Artykuły dla słowa kluczowego: dawne obyczaje

Słowo 01.01.1929

Nowy Rok w staropolskim obyczaju

W dawnej Polsce nowy rok rozpoczynał się od Bożego Narodzenia a 1-szy styczeń przypadał w oktawę narodzin Chrystusa, w starożytności zaś zaczynał się nowy rok na wiosnę i przypadał w marcu. Koniec starego i początek nowego roku z dawien dawna obchodzona „na wesoło”. Oto stary…

ABC 11.07.1930

Tajemnica łaźni

W czasie wojny z bolszewikami zaprzyjaźniłem się z pewnym oficerem francuskim. Był to człowiek inteligentny, poza swoją adwokaturą, którą sprawował w cywilu w jednem z zachodnich miast Francji, interesował się historją, studiował literaturę – słowem musiał wyróżniać się wśród kapitanów wogóle, a wśród kapitanów francuskich…

Tajny Detektyw 21.08.1932

Prawo pierwszej nocy

(Jus primae nociis). W tych wiekach, kiedy prawem ogólnem była wola i wygoda jednostki lub pewnej kasty społecznej, specjalnemi przywilejami się cieszącej, a nie wola i wygoda ogółu, powstawały najdziwaczniejsze i aż do okrucieństwa srogie prawidła, które z biegiem czasu przeradzały się w prawa, w…

Tajny Detektyw 11.12.1932

Co o samobójstwach sądzili starożytni.

Już z istoty swojej budzi targniecie się na własne życie nie tylko zainteresowanie lekarzy, wychowawców i prawników, lecz nieomal każdego myślącego człowieka. Każdy poszczególny wypadek samobójstwa wzbudza w nas głębokie ludzkie współczucie, a z równą siłą pobudza naszą ciekawość, właściwą każdej duszy ludzkiej, młodej czy…

Głos Narodu 14.01.1894

Kogut u ludu

Jeżeli w czem, to w wierzeniach ludowych znajdziecie najwięcej średniowiecczyzny, a nawet czynników legendowych, sięgających zamierzchłej starożytności. Wierzenia te pochodzą z pokolenia na pokolenie, notowane przez etnografów, nie zbijane przez nikogo. Między innemi do dziś dnia istnieją podania i wierzenia, które zwierzętom przypisują władzę cudowną…

Close