Artykuły dla słowa kluczowego: antysemityzm

Dziwne tchórzostwo i odwaga… nie na miejscu

Jakoś niewspółmierna jest reakcja Żydów na… akcję hitlerowców. Jakgdyby bojaźliwa i ujawniająca brak odwagi. Z jednej strony mordowanie Żydów, z drugiej akcja protestacyjna, która chwilowo ogranicza się do… energicznych tytułów w dziennikach. Mamy przed sobą n. p. depesze z Londynu, w której mowa, że „wśród…

Wiadomości 04.08.1957

Czy antysemityzm ruguje Żydów z Polski?

Warszawa, w lipcu 1957. -A więc, doktorze, słyszę że pan ucieka do Izraela. To płynie jak wezbrana rzeka. Doktorzy, dyrygenci, dyrektorzy, kierownicy sklepów, słowem elita inteligencka, czy też nowa burżuazja żydowska się wyprowadza. Czy te wszystkie oświadczenia, obrony, skargi w sejmie na antysemityzm, jaki rzekomo…

Sprawa Dreyfusa

Krótkie wzmianki dziennikarskie doniosły, że w czwartek 11 lipca r. b. zmarł w Paryżu, w wieku 76 lat, pułkownik Alfred Dreyfus. Nazwisko, które dzisiejszemu, zwłaszcza młodemu czytelnikowi bardzo niewiele mówi. Słyszał może o „sprawie Dreyfusa”, lecz co to było właściwie, nie umiałby powiedzieć. A przecież…

Stany 04.07.1893

Antysemityzm u nas, skąd się wziął, jaki jest i jakim być powinien – cz. 1

Byliśmy optymistami. W oczach naszych wzrastał, panoszył się, potężniał żywioł nam obcy a my zamykając oczy na wszystko, mówiliśmy sobie po staremu: jakoś to będzie ! Jakże więc jest ? Źle – odpowiadają zewsząd, ratujmy się, – wołają. Obudziliśmy się wreszcie! Całe szeregi dat statystycznych,…

Przegląd Wileński 02.01.1913 (20.12.1912)

Obecny prąd antyżydowski jako etap kultury

Kwestja żydowska na ziemiach polskich stanowi dziś temat niewyczerpanej dyskusji. P. Sorokowicz w artykule poniższym dorzuca do niej ciekawy przyczynek. Nie sądzimy jednak, aby pogląd autora był wystarczającem wyjaśnieniem złożonego zjawiska. Wielce trudną jest rzeczą odnosić się zupełnie bezstronnie do własnych ruchów społecznych naszych czasów.…

Bunt Młodych 10.10.1936

Polski Don Kiszot

Gdy po dłuższej nieobecności powrócimy do jakiegoś dobrze nam znanego miejsca, wówczas odświeżona, wypoczęta wrażliwość czujniej reaguje na pewne rzeczy, które przedtem, dzięki przyzwyczajeniu jej się wymykały. Doświadczyłem tego niedawno, gdy po dłuższej nieobecności w Warszawie, powróciwszy przeszedłem się kilku ulicami śródmieścia. Oto jako nowy,…

Pisarze polscy o kwestji żydowskiej
Może to jest źródłem sporu?

Dyskusja na łamach „Wiadomości Literackich” „Wartoby bez zacietrzewienia pomówić o tem, czem są cechy narodowe, co składa się na odrębność kultury i przeciw jakim wpływom należy kulturę ochraniać”. Tak kończy Antoni Słonimski swą „Kronikę tygodniową” („Wiadomości Literackie”, nr. 699). Ten sam temat w tym samym…

Pion 16.03.1935

Antysemityzm i megalomanja

W małej książeczce p. t. „Zmienianie nazwisk” ogłosił p. Kazimierz Snopek dwa spisy nazwisk żydowskich zmienionych na nowe nazwiska o polskiem brzmieniu. W pierwszym spisie idą nazwiska nowe a obok nich stare, w drugim – naodwrót. Jest to więc prywatna statystyka, zestawiona według „Monitora”, i…

Nowy Głos 10.01.1938

Reymont i rabin

W „Prosto z Mostu” (Nr.2) poruszona została sprawa skrótów rzekomo poczynionych przez Reymonta w jego powieści „Ziemia Obiecana”. O cóż chodzi? Reymont w wywiadzie z Lefevrem wspomniał, że po napisaniu „Ziemi Obiecanej” na skutek interwencji łódzkich fabrykantów wykreślił z powieści kilka antysemickich i antykapitalistycznych fragmentów.…

Wiek Nowy 06.07.1938

Źródła antysemityzmu Hitlera

Ciekawe wnioski szwajcarskiego uczonego. Antysemici twierdzą, że antysemityzm jest wrodzonym uczuciem każdego normalnego Aryjczyka. Teza ta nie może być ani udowodniona, ani obalona, gdyż nie da się przeprowadzić ankiety wśród noworodków. Pozostaje jednak inna możliwość wykrycia źródeł antysemityzmu: szczere wypowiedzi antysemitów, wyjaśniające jak stali się…

Prosto z Mostu 30.04.1939

Stolica lokatorów

Historycznie stwierdzone, że Moskale do Warszawy przychodzili i odchodzili i podchodzili i odchodzili i wracali do siebie. To samo Niemcy. Przychodzili, podchodzili, odchodzili i wracali do siebie. Ci Trzeci natomiast też obcorasowi przychodzą i już nie odchodzą nigdy i nigdzie. Przychodzą i zostają i mnożą…

Paragraf aryjski

Feljeton w trzech rundach Nie jestem zwolennikiem paragrafu aryjskiego w sporcie polskim, chociaż lojalnie przyznaję, że sprawa nie jest tak prosta jakby się wydawało. Właściwie i z paragrafem źle, i bez paragrafu wstyd. Sportowcy nasi nie powinni zostawać za daleko wtyle za lekarzami, adwokatami czy…

W bagnie żydowskich insynuacyi

Ostatni numer „Nowego Dziennika” przynosi artykuł pt. „Po tragedyi w Pińsku„. – Oddawna przywykliśmy do insynuacyi żydowsko-ruskich w guście „ prześladowań”, „pogromów” i „krzywd” i wiemy że w postępowaniu ich jest pewna metoda, stale stosowana do naszego społeczeństwa „calumniare audacter, aliquid haerebit” (śmiało szkaluj, zawsze…

Prosto z Mostu 22.08.1937

Biały orzeł na chałacie

Nie znaleziono ostatnio lepszej lokaty dla ciężko wyduszonych podatkowych pieniędzy, jak wysłanie 4 Żydów, 1 Niemca i 1 pułkownika na 3 tygodnie do Sztokholmu. Tartakower jest łysym Żydem z Rosji i po polsku tak bełkocze, że nawet w tramwaju go nie rozumieją. Występował już na…

Pisarze polscy o kwestji żydowskiej
Antysemityzm.

Dyskusja na łamach „Wiadomości Literackich” Historja Żydów jest jedyna, bezprzykładna. Żaden inny naród pozbawiony ziemi, rozegnany po całym świecie, znienawidzony, pogardzany, prześladowany, nie rozrósł się w wielką masę i potęgę. Tkwi w nich jakaś niezniszczalna siła żywotna, która nie tylko opiera się najcięższym pognębieniom, ale…

Nowy Głos 03.02.1938

Kolega Kupa i rosyjski kurator

Walne Zebranie Bratniej Pomocy Uniwersytetu im. Józefa Piłsudskiego uchwaliło paragraf aryjski: Uchwała brzmi rewelacyjnie: 1) „…obecnie członkiem Stow. Bratniej Pomocy Studentów Uniw. J. P. nie może być student wyznania mojżeszowego ani pochodzenia z rodziny wyznania mojżeszowego; w razie wątpliwości w tym względzie kandydat na członka…

Prosto z Mostu 28.03.1937

Prasa żydowska

Czytam w gazecie: „…siedzieliśmy w ekspresie Drezno – Berlin naprzeciw siebie w pustym przedziale. Dowiedziawszy się kim jestem zażarty dygnitarz hitlerowski wykrzyknął: – Ach, to świetnie się składa. Nie znam ludzi delikatniejszych, subtelniejszych, o wytworniejszych manierach, większym poczuciu taktu, inteligetniejszych, mądrzejszych, dowcipniejszych, skromniejszych, uczynniejszych, miłosierniejszych,…

Z cyklu „Podróż po Polsce”
PRZYTYK I STRAGAN

Radom, w czerwcu 1936. Na środek sali, w czworokąt zamknięty z jednej strony długim stołem sędziów, z dwóch – pulpitami obrońców, z czwartej – granatowym policjantem, wychodzi kolejno 57 ludzi określanych jako oskarżeni, kilkuset, przeszło pięciuset, określanych w aktach mianem świadków. Ale proces nie robi…

Gazeta Bydgoska 09.08.1922

Dwa współczesne żargony żydowskie.

Naród żydowski w swem dążeniu do panowania nad światem stosuje stale starą i wypróbowaną od 3000 lat taktykę. Jednym szczegółem tej taktyki jest upodobnienie się zewnętrzne do otoczenia, o ile to otoczenie jest na tyle silne, że może żydom w razie czego być groźne. Bo…

Głos Narodu 12.01.1900

Co to jest Łódź?

– Kominy, kościoły, bóżnice, ludność, teatry, ogrody, ulice. – Łódzkie żydki. – Miejscowi i Litwaki. – Sjonizm łódzki. – Łódzka moralność. – Bohater narodowy Salo Boruch. – Co będzie z Łodzią. Mało kto z szerokiego ogółu w Galicji, zdaje sobie z tego sprawę, co to…

Nowy Głos 21.01.1938

Żydzi na sprzedaż

Pan referent budżetu ministerstwa spraw zagranicznych podczas onegdajszej dyskusji w Komisji Sejmowej, omawiając zagadnienie emigracji, użył określenia, że w Polsce istnieje podaż na emigrację 100.000 Żydów rocznie. „PODAŻ”… Termin z zakresu operacji giełdowych, coś w rodzaju: „mam do oddania, kto bierze”, tak samo jak akcje…

Dziennik Poranny 15.06.1935

Amerykański Hitler w sutannie

Obok „dzikusa z Luiziany”, senatora Huey Longa, zabiegającego coraz usilniej o względy wyborców w roli szampjona sprawiedliwości społecznej, kryzys amerykański wyniósł na widownię życia politycznego i społecznego Stanów Zjednoczonych postać kapłana katolickiego, którego rozgłos przekroczył już granice jego własnego kraju. Jest to ksiądz Coughlin z…

Dziennik Ludowy 15.03.1934

Propaganda antysemicka

Nigdy jeszcze Polska nie była zalewana propagandą antysemicką w takim stopniu co obecnie. Jak grzyby po deszczu wyrastają jakieś partyjki ,,narodowo – socjalistyczne”, kłócące się ze sobą o „programy”, ale zgodne na punkcie antysemityzmu. To jest wspólna więź, która je łączy, a w rzeczywistości –…

Stany 21.06.1893

Rytualne morderstwa a Talmud

Przed kilku laty przybył do Wiednia pewien rabin z Królestwa, niejaki Mayer i tu się wychrzcił. Przed kilku tygodniami, będąc ciężko chorym, zawołał on do siebie księdza Deckerta i wyznał przed nim, że przed kilkunastu laty, był świadkiem mordu jaki żydzi popełnili w celach rytualnych…

Dziennik Polski 09.05.1919

Pogromy!

Kraków, 7 maja. (xy) W kilku miastach i miasteczkach galicyjskich przyszło w ostatnich dniach do rozruchów. Bandy rozwydrzonych wyrostków, kumoszek i chuliganów podmiejskich, korzystając z jarmarku lub innej jakiejś okazyi, gromadzącej tłumy, poczęły demonstrować, a następnie rzuciły się na sklepy żydowskie tłukąc szyby i rabując…

Close