Artykuły dla słowa kluczowego: Czechosłowacja

Zamach na Śląsk Cieszyński

Kiedy na całym świecie wojna przycichła, dając narodom szczęśliwym momenty głębokiej radości, kiedy Belgia czuje się znów sobą w swoich granicach, kiedy Francya przygarnia do swojego łona ze wzruszeniem Alzacyę i Lotaryngię, a krwią obroczona Serbia oddycha po latach najazdu wolną piersią – dla jednej…

Wiadomości 27.01.1952

Churchill i Benesz

Po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych Churchill wyraził nadzieję, że pokój będzie utrzymany, i strząsnął kilka tradycyjnych kropel z czary wina czy też whisky na cześć Stalina, z którym – jak powiedział – podczas wojny wspólnie załatwiano wyłaniające się trudności. Trzeba tu zauważyć że podczas wojny…

W republice Czarnej Giełdy

(Od specjalnego wysłannika „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”) UŻHOROD, 1 listopada. W podróżach mych po Czechosłowacji wzdłuż, wszerz i w poprzek stykam się ciągle m. in. z znanym dziennikarzem Regnisem z Warszawy, wysłannikiem „Naszego Przeglądu”. Regnis posiada w każdem mieście swoją gromadkę wiernych, niczem gminę wyznawców, wykrojoną…

Tęcza VIII 1938

Czechosłowacja z bliska

(Korespondencja własna „Tęczy”) W PRADZE Przebiegłem wzdłuż i wszerz państwo czechosłowackie. Wędrówkę swą rozpocząłem od jego stolicy – Pragi. Z gwarnego „Ambasadora”, pełnego dziennikarzy różnej narodowości, którym przewodzi król reporterów, mały, pulchny, rudawy żydek, Knickerbocker, wychodzę na ulicę. W blasku czerwcowego słońca miasto nabiera cech…

Gazeta Olsztyńska 30.04.1938

Dramat Pragi.
Tak się odpłaca historia za popełnione błędy.

Mowa poniżej o Czechosłowacji. Sprawa Czechosłowacji wysunęła się na pierwszy plan zagadnień politycznych tuż po anszlusie Austrii. Rzut oka na mapę przekonał każdego, że dla Czechosłowacji nastąpią dni zgrzytania zębów. Czechosłowacja, nietylko że się geograficznie znalazła z trzech stron w kleszczach, ale posiada wewnątrz swego…

Precz z prusactwem Czechów

Kraków, 15 listopada. „Morg. Ztg” donosi: Czeski „Narodni Vybor” w Pradze unieważnił polsko-czeską ugodę na Śląsku, co do prowizorycznej sfery wpływów, zawartą 5 b. m. między Polską Radą Narodową w Cieszynie i śląskim Wyborem czeskim w Polskiej Ostrawie, odmawiając temu ostatniemu wszelkich praw do zawierania…

Czesi we wklęsłem zwierciadle

Kraków, z końcem grudnia. Obywatel polski, harcerz Jan Delong został wypuszczony z czeskiego więzienia i powtaca do Polski. Okoliczność ta budzi wspomnienia skandalicznego dla czeskiego wymiaru sprawiedliwości procesu, który jako jeden ze składników metody zadrażniania stosunków z Polską przez władze czeskie, nie prędko i nie…

Tęcza VI 1939

Czecho-Słowacja w okowach
Wrażenia z podróży

Z Orłowej tramwajem przyjeżdżam do Morawskiej Ostrawy, miasta zawsze ruchliwego i pełnego życia. Dziś apatia i przygnębienie wieje od jego mieszkańców narodowości czeskiej. Smutne i pełne lęku miny mają także Żydzi, dość licznie osiadli w tym mieście. Instaluję się w hotelu i idę do kawiarni…

Prosto z Mostu 10.07.1938

My Karpatorusy…

Fodrasz, Parikmacher, Holicz, Friseur, Kadernik, Holjar. Odczytuję nie bez trudności ten sześciojęzyczny, dwualfabetowy i pięciopisowniany szyld nad małym wejściem, które zamiast drzwi ma zasłonę z paciorków. Skoro napis jest w sześciu językach, nie ulega wątpliwości, że należy przemówić jeszcze inaczej. Toteż wchodząc powiadam: – Guten…

Ukraina… o 18 kilometrów od Zakopanego

Nowy antypolski wyskok Czechów Kraków, 31 stycznia. Wielka jest klęska, jaką ponieśliśmy w swoim czasie, przegrywając sprawę naszych kresów południowych. Straciliśmy wielką połać górnej Orawy, całe Czadeckie i prawie cały, odwiecznie polski, północny Spisz z doliną Popradu i miastami: Łubowlą, Podolińcem, Białą, Kieżmarkiem. Garnęła się…

Nowa czeska intryga

Zawarcie sojuszu i wojskowej konwencyi z koalicyą stawia Polskę przed szeregiem nowych zagadnień, nakładających nowe obowiązki i nowe prawa. Jednem z tych palących zagadnień jest rozwiązanie sprawy czeskiej. Czesi są, sojusznikami kolicyi a zatem i sojusznikami Polski – to jest zasadnicze stanowisko, z którem gabinet…

Wiadomości 29.08.1948

„Mały czeski człowiek”

Edward Benesz zakończył swoją karierę życiową. Złożył urząd prezydenta republiki po raz drugi i chyba ostatni. Ani zaawansowany wiek ani okoliczności nie pozwalają przypuszczać aby mógł on nawet w zmienionej sytuacji politycznej na to stanowisko powrócić. W zaciszu zamku Lany, który komuniści ofiarowali mu w…

Prosto z Mostu 30.04.1939

Źródła tragedii Czechów

Bezprzykładny upadek państwa czecho-słowackiego i tragedia narodu czeskiego zmuszają nas do poszukiwania przyczyn głębszych niż spostrzeżenia ograniczające się do chwili bieżącej i czasów obecnych. Bezsprzecznie sytuacja terytorialna Czech – otoczenie sąsiedzkie – szczególnie w czasach dzisiejszych stawiały ten naród w warunkach niezwykle trudnych – niemniej…

Bunt Młodych 25.02.1936

O Ukraińców i Rusinów

Kiedy Użhorod otulił się czarną opończą nocy, z prywatnych mieszkań łyków – radjo, a z licznych knajp – cygańskie orkiestry sączą płaczliwe, to znów ogniste melodje węgierskie. Może w Galago ten i ów czeski „czynownik” szuka cierpliwie na swym odbiorniku Bratislavy czy Pragi, foxtrottów czy…

Bunt Młodych 20.11.1935

Przez „Czarny ląd” Czechosłowacji

Reportaż z Rusi Podkarpackiej specjalnego wysłannika „Buntu Młodych”. W Pradze nikt nie namawia, ani nawet doradza jechać na Ruś. Przeciwnie – „czynniki oficjalne” krzywią się zdecydowanie niechętnie. – Nic ciekawego pan tam nie zobaczy, chyba to cośmy zbudowali w Użhorodzie, a poza tem… leniwych chłopów…

Zdrada zgubiła Czechosłowację

PARYŻ (ar). Na łamach „Epoque” opowiada Henri Kerillis o rozmowie swej z szefem francuskiej misji wojskowej w Pradze gen. Faucher, który przed kilku tygodniami powrócił do Francji, po dziewiętnastoletnim pobycie w Pradze. W rozmowie gen. przedstawił swój pogląd na zagadnienie obronności Czechosłowacji w okresie kryzysu…

Nowy Głos 19.01.1938

Polityka konia trojańskiego

Tajny dokument odsłania plan opanowania Czechosłowacji przez Niemców (Od praskiego korespondenta „Nowego Głosu”) Praga, 18 stycznia. Przed tygodniem mogłem donieść, że na podstawie rokowań zakulisowych gotuje się porozumienie między rządem C. S. R. a Henleinowską partią Niemców sudeckich, wskutek czego Trzecia Rzesza zawiesza agresywną politykę…

Prosto z Mostu 02.04.1939

3 rozbiory Polski wobec 2 rozbiorów Czechosłowacji

Człowiek, do którego by ktoś powiedział: – ty hacho jedna! – powinien wytoczyć natychmiast proces o obelgę i każdy sąd przyzna mu rację. Nawet dla kundla nazwa „hacha” jest zbyt poniżająca. Obrzydliwy, chałatowy Nasz tchórzowski Przegląd pisze, że bezbronna Czechosłowacja ugięła się przed przemocą… Tylko…

Słowo 21.01.1939

Sudety – wrażenia optyczne (cz.3)

Pomimo wielu głębokich i istotnych nawet różnic pomiędzy Niemcem z Rzeszy, a Niemcem z Sudetów, obaj oni są – właśnie Niemcami. Pamiętajmy o tem, że w samej Rzeszy istnieją wielkie, głęboko w psychikę sięgające różnice między Niemcem z Brandenburgji a Sasem, między Bawarem a Niemcem…

Słowo 12.01.1939

Z Sudetów – wrażenia optyczne (cz. 2)

Kiedy w zamierzchłej niemal przeszłości – ho, ho, ile to lat temu! – jako uczniak gimnazjalny po raz pierwszy wyjechałem, czy raczej wywieziony zostałem zagranicę, chłonąłem w siebie wrażenia podróżne, jak pompa ssąca, chłonąłem je „uchem, gębą, nosem”, jak mówi Mickiewicz o wilku. Wszystko było…

Słowo 31.12.1938

Z Sudetów – wrażenia optyczne (cz. 1)

Wrażenia optyczne – to dobra nazwa. Dodajmy jeszcze: i akustyczne, – a będziemy mieli całkowite określenie, że tak powiem od strony fizjologicznej organizmu ludzkiego, dla tych wrażeń, które tutaj oto, do użytku publicznego, utrwalę na papierze. Wrażenia optyczne, bo zaczynamy od patrzenia. Siadamy do pociągu…

Dziennik Poranny 17.03.1939

Co zyskują Niemcy? Czeski przemysł wojenny i skarbiec państwa pełen złota.

Zajęcie Czech przez Niemcy – to olbrzymie zwiększenie potencjału militarnego Rzeszy. Zdobycz niemiecka w Czechach jest potężna. Jak wiadomo, uzbrojenie wojska czeskiego było pierwszorzędne, zarówno pod względem technicznym jak i ilościowym. Na trzech żołnierzy przypadał jeden karabin maszynowy, wspaniała artyleria, rozporządzająca największymi armatami, a dalej…

Tęcza II 1939

Kraina głodu, nędzy i terroru

Powróciłem z Rusi Podkarpackiej, z krainy, o której coraz głośniej nie tylko w Europie, ale i w świecie. Przebiegłem ją wzdłuż i wszerz. Byłem w Huszcie, Rachowie, Jasinie, Wołowie, Irszawie, Sewliuszu, Pereczynie, Majdzie, Tiuszce, Dohwie, Wielkim Bereźnie, Pasiekach, Serednie, Smirkach, Slatyńskich Dołach, Olszenikach i innych…

Tydzień Robotnika 26.03.1939

Czechosłowacja wymazana z karty Europy

Hitler dąży do panowania nad światem Historia toczy się w zawrotnym tempie. Zaledwie przed kilku miesiącami (wrzesień 1938 r.) został przedarty ostatecznie traktat wersalski i stworzony w Europie nowy porządek, nazwany „monachijskim”. W Monachium w imię zasady samostanowienia narodów Hitler zażądał oderwania od Czechosłowacji ziem…

Close