1955
Wiadomości 06.03.1955

Rok japoński w przyrodzie i obyczaju
WIOSNA

Czym u nas w Polsce pierwiosnek, co to nie dba że „jeszcze północ lodem dmucha”, tym jest w Japonii kwiat śliwy, „ume”. Drzewo to, niezupełnie identyczne z europejskimi odmianami, zakwita już w końcu lutego, nieraz wśród chłodu i nawet śniegu, stanowi zatem widomy znak japońskiego…

Wiadomości 20.11.1955

Ostatnie tygodnie życia Mickiewicza

Artykuł prof. Jana Reychmana „Pobyt Mickiewicza w Turcji w r. 1855″ („Przegląd Orientalistyczny”, nr 3) pracowicie zestawia wiadomości o ostatnich tygodniach Mickiewicza. Mickiewicz – stwierdza Reychman – interesował się żywo Wschodem już w czasie pobytu w Petersburgu i poważnie zastanawiał się nad rozpoczęciem studiów orientalistycznych.…

Wiadomości 29.05.1955

Gorzkie owoce zdrady

Churchill przyznał w swych pamiętnikach że głównym powodem zwołania konferencji jałtańskiej było nie cierpiące zwłoki zagadnienie Polski i że poświęcono mu na konferencji najwięcej czasu. Okazało się ono zagadnieniem kluczowym nie tylko dla konferencji w Jałcie, ale dla przyszłości Europy. Tak twierdzi G. F. Hudson…

Wiadomości 04.09.1955

Czarni Żydzi

Zagadnienie Falaszów, Żydów etiopskich, jest bodaj najciekawszą ze wszystkich zagadek, w jakie obfituje historia Etiopii. Etiopskie kroniki średniowieczne rozpoczynają się nieodmiennie, zaraz po opisie początku świata, od początków państwa czy raczej państwowości etiopskiej. Tradycyjnie założycielem jej był Menelik, syn króla Salomona i królowej Saby. Pierwszy…

Wiadomości 10.07.1955

Człowiek który był Szekspirem

Spór o Szekspira trwa od niepamiętnych czasów. Nie wierzyli w jego autorstwo Mark Twain, Freud, Bismarck, Whitman. Gilbert Slater w r. 1931 usiłował dowieść że pod nazwiskiem Szekspira ukrywał się siedmioosobowy zespół, w którym znalazło się miejsce i dla Bacona i dla Marlowe’a, najczęściej posądzanych…

Wiadomości 15.05.1955

EINSTEIN

„Figaro Littéraire” z 23 kwietnia b.r. poświęcił znaczną część swego numeru hołdowi dla Einsteina. Jean Rostand nazywa go „pierwszym obywatelem naszej ziemi” i żegna w nim „najcenniejszy z umysłów ludzkich”. Przewrót, którego dokonał teorią względności, wstrząsnął całym obrazem wszechświata. Einstein spoił nierozdzielnie odrębne dotąd pojęcia…

Wiadomości 15.05.1955

Norwid o Mickiewiczu

List Norwida do prof. Wojciecha Cybulskiego z Wrocławia ze stycznia 1867, odnaleziony niedawno przez Jadwigę Rudnicką w Bibliotece Narodowej w Warszawie i ogłoszony w lutowym zeszycie „Twórczości”, przynosi – nie po raz pierwszy – surowy sąd poety o „Panu Tadeuszu”. W słowach bardzo podobnych pisał…

Wiadomości 09.01.1955

Ostatnie dni marszałka Śmigłego-Rydza

Różne sprzeczne historie rozpowszechniano w krótkich wzmiankach prasowych na temat losów marszałka Śmigłego-Rydza, naczelnego wodza polskich sił zbrojnych w kampanii wrześniowej. Na cmentarzu powązkowskim w Warszawie istnieje zwykły grób, jak setki i tysiące mu podobnych. Na prostym, drewnianym krzyżu widnieje napis z pospolitym polskim nazwiskiem…

Wiadomości 23.10.1955

Zbrodnia w dolinie rzeki Drawy

Gdy w r. 1673 pojawił się na Siczy Zaporoskiej Matiuszka Worobjew, chłop pańszczyźniany Dymitra Wiśniowieckiego i ogłosił się rzekomym carewiczem Symeonem a Moskwa zażądała wydania samozwańca, Kozacy odpowiedzieli dumnie że „od wieków wiecznych” Sicz nie wydawała ludzi. Nie znaczy to oczywiście by narody, podobnie jak…

Close