Artykuły dla słowa kluczowego: biurokracja

Głos Prawdy 15.01.1927

Urzędomanja

Niedawno komisja budżetowa Sejmu zredukowała budżet personalny ministerstwa spraw wewnętrznych o 6% w centrali, zaś w województwach i starostwach o 5%. Łącznie z redukcją, przeprowadzoną przez ministerstwo spraw wewnętrznych niezależnie od komisji budżetowej, tysiąc z górą osób – urzędników tego ministerstwa podległo redukcji. Los tego…

Słowo 08.08.1939

Ponura tajemnica nie stotalizowanego pustelnika…

Krościenko w Pieninach. Od Bóg wie jak dawna toczy się zacięty spór o rzecz zgoła egzotyczną: pustelnika w Pieninach. – Napisano już o nim tyle po różnych gazetach, że gdyby zebrać wszystkie wycinki, powstałby ogromny tom drukowanego słowa. Zresztą tom ten, a raczej tomy, a…

Ceremoniał biurokratyczny w praktyce

Jeden z dzienników warszawskich podaje tragikomiczny przykład biurokratycznego ceremoniału, zaręczając, że historia jest od „a” do „zet” autentyczna: Na pewnych robotach, wykonywanych sposobem gospodarczym przez pewną instytucję, zaszła konieczność kupienia knotów do latarni. Metr takiego knota kosztuje 70 groszy. Jak się załatwia taką sprawę w…

Prosto z Mostu 18.04.1937

Zamiast samowaru – paszport

Dzisiaj co drugi Polak wybiera się na Wystawę do Paryża, gdy przyjdzie co do czego pojadą Jędrzejewicze na dozorców kiosku polskiego i – na tym koniec. Olimpiada była w zeszłym roku za płotem, a jednak prawie nikt nie pojechał. Gdy się nie jest Jędrzejowską, Beckiem…

Close