Mistrz Kiepura jako karykatura polskiej rzeczywistości

Na str. 7-ej zamieszczamy opis pobytu mistrza Kiepury w Poznaniu. Opis ten jest jakgdyby karykaturą tego co się w Polsce dzieje. Mistrz Kiepura, doskonały śpiewak, dobry chłopak, ale jak widać głupi, występuje w roli jakiegoś ideologa. Cóż zrobić, każdemu wolno się ośmieszać, jak chce i kiedy chce, a gawiedź jest poto, aby jej imponować frazesem. Ale, że wojewoda, prezydent miasta i rektor Uniwersytetu Poznańskiego nie reagują na komunikat w którym się powiada, iż mistrz Kiepura „konferował” z nimi w sprawach politycznych, społecznych, i gospodarczych to już doprawdy dziwne. Widzimy, że Nowy Kurjer zdobył się tutaj na subtelną ironję informując czytelników o wrażeniu, które wywołała ta konferencja.

Ten to komunikat wywołał najwięcej komentarzy. Zastanawiano się powszechnie nad tem, czy to mistrz Kiepura informował się u miejscowych dygnitarzy o nastrojach panujących wśród społeczeństwa, i o sytuacji gospodarczej Wielkopolski (co wynikałoby z jego sobotniego wieczornego przemówienia), czy też naodwrót: – przedstawiciele władz sondowali opinję Kiepury i zapoznawali się z jego poglądami na aktualne sprawy. Przypuszczać należy, że najbliższe dni tajemnicę tę wyjaśnią.

Powiedzieliśmy, że ta historja z mistrzem Kiepurą jest smutną karykaturą naszej rzeczywistości. Jakże dużo jest u nas ludzi, którzy dlatego, że są dobrymi śpiewakami, kucharzami, artystami, czy też mają doskonałość w swoim fachu i z tego powodu noszą imię znane tłumom zaczynają pchać się do kierowania tą biedną Rzeczypospolitą, wypowiadać jakieś zdawkowe frazesy, które gawiedź oklaskuje.

Cat

Konserwatywny dziennik wileński wydawany w latach 1922 – 1939. Redaktorem naczelnym był Stanisław Mackiewicz a publikowali w nim między innymi Ksawery Pruszyński, Marian Zdziechowski czy Józef Mackiewicz. Po zamachu majowym pismo poparło Piłsudskiego a od śmierci marszałka w opozycji do rządów sanacji.

Close