Artykuły dla słowa kluczowego: ciekawostki

Wiadomości 18.09.1949

„Podręcznik robienia lancą”*

W zbiorach Muzeum Brytyjskiego znajduje się ozdobnie w r. 1820 w Londynie wydana książka p. t. „Proposed Rules and Regulations for the Exercise and Manoeuvres of the Lance, Compiled entirely from the Polish System, Instituted by Marshal Prince Joseph Poniatowski and General Count Corvin Krasinski,…

Wiadomości 20.05.1956

Medycyna w XVIII wieku

W książce Rosamond Bayne-Powell o życiu codziennym osiemnastowiecznego Anglika, „Housekeeping in the Eighteenth Century” (Londyn, John Murray, 1956) znajdujemy rozdział o chorobach i ich leczeniu. Leczono przeważnie wywarami najrozmaitszych rodzajów. Pito wywar ze ślimaków na gruźlicę, wywar z karaluchów na nerki, wywar z duszonej starej…

Panorama 29.07.1934

Wielcy pisarze byli złymi uczniami

Słynny pisarz francuski, autor „Fałszerzy”, Andre Gide był tak fatalnym uczniem, że otrzymał w szkole przydomek barana („le moutou”). Rodzice jego nosili się z myślą oddania go do rzemiosła, uważając, że syn ich nie posiada dostatecznych zdolności do pracy umysłowej. Gerhard Hauptman również był bardzo…

Tęcza II 1933

Z niedyskretną wizytą u wielkich ludzi

Każdy z nas ma jakieś przyzwyczajenie, z którego najczęściej wcale nawet sobie nie zdaje sprawy. Zwłaszcza pracownicy umysłowi posiadają pewne charakterystyczne nawyknienia, które możnaby nazwać ceremonjałem pracy, bez spełnienia których dany osobnik bardzo się źle czuć będzie. Specjalny ceremonjał pracy urabiają sobie zwykle pisarze i…

Gazeta Olsztyńska 29.01.1938

Ciekawostki medyczne

Najstarszym na świecie podręcznikiem chirurgii jest egipski zwój papyrusowy z r. 2800 przed Chrystusem. Rękopis ten nie dochował się jednak w całości, urywa się na opisie 48-go wypadku choroby. Pierwszy publiczny szpital w Europie miała Irlandia. Około r. 300 przed Chrystusem założyła księżna Macha lecznicę,…

Prawda 10.11.1929

Szczęśliwy kraj

Jest rzeczą niewyjaśnioną, co skłoniło piętnastoletniego Avona A. Foremana, zamieszkałego w Baltimore, w Stanach Zjednoczonych, że w połowie lipca ni stąd ni zowąd przymocował starą deskę do prasowania na szczycie 15 stóp wysokiego masztu, stojącego w ogrodzie jego ojca, poczem wydrapał się na maszt, usadowił…

Wiadomości 29.07.1951

Dzieje jednego krzesła

Zaczątkiem Muzeum Czartoryskich w Krakowie były zbiory ks. Izabelli Czartoryskiej, gromadzone od r. 1800 w puławskiej Świątyni Sybilli a od r. 1809 w Domu Gotyckim. Początkowo Świątynia miała zawierać wyłącznie pomniki narodowe, a Dom – starożytności zagraniczne. Z czasem do zbiorów Domu dodano szereg „pamiątek…

Niezwykły dziwak

„Każdy człowiek jest w pewnym kierunku maniakiem” – zawyrokował niedawno jeden z niemieckich psychologów. Zbyt to skrajna i wysoce naciągnięta konkluzya – niemniej jednak nie pozbawiona pewnych znamion możliwości. Ileż to bowiem osób oddając się z zamiłowaniem danym gałęziom pracy, popada na tem tle później…

Wiadomości 18.09.1949

Żeromski i Hitler
Nieznany epizod z życia pisarza

W nr. 173 „Wiadomości” przeczytałem w „Silva rerum” następującą wzmiankę: „Żeromski, podobnie jak Wyspiański, był jednym z największych nacjonalistów, jakich wydała Polska, i ten nacjonalizm łączył z radykalizmem w sprawach społecznych (np. reforma rolna). Gdyby istniał sublimowany O.N.R., można by sobie wyobrazić, że wybrałby Żeromskiego…

Wiadomości 15.05.1955

EINSTEIN

„Figaro Littéraire” z 23 kwietnia b.r. poświęcił znaczną część swego numeru hołdowi dla Einsteina. Jean Rostand nazywa go „pierwszym obywatelem naszej ziemi” i żegna w nim „najcenniejszy z umysłów ludzkich”. Przewrót, którego dokonał teorią względności, wstrząsnął całym obrazem wszechświata. Einstein spoił nierozdzielnie odrębne dotąd pojęcia…

Wiadomości Polskie 11.01.1942

Ciekawostki morskie

Podczas pierwszej wojny światowej pewien angielski oficer lądowy rzeki zgryźliwie do oficera marynarki: – My, armja lądowa, walczymy heroicznie; ale absolutnie nie widzę czem wy, nieroby morskie, się zajmujecie. – A gdzie panowie walczycie? – zapytał chłodno marynarz. – Jak to gdzie? Rzecz prosta, we…

Walka o czaszkę murzyna walką o honor Anglji

Londyn, w grudniu. (j.w.) Pomiędzy niewykonanymi dotychczas artykułami traktatu wersalskiego – a jest ich niemało – niezwykle oryginalnie przedstawia się artykuł 246, obowiązujący Niemcy do zwrócenia Wielkiej Brytanji czaszki sułtana Makaona. Od czasu do czasu zwraca się do Niemiec rząd angielski, nawołując do spełnienia przyjętego…

Biesiada Literacka 27.03.1896 (15.03.1896)

Skąd pochodzą nazwy pięciu części świata?

Herodot przyznaje, że nie wiadomo, skąd powstała nazwa Europy. Niektórzy uczeni przypuszczają, że pochodzi od wyrazu semickiego ereb, który po hebrajsku oznacza wieczór, zachód. W każdym razie, miano to nie znane było za Homera i po raz pierwszy spotykamy je dopiero w hymnie do Apolina.…

Tęcza VI 1938

Anegdoty o plastykach

MATEJKO Jeszcze będąc na kursie Jacka Malczewskiego w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, słyszałem z ust mego mistrza: „Matejko to malarz guzików”, „Matejko, był to wielki człowiek”. Dalej: „Gdyby takich rozmiarów obraz jak Grunwald, Matejko chciał prawdziwie namalować tj. w plenerze, to by go nie…

Wiadomości 06.09.1953

Roosevelt, Zagłoba i Maciek z Bogdańca

Sienkiewicz pisał „Trylogię” dla pokrzepienia serc, ale nie myślał zapewne że będzie ona w ciężkich chwilach krzepiła jednego z najznakomitszych amerykańskich mężów stanu. W liście Theodore’a Roosevelta do Jeremiaha Curtina z 19 listopada 1900 czytamy że w czasie kampanii wyborczej nieraz czerpał otuchę z jego…

Gaz w wodociągu, woda w gazie

Niezwykły wypadek wtargnięcia wody do rur gazowych i odwrotnie. Kraków, 31 maja. (i) Oto omal że nie tragiczne qui pro quo, które się zdarzało przez dłuższy czas w ostatnich dniach nie gdzieindziej, tylko w Krakowie. O tym ciekawym bądź co bądź wypadku nic nie widzieliśmy,…

Panorama 30.09.1934

Skąd pochodzi słowo „bojkot”?

Dziś – w epoce najróżnorodniejszych bojkotów – parę szczegółów, dotyczących historji tego międzynarodowego wyrazu niewątpliwie spotka się z zainteresowaniem czytelników. Otóź pojęcie „bojkot” bierze swój początek od nazwiska pewnego angielskiego kapitana, Jamesa Boycotta, który tą drogą – zresztą zupełnie wbrew swej woli – przeszedł do…

Biesiada Literacka 31.01.1896 (19.01.1896)

Jakie były w starożytności ceny przy sprzedaży dzieł sztuki?

Czytając o olbrzymich sumach, płaconych obecnie znakomitym artystom, wyobrażamy sobie, że dopiero w naszem stuleciu doszły one do takiej wysokości. Tymczasem w pismach autorów starożytnych znajduję się wzmianki, że przed dwoma tysiącami lat sztuka lepiej się opłacała, niż obecnie. Jeden, z najstarszych mistrzów greckiego malarstwa,…

Przymus żenienia się w Turcyi

Kto nie chce się żenić, traci prawa obywatelskie i musi płacić znaczny podatek. – Wdowcy muszą żenić się powtórnie. Kraków, 23 stycznia (?) Turcya potrzebuje do budowy swojego państwa, które tak wiele ucierpiało wskutek wojen, przedewszystkiem jaknajwięcej obywateli, to też nic dziwnego, że młodotureckie zgromadzenie…

Narodowiec 01.03.1928

Jubileusz maszyny do pisania 1828 – 1928

Wiadomą jest rzeczą, że gdy francuskiej akademji zademonstrowano po raz pierwszy fonograf Edisona, jeden z członków wybuchnął oburzeniem, sądząc, że jakiś brzuchomówca ośmiela się żartować z tak poważnego audytorjum. Gdy puszczono pierwsze pociągi kolei żelaznej, najpoważniejsi lekarze kiwali sceptycznie głowami, wyrażając przypuszenie, że ta szybkość…

Głos Narodu 01.01.1903

Alfred Nobel

Wobec nowego rozdania nagród z zapisu Nobla, świat zajmuje się znowu człowiekiem, którego wynalazek sprzyjał rozwojowi wojny, a testament popiera sprawę pokoju. Oto kilka szczegółów biograficznych. Nobel był z pochodzenia Szwedem, niepospolita energja, wytrwałość i przedsiębiorczość były zaletami dziedzicznemi w tej rodzinie. Jego ojciec, Emanuel,…

Głos Narodu 03.01.1903

Wynalazki warjatów

Prawo patentowe istniejące we Francji od roku 1844-go dozwala na wydawanie patentów wynalazcom bez poprzedniego zbadania ich wynalazków. Na dyplomie tylko urząd patentowy zwany we Francji „Bureau de brevets” dodaje od siebie uwagę, że za dobroć i prawdziwość opisanego wyżej wynalazku nie bierze na siebie…

Panorama 27.05.1934

Andrzej Citroen – francuski król samochodów

Droga życiowa Andre Citroena nie jest ani w części tak romantyczna, jak biografie amerykańskich miljarderów starszej generacji. Nie zaczynał on, ani jako poszukiwacz złota, ani sprzedawca gazet; nie dorabiał się na handlu z Indjanami. Coprawda znaleźli się tacy, co ustalili z całą pewnością, że przyszły…

Panorama 07.01.1934

Tragedją Forda – jego… głupota!

Ten wielki przemysłowiec, któremu się raz w życiu powiodło, uwierzył w swój rozum… i ośmiesza się nieustannie… – Współczesny Don Kichot walczący z wiatrakami. – Król samochodów zapragnął sławy reformatora życia w wielu dziedzinach. Człowiek, który za wszelką cenę chce być… geniuszem. O Henryku Fordzie…

Czy Rembrandt był lekkomyślnym bankrutem?

Ciekawy proces, który będzie rozpatrywał sąd w Amsterdamie. Amsterdam, w grudniu. Chodzi właściwie o rzeczy stare i możnaby powiedzieć powszechnie znane, a jednak sprawa jest na nowo aktualna, bo jak donoszą z Amsterdamu, w sądzie tamtejszym całkiem formalnie tę kwestię podniesiono. Uczynił to mianowicie uczeń…

Close