Rytualne morderstwa a Talmud

Przed kilku laty przybył do Wiednia pewien rabin z Królestwa, niejaki Mayer i tu się wychrzcił. Przed kilku tygodniami, będąc ciężko chorym, zawołał on do siebie księdza Deckerta i wyznał przed nim, że przed kilkunastu laty, był świadkiem mordu jaki żydzi popełnili w celach rytualnych na osobie jakiejś dziewczyny w miasteczku Ostrowie gubernii lubelskiej. Czyn ten zbrodniczy opisał on księdzu ze wszystkimi szczegółami i podał mu nazwiska obecnych przy spełnianiu tej zbrodni świadków. Niedługo po tem wyznaniu, ów Paweł Mayer wyzdrowiał i to co na łożu śmierci powiedział księdzu, powtórzył teraz przed światem.

W prasie zawrzało. Władze rosyjskie dowiedziawszy się o tem wyznaniu Mayera, zarządziły śledztwo i aresztowały kilkunastu Żydów, niestety główni sprawcy mordu już nie żyją i ręka ziemskiej sprawiedliwości już ich nie dotknie.

Tisza Eszlar, Xunten, Ostrów, Kolin, Korfu na wyspie tegoż nazwiska. Alxandrya w Egipcie, oto miejsca, gdzie ostatniemi laty vox populi na rytualne wskazał morderstwo. Wkraczały wszędzie sądy – i wszędzie uwalniano oskarżonych, a teraz Izrael cały burzy się i woła że wstyd to i hańba, że w XIX. wieku tak potworne bajki jak bajka o krwi chrześcijańskiej używanej przez żydów utrzymać się jeszcze mogły.

A jednak żydzi nie chcą wiedzieć o jednej drodze na jakiej mogliby rozprószyć to błędne rzekomo o nich mniemanie, a tą drogą byłoby przetłomaczenie całego talmudu przez bezstronną komisyę rządową.

Jeżeli w talmudzie nic niema zdrożnego i zbrodniczego, dlaczego opierają się tłómaczeniu? Znamy wypadki, że w pismach chrześcijańskich w dosłownem tłumaczeniu podane wyjątki z talmudu, konfiskowała c. k. prokuratorya – dlaczegóż nie konfiskuje talmudu w oryginale ? Corocznie ginie u nas w kraju bez wieści, bez śladu, kilkanaścioro dzieci a lud wierzy święcie że ukradli je Żydzi na mace. Dalecy jesteśmy od twierdzenia, że rzecz ma się tak istotnie, ale rzecz jasna że w interesie samych żydów leżeć powinno tej kwestyi rozjaśnienie.

Jeśli żydzi pragną by ich religia na równi z innemi szanowaną i uznawaną była, niechże pokażą światu wszystkie swoje religijne księgi i dzieła aby się świat cały mógł przekonać że nic w nich niema zdrożnego ani zbrodniczego. Czyż choć jedno z dzieł religijnych jakiegokolwiek chrześciańskiego wyznania tak głęboką jak talmud otoczone jest tajemnicą?

Żądamy więc złożenia komisyi rządowej któraby się zajęła tłómaczeniem wszystkich żydowskich ksiąg religijnych a przedewszystkiem talmudu, a następnie podania rezultatu prac tej komisyi do publicznej wiadomości.

Close