Artykuły dla słowa kluczowego: budownictwo drogowe

Prawda 04.03.1934

3000 lat budownictwa drogowego

1. BUDOWNICTWO DROGOWE W OKRESIE PRZEDHISTORYCZNYM. Najstarsze ślady budownictwa drogowego, jakie udało się odnaleźć, pochodzą z przed 3.000 lat. A więc już w tej zamierzchłej przeszłości ludzie znali sztukę budowania dróg sztucznych, i jak można wnioskować z wykopalisk, sztuka ta była już wówczas wysoko rozwinięta,…

Close