honor”. I…

Wiadomości 11.04.1954

Anglowie

Do rzadkości bibliograficznych należy wspaniale wydane dzieło ostatniego prymasa-interrexa polskiego Władysława Łubieńskiego p.t. „Świat we wszystkich swoich częściach większych i mniejszych” (Wrocław 1740). Zawiera ono opis krajów świata, w oparciu na autorach obcych i polskich, skreślony żywo i barwnie. Była to pierwsza w języku polskim…

Wiadomości 28.11.1954

Kogut galijski

I Jedynym bastionem oporu były już tylko wyspy brytyjskie na krańcu Europy. Po runięciu Francji, Londyn stawał się stolicą i ostatnią redutą wolnego świata, miejscem postoju, szańcem walki i główną kwaterą rozbitków i wygnańców międzysojuszniczych. Wszystkie drogi prowadziły ich do Londynu. Przybywali tu przytłoczeni klęską,…

Wiadomości 22.08.1954

Adolf Hitler, przyjaciel z lat młodości

Słów „zawsze” i „nigdy” należy używać z największą ostrożnością, ale wolno wyrazić przypuszczenie że moralne oblicze Hitlera jest dla potomnych ustalone. Nie dadzą się do niego zastosować słowa poety o Wallensteinie, którego postać wśród uwielbienia i nienawiści „chwieje się w dziejowym osądzie”. Trudno sobie wyobrazić…

Wiadomości 05.12.1954

Rok japoński w przyrodzie i obyczaju
ZIMA

Tradycyjne pojęcie polskiej zimy nasuwa na myśl obraz pełen swoistej surowości – gruda i śnieg, luty mróz albo zawieja – złagodzony wszakże uroczym motywem świąt Bożego Narodzenia. Zupełnie inaczej zarysuje się zima – czyli „fuyu” – w wyobraźni Japończyka. Głównym świętem tej pory jest dlań…

Wiadomości 17.01.1954

Jałtański rozdział pamiętników Churchilla

Z niejakim zaciekawieniem oczekiwano w kołach polskich ukazania się tej części pamiętników wojennych Churchilla, w której znajdzie się relacja z konferencji jałtańskiej. W szczególności zadawano sobie pytanie, jak po ośmiu latach, w zmienionej sytuacji politycznej, premier brytyjski opisze swoją rolę na tej konferencji. Jeżeli idzie…

Wiadomości 07.02.1954

Tuwim

Wiele czasu przeminie, zanim z czarnoziemu poezji polskiej urodzi się znowu kwiat tak olśniewający. Wiele wody upłynie w Wiśle, zanim w jej toni ciemnej odbije się znowu blask gwiazdy tak wielkiej, tak ślicznej i tak jaskrawej. Gdyby okresy historyczne mierzyć i oceniać polotem poezji którą…

Wiadomości 10.01.1954

Wygląd fizyczny Jezusa

Żadna wiarogodna tradycja nie przekazała nam opisu fizycznego wyglądu Jezusa – pierwsze pokolenie chrześcijan, przeważnie pochodzenia żydowskiego, nie zdobyło się na pogwałcenie zawartego w Starym Testamencie zakazu sporządzania wizerunków człowieka, nie mówiąc już o tym że oczekując rychłego powrotu Mistrza w chwale, nie miało w…

Close