Artykuły dla słowa kluczowego: bojkot

Panorama 30.09.1934

Skąd pochodzi słowo „bojkot”?

Dziś – w epoce najróżnorodniejszych bojkotów – parę szczegółów, dotyczących historji tego międzynarodowego wyrazu niewątpliwie spotka się z zainteresowaniem czytelników. Otóź pojęcie „bojkot” bierze swój początek od nazwiska pewnego angielskiego kapitana, Jamesa Boycotta, który tą drogą – zresztą zupełnie wbrew swej woli – przeszedł do…

Close