Notatki polemiczne

Paskudztwo czeskie

Przy końcu wielkiej wojny wybuchł bunt we flocie niemieckiej. Marynarze nie chcieli wyjść w morze. Trzeba pamiętać, że to się stało po czteroletnich krwawych walkach, wyniszczających nerwy, nadrywających psychikę.

Flota dostała się w ręce Anglików i oto ta „buntująca” się flota wysadziła okręty w powietrze, aby wróg triumfujący nie miał z nich korzyści.

Czesi oddali, w ręce niemieckie 3.000 aparatów lotniczych, 3 tysiące – całą, olbrzymią flotę powietrzną. Oddali aparaty zarówno swoje jak i te, które dostali od swoich sojuszników. Oddali je bez strzału, bez próby sabotażu, próby podpalenia benzyny, czy spalenia hangarów. Żaden lotnik czeski nie próbował uciec ze swoim aparatem!

A i cóż mówić o wypowiedziach przez radio prezydenta Czechosłowacji Hachy, który oświadczył, że nigdy nie wierzył w możliwość niepodległości czeskiej, a o premierze Beranie, który życzy przyjemnego pobytu w Pradze v. Ribbentroppowi i innym. A więc to nie jeden, a wszyscy. Nie możemy się potem dziwić Niemcom, że to paskudztwo będą traktować z pogardą.

Nie! Polak, któryby gębę otworzył w obronie zachowania się Czechów, powinien być natychmiast aresztowany i stawiony przed sąd. Naszym obowiązkiem jest wszczepić w nasze społeczeństwo, w naszą młodzież, w nasze wojska jaknajgłębszą pogardę do Czechów, ich wojska, ich państwa, aby ten nikczemny przykład nie zaciążył na niczyjej w Polsce umysłowości.

Cat.

Konserwatywny dziennik wileński wydawany w latach 1922 – 1939. Redaktorem naczelnym był Stanisław Mackiewicz a publikowali w nim między innymi Ksawery Pruszyński, Marian Zdziechowski czy Józef Mackiewicz. Po zamachu majowym pismo poparło Piłsudskiego a od śmierci marszałka w opozycji do rządów sanacji.

Close