Artykuły dla słowa kluczowego: Czechy

Prosto z Mostu 30.04.1939

Źródła tragedii Czechów

Bezprzykładny upadek państwa czecho-słowackiego i tragedia narodu czeskiego zmuszają nas do poszukiwania przyczyn głębszych niż spostrzeżenia ograniczające się do chwili bieżącej i czasów obecnych. Bezsprzecznie sytuacja terytorialna Czech – otoczenie sąsiedzkie – szczególnie w czasach dzisiejszych stawiały ten naród w warunkach niezwykle trudnych – niemniej…

Close