Artykuły dla słowa kluczowego: Bolesław Prus

Wielki Prus

Śród rozmaitych rewizyj literackich, na które teraz przyszła moda, o tyle pożyteczna, że na wiele rzeczy patrzyliśmy przez bielmo niewoli na oczach, – jest do zrobienia jedna rzecz pierwszego znaczenia: sprawa należnego w naszej literaturze miejsca dla Bolesława Prusa. Prus bowiem napozór był doceniony, ma…

Myśl Narodowa 24.01.1937

NA WIDOWNI

Żydowska geneza „frontu ludowego”. – 50 lat manewrów. – Dyskusja 1890 r. – Lud wiejski, żydzi i nacjonalizm. – Propozycje pokojowe B. Prusa. – Marzenia A. Langego. – Testament Wyspiańskiego. – Lawina i sztuka pływania. ŻYCIE wysunęło na pierszy plan dążeń narodowych kwestję żydowską. Przybrała…

Prosto z Mostu 16.07.1939

Fotogeniczność „Lalki” Prusa*

Mam mówić o „Lalce” Prusa w cyklu odczytów radiowych, którego tytuł brzmi: KSIĄŻKI DO KTÓRYCH SIĘ WRACA. Oscar Wilde w jednym ze swoich filozoficznych dialogów o sztuce zauważył, iż fakt powracania przez czytelników do jakiejś książki jest prawdopodobnie najlepszym sprawdzianem jej wartości. Zaryzykował paradoksalne twierdzenie,…

Wiadomości 06.09.1953

Miecz Prusa nad „Ogniem i mieczem”

Wśród licznych angielskich słowników cytat wyróżnia się wydany w r. 1902 w Londynie gruby tom Williama Wale p.t. „What Great Men Said of Great Men”. Zawiera on wypowiedzi wybitnych, znakomitych i wielkich ludzi o wybitnych, znakomitych i wielkich ludziach. Sporządzenie analogicznego compendium w języku polskim…

Skreślenia cenzuralne w „Lalce” B. Prusa

Artykuł niniejszy zainteresuje czytelników „Tyg. Ill.” tembardziej, że od mies. bież. dołączać będziemy „Lalkę” wydaną po raz pierwszy bez skreśleń cenzuralnych, w tekście opracowanym przez dr. Z. Szweykowskiego. (Red.) ———- Znane są aż nazbyt dobrze niesłychanie ciężkie warunki, w jakich rozwijała się artystyczna twórczość polska…

Close