Artykuły dla słowa kluczowego: Conrad Ferdinand Meyer

Ludzie genjalni

Co to jest genjusz? Mówimy: genjalny uczony, genjalny muzyk, genjalny pisarz, ale bardzo często nadużywamy tego przymiotnika, bo genjusz to nie wielkie, czy choćby największe uzdolnienie, ale zasadnicza przemiana, przewrót w pewnej dziedzinie nauki czy sztuki, jedno z tych nieoczekiwanych objawień, które nietylko olśniewają świat,…

Close